Presentació del llibre Josep Colom, un pianista de culte / Presentación del libro Josep Colom, un pianista de culto / Book Release: Josep Colom, a cult pianist

de maig 03, 2024

 

D'esquerra a dreta; Jordi Camell, Josep Colom, Oriol Pérez Treviño i Joan Miró, president de l'AMPC


María Dolores García Martínez (esguarddedona)

Instagram link

Version en CASTELLANO 
ENGLISH Version EL subtítol del llibre es “Una autobiografia en converses del pianista de pianistes” perquè van ser mitjançant trobades i converses entre amics, entre Josep Colom i Oriol Pérez Treviño, com es va donar cos al contingut del llibre.

Cal començar el relat de la presentació dient que escoltar a Josep Colom fa que t’adonis ben aviat que a més de pianista i compositor té ànima de filòsof, a més de traspuar sentit de l’humor i senzillesa.  Per a ell fer música és un privilegi, i compartir-la amb el públic en els concerts es poder compartir un miracle quotidià.

Serè breu i senzilla jo també en explicar la fantàstica conversa de més d’hora i mitja (es va acabar perquè tots els presents anàvem a sentir un concert que estava programat a l’auditori de l’EMMPAC: en  Josep Colom és en realitat un potent caixa de sorpreses. La seva biografia ho avala com a gran pianista i si no és un nom més populars dins l’àmbit és perquè el marketing no li atreu, però la música li apassiona i es lliura a ella com només es fa amb qui hi creus, hi confies i estimes.  La consideració que se li té com a pedagog és fruit de la seva intensa activitat en aquest camp.  

Quant als companys de taula, en Jordi Camell i l’Oriol Pérez i Treviño, a més de grans admiradors van demostrar que si sentien realment omplerts per tenir com amic a Josep Colom.

El llibre ha estat escrit per Oriol Pérez i Treviño i editat per Dinsic.com

L’acte de presentació va tenir lloc a la sala polivalent de l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell (EMMPAC) i estava organitzat per l’Associació Musical Pau Casals del Vendrell (AMPC).

Aquí teniu una petita selecció de vídeos amb interpretacions seves.

La huella de Bach en Chopin

Concierto Solidario Cruz Roja – Crisis Ucrania.

Noche en los jardines de España. Manuel de Falla. En el Generalife. Amb l’Ensemble Symphonique Neuchâtel. Direcció Alexander Mayer.

 

Material complementari:

Entrevista a Josep Colom por Íñigo Alfonso -  Fundación Juan March

Relació de llibres d’Oriol Pérez i Treviño

Jordi Camell. Interpretant Allegro per a piano en Fa# menor de Pau Casals

Jordi Camell. Fantasia (Jordi Camell 2012) sobre la Sardana en Do Major de Pau Casals

 

CASTELLANO


El subtítulo del libro es “Una autobiografía en conversaciones con el pianista de pianistas”, porque fue a través de encuentros y conversaciones entre amigos, entre Josep Colom y Oriol Pérez Treviño, como se escribió el libro.

En el acto de presentación organizado por la Associació Musical Pau Casals del Vendrell,  tuvo lugar en la sala polivalente de la Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell (EMMPAC), se evidenció enseguida que Josep Colom además de pianista y compositor tiene alma de filósofo, cargado de sentido del humor y sencillez.

El acto fue tan ameno como interesante. Duró más de hora y media, y si no continuó fue porque todos los presentes estábamos convocados a asistir a un concierto de alumnos de la EMMPAC que tenía lugar nada más acabar la presentación. El resumen conciso y concreto de la conversación que se estableció entre el Josep Colom, Oriol Pérez Treviño y Jordi Camell, es: Josep Colom es una potente caja de sorpresas. Su biografía lo avala como gran pianista y si no es más popular es porque no le atrae el marketing. La música le apasiona, se entrega a ella como solo se hace con alguien en quien confías, a quien quieres, en quien crees. Su faceta de pedagogo levanta una absoluta y unánime acuerdo, y la prueba es su constante e intensa actividad como profesor.

Tanto Jordi Camell como Oriol Pérez Treviño demostraron que además de admirar a Josep Colom se sienten honrados de poder considerarse sus amigos.

El libro ha sido editado por Dinsic.com

Biografía de Josep Colom

Nacido en Barcelona. El músico que más le ha influido en su evolucion musical es Joan Guinjoan. Debutó en el "Théâtre des Champs Eliysées".  El Ministerio de Cultura de España le fue otorgado el premio Nacional de Música el 1998. Se formó en a École Normale de Musique de París, en Francia. Ha grabado la mayor parte de sus álbumes con el sello Mandala, interpretando música de Brahms, Franck, Blasco de Nebra, Mompou o Falla, entre otros. Con Radio Televisión Española (RTVE) grabó un DVD en directo con el tercer concierto de Prokófiev.  Gano el Concurso de Piano de Santander Paloma O'Shea, en su primera edición, en 1972 (entonces era un concurso de ámbito nacional) y en 1978 (el concurso era ya de ámbito internacional).   En el año 2022 fue artísta invitado en este mismo concurso.  Ama interpretar música de cámara, a la que considera "una expansión de la amistad" por la relación que se establece entre los músicos; pero ha realizado numerosos conciertos con grandes orquestas y directores. Su otra pasión es la docencia de la música, hoy en día, es profesor del Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona.

 

 

Selección de vídeos con interpretaciones musicales de Josep Colom  y material complementario

La huella de Bach en Chopin

Concierto Solidario Cruz Roja – Crisis Ucrania.

Noche en los jardines de España. Manuel de Falla. En el Generalife. Con el Ensemble Symphonique Neuchâtel. Dirección Alexander Mayer.

 

Material complementario:

Entrevista a Josep Colom por Íñigo Alfonso -  Fundación Juan March

Relació de libros de Oriol Pérez i Treviño

Jordi Camell. Interpretando Allegro para piano en Fa# menor de Pablo Casals

Jordi Camell. Fantasia de Jordi Camell (2012) sobre la Sardana en Do Mayor de Pablo Casals

 

ENGLISH


The subtitle of the book is “An autobiography written on conversations with the pianist of the pianists” 

These conversations were between two friends: Josep Colom and Oriol Pérez Treviño.

The book presentation event took place at the Pau Casals Municipal Music School (El Vendrell) (EMMPAC) and lasted more than an hour and a half; In fact, the event ended because we were all going to a concert in the same building, in another room.

It was a very interesting and enjoyable conversation between Josep Colom, Oriol Pérez Treviño, and Jordi Camell. Both Jordi Camell and Oriol Pérez Treviño showed that they admired Josep Colom, but that they also felt proud to be able to say that they were his friend.

Through the conversation, we were able to understand that Josep Colom is a great pianist, pedagogue, and composer, but he is also a true philosopher.  He is passionate about music, he loves it, he trusts in it, and believes in it.  He might be more popular if he dedicated himself to marketing himself, but is not his desire, furthermore, her quality as a pianist and as a teacher is recognized by the entire profession.

The event was organized by the Associació Musical Pau Casals del Vendrell.

 

Josep Colom biography

Born in Barcelona. The musician who has most influenced his musical evolution is Joan Guinjoan. He debuted at the "Théâtre des Champs Eliysées". The Ministry of Culture of Spain awarded him the National Music Prize in 1998. He trained at the École Normale de Musique de Paris, in France. He has recorded most of his albums with the Mandala label, performing music by Brahms, Franck, Blasco de Nebra, Mompou or Falla, among others. With Spanish Radio Television (RTVE) he recorded a live DVD with Prokofiev's third concerto. He won the Santander Paloma O'Shea Piano Competition, in its first edition, in 1972 (then it was a national competition) and in 1978 (the competition was now international). In 2022 he was a guest artist in this same contest. He loves performing chamber music, which he considers "an expansion of friendship" due to the relationship established between musicians; but he has performed numerous concerts with great orchestras and conductors. His other passion is teaching music; today, he is a professor at the Liceu Conservatory of Barcelona.

 

Some videos with musical performances by Josep Colom.

La huella de Bach en Chopin (Bach's mark on Chopin)

Concierto Solidario Cruz Roja – Crisis Ucrania. (Red Cross Solidarity Concert - Ukraine Crisis) (Chopin Works) 

Noche en los jardines de España. Manuel de Falla. En el Generalife. Amb l’Ensemble Symphonique Neuchâtel. Direcció Alexander Mayer. (Nights in the gardens of Spain by Manuel de Falla. From the Generalife. La Alambra. Granada. 

Some videos with musical performances by Josep Colom 

Jordi Camell. Interpretant Allegro per a piano en Fa# menor de Pau Casals (Allegro for piano in Fa sharp minor by Pablo Casals)

Jordi Camell. Fantasia (Jordi Camell 2012) sobre la Sardana en Do Major de Pau Casals ( Fantasia for piano by Jordi Camell (2012) on the Sardana in C major by Pablo Casals)

 

 


 

 

 

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars