Presentació del llibre “Silvio Puggina i la restauració desconeguda de l’orgue del Vendrell del 1939” / Presentación del libro "Silvio Puggina y la restauración desconocida del órgano del Vendrell de 1939 / Presentation of the book "Silvio Puggina, the unknown restoration of the Vendrell pipe organ of 1939

d’octubre 30, 2022

Punt de llibre 2022 dedicat a Pau Casals / Punto de libro 2022 dedicado a Pau Casals / Bookmark in commemoration of Pau Casals

d’octubre 24, 2022

Aniversari de la mort de Pau Casals, actes de commemoració / Aniversario de la muerte de Pau Casals, actos de conmemoración / Anniversary of the Death of Pau Casals: Commemoration Acts

d’octubre 24, 2022

Els protocols notarials, un dibuix del Penedès vuitcentista / Los protocolos notariales, un retrato del Penedès del siglo XIX / The notarial protocols a drawing of the Penedès from the XIX century

d’octubre 24, 2022

Estrena del documental dedicat a celebrar el 50 aniversari de Pau Casals a les Nacions Unides / Estreno del documental dedicado a celebrar el 50 aniversario de Pau Casals en las Naciones Unidas / Premiere of the documentary dedicated to celebrating the 50th anniversary of Pau Casals at the United Nations

d’octubre 20, 2022

“La direcció d’orquestral avui. El llegat de Pau Casals”, dins el programa Diàlegs amb Música de la Fundació Pau Casals / “La dirección de orquesta hoy. El legado de Pau Casals”, en el programa “Diàlegs amb Música” (Diálogos con música) de la Fundació Pau Casals /Orchestral direction today. The Pau Casals legacy, in the program of “Diàlegs amb Música” Dialogues with Music of Fundació Pau Casals (Pau Casals Foundation)

d’octubre 19, 2022

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars