Crònica concert/ Crònica concierto / Concert Chronicle: “Connexions” Meritxell Noguer - Núria Garcia Pastor (Bilder Duo)

Activitat de l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell de març 30, 2024

Crònica / Crónica / Chronicle: Arturo Castro Nogueras, concert homenatge a Pilar Defilló / Arturo Castro Nogueras, concierto homenaje a Pilar Defilló / Arturo Castro Nogueras, tribute concert to Pilar Defilló

Activitats Culturals al Vendrell de març 25, 2024

Concert / Concierto / Duo Dafne, a l'Església de Sant Vicenç de Calders

Activitats Culturals al Vendrell de març 23, 2024

Crònica / Crónica / Chronicle: Rèquiem a quatre mans / Réquiem a cuatro manos / Requiem for four hands

Activitats Culturals al Vendrell de març 23, 2024

Crònica / Crónica / Chronicle: El documental sobre el retorn definitiu de Pau Casals al Vendrell / El documental sobre el retorno definitivo de Pablo Casals al Vendrell / The documentary about the definitive return of Pablo Casals to El Vendrell.

de març 20, 2024

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars