Europa: Creació d’un Cos de Voluntaris Conjunt per Ajut Humanitari.

de setembre 19, 2012

Foto: Mike Buytas
Any 2005 


Els últims anys, el nombre de catàstrofes d'origen natural i humà que es produeixen al món ha augmentat força i, per desgràcia, és probable que segueixi augmentant. Per això, les organitzacions humanitàries necessiten persones ben preparades que les puguin ajudar en la seva tasca de donar suport a les poblacions afectades.


Davant aquesta realitat la Comissió Europea ha presentat avui el seu projecte d'iniciativa global que permetrà a unes 10.000 persones presentar-se voluntàries per a operacions humanitàries arreu del món entre el 2014 i el 2020.

La iniciativa de la UE de crear un cos de voluntaris obrirà un camí per als europeus que vulguin aportar una col•laboració concreta allà on calgui ajut urgent.

La Comissió proposa que s’elaborin normes europees de gestió del voluntariat dins el marc de projectes humanitaris, a més d’un programa de formació que prepari els voluntaris per a l’acció sobre el terreny. Només els aspirants ben preparats podran mobilitzar-se dins de projectes humanitaris com a voluntaris de la Unió.

La iniciativa de voluntariat humanitari de la UE es durà a la pràctica en estreta cooperació amb les organitzacions humanitàries, que hauran d’acceptar les normes elaborades i estar certificades per obtenir l’estatut d'”organització d’enviament”. Entre les normes s’inclouran disposicions sobre la seguretat dels voluntaris, un element d'una importància cabdal en operacions humanitàries.

Els voluntaris rebran una formació col•lectiva en grups multinacionals i podran residir alguns mesos a un país europeu estranger per formar-se abans de ser enviats sobre el terreny. La xarxa de voluntaris humanitaris de la UE haurà d’ampliar-se al llarg dels anys per formar una reserva única d'ambaixadors de la solidaritat europea.

Podran optar a la funció de voluntari al servei d’ajut de la UE els ciutadans europeus i els residents de llarga durada a la UE que tinguin més de 18 anys.

La proposta preveu un pressupost de 239,1 milions d’euros que es destinarà a un ampli programa de formació (58 milions d’euros), al desplegament (137 milions d’euros), a l’augment de les capacitats de les poblacions afectades per les catàstrofes (35 milions d’euros) i a les activitats de suport.

Durant el període 2014-2020, es desplegaran sobre terreny unes 10.000 persones. Es preveu també la formació de 7.000 treballadors i voluntaris locals d'organitzacions situades als països afectats per les catàstrofes. Una finestra de voluntariat per Internet permetrà a 10.000 persones més ajudar als voluntaris de la UE amb tasques que es puguin fer des de casa per ordinador.

Kristalina Georgieva, comissària de Cooperació Internacional, Ajut Humanitari i Resposta a les Crisis, ha declarat que “aquesta iniciativa és una ocasió única de llançar un senyal positiu en aquest període de crisi: actuant sobre el terreny, els voluntaris humanitaris de la UE promouran la solidaritat d’Europa quan ajudin les poblacions que més ho necessitin i, al mateix temps, adquiriran aptituds valuoses. Salvar vides és una experiència inoblidable que canvia la vida. El voluntariat compta amb el suport massiu dels ciutadans de tots els Estats membres”.

Context Històric
El Cos Voluntari Europeu d’Ajut Humanitari és una de les innovacions del Tractat de Lisboa. La preparació va començar el 2011 amb una àmplia consulta pública, dos projectes pilot i el desplegament d’aproximadament 200 voluntaris amb caràcter experimental. A partir de l’experiència d’aquests projectes, la Comissió, en estreta cooperació amb les organitzacions humanitàries, prepararà el desplegament dels voluntaris humanitaris de la UE, previst per al gener de 2014.

La creació del Cos Voluntari Europeu d’Ajut Humanitari compta amb el suport dels ciutadans de la UE. Segons un sondeig recent d’Eurobaròmetre, el 88% dels enquestats han manifestat el seu suport a una iniciativa que hauria de permetre seleccionar, formar i desplegar sobre el terreny voluntaris de la UE al servei de l’ajut humanitari.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars