Els protocols notarials, un dibuix del Penedès vuitcentista / Los protocolos notariales, un retrato del Penedès del siglo XIX / The notarial protocols a drawing of the Penedès from the XIX century

d’octubre 24, 2022

María Dolores García Martínez
24 10 2022

Joan Solé BordesEn Joan Solé Bordas és filòleg, tant de català com de romàniques, però sobretot és un cronista de la història social i cultural de Vilafranca del Penedès del segle XIX en endavant, i per extensió del que va estar el Gran Penedès, una manera popular per definir el territori que va ser la vegueria i posteriorment el corregiment (amb alguns canvis pel que fa a les poblacions que la formaven) del Penedès:(1)

En aquesta ocasió ens ha convidat a descobrir la immensa riquesa de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, el qual visita cada setmana per continuar ampliant el seu enciclopèdic bagatge de coneixements.

A l'espera de veure publicada la seva conferència, al vídeo teniu un petit tast.

Aquesta conferència forma part del programa d'activitats "Patrimonis de paper",  que té com a finalitat difondre el patrimoni documental de Vilafranca del Penedès. Ha estat organitzada per l'Arxiu Comarcal de l'Alta Penedès, VINSEUM i Biblioteca Torras i Bages, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.(1) Tant la vegueria històrica com el corregiment tenien més extensió que l'actual vegueria.
Castellano

Joan Solé Bordas es filólogo, tanto de catalán como de románicas, pero sobretodo es un cronista de la historia social y cultural de Vilafranca del Penedès desde el siglo XIX en adelante. También del que fue el Gran Penedès, una forma popular de definir el territorio de la veguería y posterior corregimiento  del Penedès. (1)

En  esta ocasión nos ayudo a descubrir la inmensa riqueza del Arxivo Comarcal del Alt Penedès, que visita cada semana para continuar ampliando su enciclopédico conocimiento.

A la espera de ver publicada su conferencia, en el vídeo encontrareis una pequeña muestra.

La conferencia forma parte del programa de actividades "Patrimonis de paper" (Patrimonios de papel) cuya finalidad es difundir el patrimonio documental de Vilafranca del Penedes. Organizado por el Archivo Comarcal del Alt Penedès, VINSEUM, i la Biblioteca Torras i Bages. Con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el Ayutamiento de Vilafranca del Penedès. 


(1) Tanto la veguería histórica como el corregimiento tenían más extensión que la actual veguería. Por otro lado, entre la veguería histórica y el corregimiento existían diferencias cuanto al número de poblaciones que la formaban.

 

English

Joan Solé Bordes is a philologist in Catalan and romance languages, but more of them is a chronicler about the history and society of Vilafranca del Penedès since de XIX century. He knows also very well the history of the Great Penedès, a popular shape to express the land of the historical "vegueria" of Penedès or the townships of Penedès.(1)

On this occasion, Joan Solé offered us the opportunity to know the immense wealth of the county archive of Alt Penedès. He visits it every week to increase his encyclopedic knowledge.

Until the moment that the lecture is published, you can have a litle sample in the video.

The lecture is part of the activities of the "Paper Heritage" program for the dissemination of the documentary heritage of Vilafranca del Penedès. Organized by the Alt Penedès County Archive, VINSEUM, and the Torres i Bages library, with the collaboration of the Generalitat de Catalunya, the Barcelona Provincial Council and the Vilafranca del Penedès City Council.


(1) The historical vegueria and the townships of Penedès had had more extension than the actual vegueria. Moreover the historical vegueria and the townships of Penedès had not been formed with the same quantity of towns.   


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars