Conferència El teus clàssic: Recuperació i difusió del patrimoni musical català a càrrec de Daniel Blanch (Català /Castellano / English)

d’octubre 03, 2022

María Dolores García Martínez
03 10 2022

 


Aquest passat dimecres hem pogut gaudir, dins el programa d’actes del Mes Pau Casals 2022,  de la conferència de Daniel Blanch actual president de l'Associació Joan Manén qui ens ha exposat les finalitats i activitats d’aquesta notable entitat.

La seva tasca abasta la creació d’un inventari dels compositors catalans nascuts des de mitjans dels segle XVIII fins els nostres dies, que compren fins a la present data un total de cent-vint-i-dos biografies,  així com un altre dedicat als cantants i instrumentistes  que inclou, a més de la corresponent biografia de cadascú d’ells o d’elles, enregistraments d’època amb algunes de les seves interpretacions, sempre que és materialment possible.

Altre vessant de les seves activitats són els concerts en viu, sota el nom de Els Teus Clàssics, del qual han realitzat onze cicles, concentrats fins ara majoritàriament a Barcelona, però que comencen a programar també en altres poblacions, cercant sempre treballar en col·laboració amb entitats locals;  aquest és el cas de l’Associació Musical Pau Casals del Vendrell amb qui van programar el passat gener el concert de presentació del disc “Mar Plana” amb obres de Juli Garreta interpretades per  Daniel Blanch (piano) i Roman Garioud (violoncel), que pocs dies després van oferir a  l’Auditori de Barcelona. Aquests cicles de concerts tenen als compositors catalans com a eix central. Aquest desig de programar en més ciutats respon precisament a donar compliment a la seva raó d’ésser: donar a conèixer el patrimoni musical català per aconseguir que aquest repertori tingui una major difusió i pugi ser millor conegut pel públic.   

Encara hi ha més línies de treball que desenvolupen, com ara la producció d’enregistraments. En total són catorze els CD que porten editats.

El nom de l’associació

El nom de l’entitat correspon al d’un gran compositor i concertista: Joan Manén, qui va ser de fet un nen prodigi. Nascut el 1883, des dels onze anys va aprendre de manera autodidacta seguint la seva vocació pel violí, que ja de jove va fer extenses gires per tota Amèrica, que va ser requerit per actuar arreu d’Europa... i tanmateix el seu record com compositor i com a virtuós instrumentista es va anar quedant esvaït, tot i haver viscut fins el 1971.

Va ser arran l’acte de commemoració del 125è aniversari del naixement de Manén que l’Associació musical de mestres directors de Barcelona, quan un grup de músics interessats en aquesta notable figura van iniciar una sèrie de trobades que van portar a comprendre que calia una entitat per recuperar el record d’aquell notable compositor i violinista. Era l’any 2008.  Dos anys més tard naixia l’associació i l’any següent feia la seva presentació oficial.

La implicació de Daniel Blanch com a part del grup fundador de la institució té molt de vivència personal i així ho va explicar durant la conferència.

Daniel Blanc va néixer en un entorn on no hi havia músics professionals. Enamorat de la música des de petit va poder estudiar als 15 anys amb Maria Canals, a  l’Acadèmia de Música Ars Nova. Maria Canals era una de les grans pianistes del moment i tenia contacte amb alguns dels grans compositors de l’època.

Tanmateix, Daniel Blanch en acabar la seva formació musical i iniciar la seva vida com a pianista professional,  no tenia un interès especial per interpretar peces de músics catalans, més enllà del repertori habitual: Granados i Albéniz. Així que als seus concerts, aquí o per Europa les peces que tocava eren obres de Beethoven, de Bach, de Mozart, de Chopin...

A la recerca d’ampliar el seu àmbit d’actuacions va consultar a un representant a Madrid, qui li va plantejar, si fa o no fa, la següent pregunta: Quantes peces tens al repertori que siguin obres de compositors espanyols o catalans? I quan en Blanch li va donar la llista  i va veure el que contenia, li va dir: no en tens cap de català,  i va afegir “li aniria bé per a la seva carrera tocar composicions d’autors espanyols i catalans”.

Aquest va ser el toc d’atenció, perquè de fet no coneixia gaire bé més autors que els citats. Determinat a canviar la situació va decidir unir esforços amb Joan Mas, Samuel Castellanos, Carles Feliu, Jaime del Blanco i  Kalina Macuta per fer realitat la primera Junta Directiva de l’Associació Joan Manén.

La tasca en curs de l’associació segueix sent ambiciosa i compromesa: recerca i difusió del patrimoni musical català realitzada des de la convicció i la passió. Un projecte desenvolupat per músics professionals. Un treball que en tot moment cerca i valora la col·laboració d’altres entitats culturals que comparteixin objectius en comú, comptant en el seus concerts amb la participació de músic de reconegut prestigi a la vegada que es treballa per a la consolidació de joves intèrprets I si bé l’associació té la mirada posada en recuperar el patrimoni provinent del passat també té com a objectiu estrenar i difondre la música contemporània catalana.

Pot ser que una de les facetes més atractives de tot el treball que realitzen, i així ho va destacar Daniel Blanch, és treballar sobre manuscrits originals que les famílies dels compositors han conservat, sovint desconeixent la importància que podien tenir. Editar el manuscrit, fer sonar la música que contenen, fent que prenguin vida les notes i els silencis que la formen, és una experiència inoblidable, a més de molt emotiva tant per l’intèrpret, com pels descendents del compositor, o compositora[1], uns familiars que sovint no havien pogut sentir tocar-la abans i desconeixien la transcendència o la qualitat de l’obra.

El treball realitzat per la Associació Joan Manén i la tasca que tenen en curs, l’han dut  i la duen a terme amb la força i el suport dels seus actuals més de tres-cents associats i la seva recerca de suports públics i privats per fer realitat els concerts, els enregistraments i la tasca de difusió.

L'Associació Joan Manén continua treballant per a la recuperació i difusió del patrimoni musical català i és a dia d’avui una institució de referència.

https://www.joanmanen.cat/cat/home

 

Els actes del Mes Pau Casals estan organitzats per l’Associació Musical Pau Casals en conveni amb l’Ajuntament del Vendrell, amb el suport i col·laboració de Fundació Pau Casals, Radio Televisió El Vendrell, Casa Nadiua Pau Casals, Associació Joan Manén, Òmnium Cultural, l’Escola Municipal de Música Pau Casals i la Biblioteca Pública Terra Baixa.


[1] Permeteu-me que faci constar que un total de deu dones apareixen en l’inventari de compositors. Podeu consultar la llista en aquest enllaç http://www.joanmanen.cat/cat/compositors

  

Conferencia:

Tus clásicos: Recuperación y difusión del patrimonio musical catalán

Este pasado miércoles pudimos disfrutar, dentro del programa del Mes Pau Casals, de la conferencia de Daniel Blanch, actual presidente de la Associació Joan Manén, quien nos expuso las finalidades y actividades de esta notable entidad.

Su tarea abarca la creación de un inventario de compositores catalanes, nacidos desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, que comprende en estos momentos un total de ciento veintidós biografías, así como otro dedicado a cantantes e instrumentistas, que incluye, cuando es posible, algunas de sus grabaciones, realizadas en sus correspondientes épocas.

Otra faceta de sus actividades son los conciertos en vivo, bajo el nombre de Els Teus Clàssics, de los cuales han organizado un total de once ciclos, concentrados mayoritariamente en Barcelona, pero que empieza a programar también en otras poblaciones, buscando siempre trabajar en colaboración con entidades locales; este es el caso de l’Associació de Música Pau Casals del Vendrell con quien ya programó el pasado enero el concierto de presentación del disco “Mar Plana” con obras de Juli Garreta interpretadas por Daniel Blanch (piano) i Roman Garioud (violonchelo) (Pocos días más tarde también presentaron en l’Auditori de Barcelona). Este deseo de incluir más ciudades en la programación responde precisamente a que su razón de ser es dar a conocer el patrimonio musical catalán para conseguir que este repertorio tenga una mayor difusión y pueda ser más conocido por cuanto más público mejor.

También incluyen entre sus líneas de trabajo la producción de grabaciones, habiendo editado un total de catorce CD. 

El nombre de la asociación

El nombre de la entidad corresponde al de un gran compositor y concertista: Joan Manén. Nacido en 1883, fue un niño prodigio y desde los once años aprendió de manera autodidacta a tocar el violín. Ya de joven realizó extensas giras por América y fue requerido también para actuar en Europa. Sin embargo, su recuerdo como compositor y como virtuoso instrumentista se diluyó, a pesar de haber vivido hasta el año 1971.

Con motivo de la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Manén la Associació musical de mestres directors de Barcelona (Associación musical de maestros directores de Barcelona) un grupo de notables músicos interesados en esta notable figura iniciaron una serie de encuentros que llevó a comprender que hacía falta una entidad para recuperar el recuerdo de aquel notable compositor y violinista. Era el año 2008. Dos años más tarde nacería la asociación y el año siguiente hacía su presentación oficial. 

La implicación de Daniel Blanch como parte del grupo fundador de la institución tiene mucho de vivencia personal y así lo explicó durante la conferencia.

Daniel Blanc nació en un entorno donde no había músicos profesionales. Enamorado de la música desde niño, pudo estudiar a los 15 años con Maria Canals en la Academia de Música Ars Nova. Maria Canals era una de las grandes pianistas del momento y tenía contacto con algunos de los grandes compositores de la época.

Cuando Daniel Blanch acabo sus estudios y inicio su vida como pianista profesional, no tenía un interés especial en interpretar piezas de músicos catalanes, más allá del repertorio habitual: Granados i Albéniz.  Así que, en sus conciertos, aquí o en Europa, tocaba obras de Beethoven, de Bach, de Mozart, de Chopin…

En su búsqueda por ampliar el ámbito de sus actuaciones consultó con un representante en Madrid que le planteo, poco más o menos, la siguiente pregunta: ¿Cuántas piezas de compositores catalanes y españoles tienes en tu repertorio? Cuando Blanch le pasó la lista y el representante vio lo que había escrito, le dijo que no contenía ningún compositor catalán. Y añadió que para su carrera le iría bien tocar composiciones de autores catalanes y españoles. Blanch se dio cuenta que en realidad no conocía prácticamente otros compositores catalanes que los ya citados.

Este fue el toque de atención para mirar alrededor y unir esfuerzos con Joan Mas, Samuel Castellanos, Carles Feliu, Jaime del Blanco i Kalina Macuta para hacer realidad la primera Junta Directiva de la Associació Joan Manén.

Sus finalidades siguen siendo ambiciosas y de alto compromiso: investigar y difundir el patrimonio musical catalán desde la convicción y la pasión. Una tarea desarrollada por músicos profesionalesLa asociación busca y valora la colaboración de otras entidades culturales que comparten con ella objetivos comunes. Cuenta en sus conciertos con la participación de músicos de reconocido prestigio a la vez que trabaja para la consolidación de jóvenes intérpretes. A día de hoy sus objetivos incluyen recuperar el patrimonio proveniente del pasado pero también estrenar y difundir la música contemporánea catalana.

Puede que una de las facetas más atractivas de todo el trabajo que realizan, y así lo destacó Daniel Blanch, es trabajar con manuscritos originales que las familias de los compositores han conservado, a menudo desconociendo la importancia que pueden tener. Editar el manuscrito, hacer sonar la música que contiene, hacer que tomen vida las notas y los silencios que la forman, es una experiencia inolvidable, además de muy emotiva tanto para el intérprete como para los familiares que con frecuencia no han podido nunca, antes de ese momento, sentir como sonaba esa música y desconocían la trascendencia o la calidad que la obrar de su familiar podía tener.

El trabajo que ya ha realizado la Associació Joan Manén y la tarea que siguen desarrollando es una realidad gracias a la fuerza y el apoyo de sus más de trescientos asociados y a su búsqueda de apoyos públicos y privados, con todo ello hacen realidad los conciertos, las grabaciones y la tarea de difusión.

La Associació Joan Manén continua trabajando para la recuperación y difusión del patrimonio musical catalán y es hoy en día una institución de referencia.

https://www.joanmanen.cat/cas/default.aspx

Los actos del Mes Pau Casals están organizados por la Associació Musical Pau Caslas, en convenio con el Ajuntament del Vendrell, y con el apoyo y colaboración de la Fundació Pau Casals, Radio Televisió El Vendrell, Casa Nadiua Pau Casals, Associació Joan Manén, Òmnium Cultural, Escola Municipal de Música Pau Casals y la Biblioteca Pública Terra Baixa.

Lecture:

Your classics: Recovery and diffusion of the Catalan Musical Heritage

This last Wednesday we heard the lecture of Daniel Blanchpresident of Joan Manen Association, about the finalities and activities of this notable entity.

The works of Associació Joan Manén started with the inventory of Catalan compositorswho were born since the middle of the 18th century just our days.  Now there are 122 biographies. There is also another inventory dedicated to singers and instrumentalists, this one has some recordings of their interpretations.

Another facet of his activities is the organization of live concerts with the general name of Els Teus Clàssics (Your Classics). Usually, these concerts were celebrated in Barcelona, but nowadays the association started doing it in other towns, always with the collaboration of local entities with the same musical interest. This is the case of Associació de Música Pau Casals del Vendrell. Both together programmed the last January, the presentation CD "Mar Plana" concert. The concert was offered by Daniel Blanch (piano) and Roman Garioud (cello) and the pieces were by the composer Juli Garreta. This same concert was programmed some days later at the Auditori of Barcelona. The option to work in other towns, not only in Barcelona, is because the association wants to spread the Catalan Musical Heritage and get that this repertory has more generalization and can be better known to the public.

 

The association has other ways of working like the recording of CDs. He has released a total of 14CDs so far.

 

The name of the association

The name is that of the great compositor and soloist Joan Manén.

Joan Manén was a prodigy boy. He was born in 1883. At 11 years old he learned by self-taught to play the violin. He did large tours in America, and he was required to act in Europe too. Nevertheless, his memory faded, although he lived until 1971.

The Association of Master Directors of Barcelona, a group of notable musicians with interest in the figure of Joan Manén started the celebration of the 125 anniversaries of his birth with a series of meetings, and finally, they arrived at the conclusion: an entity was necessary to recuperate the memory of this important compositor and violinist. It was the year 2008, two years later the association was born, and the next year the a was officially presented.

Daniel Blanch has a personal implication as a part of the founding group. He explained this to us in the lecture. He was born into a non-professional music entourage, a despite of this, he fell in love with music since his childhood. When he arrived at his 15 years old he started learn piano with Maria Canals at the Music Academy Ars Nova. Maria Canals was one of the greater pianists of that moment, and she had contact with some of the big compositors of this time.

When Daniel Blanch finished his studies and started his life as a professional pianist didn’t have a special interest to play compositions by Catalan musicians, only playing the very knowed compositions by Granados or Albéniz.  So, in his concerts, he played Beethoven, Bach, Mozart, Chopin…

But he wanted to have more scope for his performance, and he consulted a manager from Madrid. This manager asked him about his repertory, about the number of compositions by Spanish and Catalan musicians he played. When Blanch showed the list, the manager said: You have not any composition by a Catalan musician. It would be interesting to you play pieces from Spanish and Catalan composers.

This was a wake-up call for Daniel Blanch. The problem was that he didn't know really other classics Catalan composers, only the most popular. To change the situation, he decided to join forces with Joan Mas, Samuel Castellanos, Carles Feliu, Jaime del Blanco, and Kalina Macuta to create the first Board of Directors of the Joan Manén Association

The finalities

The finalities of the association are very ambitious and with a high commitment: research and spread the Catalan Music Heritage, with conviction and with passion. This work is made by professional musicians. The association looks for and assesses the collaboration of cultural entities that have the same objectives. The association has for his concerts the participation of renowned musicians but also works to consolidate young players. The Joan Manén Association wants to recuperate de music heritage from the past but also release and spread contemporary Catalan music.

Probably working with handwriting music sheets could be the most attractive facet of the work of the members of the association, in fact, Daniel Blanch said to us exactly this. The handwriting sheets usually are in the hands of the descendants of the composer and usually they don’t know if these papers have or not have important to other people.  Editing these sheets and playing the handwriting music is an unforgettable and very emotive experience. It is emotive for the player and for the compositor’s family.  With the editing work the music, the notes, the silences of the partiture, and the remembrance of the compositor, return to life.

The force of the associates, now, more than 300 is the strength of the association, also he works to have public and private support.  With all this backing the association offers live concerts, recordings, and the spread task.

Today the  association Joan Manén, still works for the recuperation and spread of the Catalan music heritage, and is a referent institution.

https://www.joanmanen.cat/eng/

 

The acts of the Pau Casals Month are organized by the Pau Casals Musical Association (Associació Musical Pau Casals) in agreement with the Vendrell City Council (Ajuntament del Vendrell), with the support and collaboration of the Pau Casals Foundation (Fundació Pau Casals), Radio Televisió El Vendrell, Casa Nadiua Pau Casals, Joan Manén Association (Associació Joan Manén), Òmnium Cultural, the Pau Casals Municipal School of Music (Escola Municipal de Música Pau Casals) and the Terra Baixa Public Library (Biblioteca Pública Terra Baixa).


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars