Concert inaugural de la restauració del Baldaquí del Vendrell / Concierto inaugural de la restauración del Baldaquino del Vendrell / Inaugural Concert of the Restoration of the Baldacchino of El Vendrell

de març 05, 2024


María Dolores García Martínez

El baldaquí, obra de Josep M. Jujol,  restaurat

Vídeos: 


Versión en CASTELLANO 
ENGLISH version

El Vendrell és una d’aquelles ciutats que amaguen dins seu una quantitat notable i estimulant de patrimoni (tant material com immaterial), que sovint passa desapercebut, de vegades de tant tenir-lo davant dels ulls.

Justament, per destacar una d'aquestes peces patrimonials,  el passat divendres es va posar de relleu la restauració del baldaquí obra de Josep Maria Jujol i Gibert (Tarragona, 1879 – Barcelona, 1949) (con també és obra d’aquest gran arquitecte l’altar major, tot plegat fruit de la reforma que va realitzar entre 1939 i 1949) a l’església parroquial de Sant Salvador del Vendrell,

El baldaquí és un element artístic de primer ordre que es pot conèixer en profunditat llegint el llibre que el passat 2023 la Dra. Immaculada Socias i Batet  va publicar i que duu per títol  “Transfiguracions. Josep Maria Jujol i Gibert a la vila del Vendrell”. El nom del llibre parteix de la idea de l’arquitecte Jujol de remetre amb el baldaquí a la Transfiguració de Jesús. Jujol va situar sobre el sostre de les columnes les figures de Jesús (al centre), flanquejat per Moisès i el profeta Elies i  per sobre la figura de Deu Pare sobre un núvol.     

El  baldaquí (com també l’altar major),  tot i realitzar-se per un dels més destacats arquitectes modernistes, té un gust plenament barroc, que indefectiblement fa pensar en el Baldaquí del Vaticà de Gian Lorenzo Bernini.    

El concert de celebració.

Com a part del acte de presentació de la restauració del Baldaquí es va celebrar un concert amb la participació de  Griselda Ramon (soprano) i Àlex Jordi (orgue)   i de Lluís Sintes (baríton)  i Salvador Guasch (orgue)

En ambdós casos van cantar des del balcó de l’orgue. Griselda Ramon va interpretar peces de Haendel i  la conegudíssima Serenata (Ständchen) de Shubert.  

Estrena del motet “O salutaris hostia!” de Benvingut Socias

Quant a Lluís Sintes, cal destacar que va estrenar el motet “O salutaris hostia!” obra del vendrellenc Benvingut Socias Mercadé (El Vendrell, 1877-1952) que mai s’havia cantat en públic. Prèviament Sintes havia fet un treball musicològic per, a partir de la partitura manuscrita de Socias, realitzar l’edició crítica de l’obra.

Portada de la partitura manuscrita


La partitura manuscrita, que forma part del fons Benvingut Socias i Mercadé que es conserva a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès,  estava pensada ja per veu de baríton, però amb obres manuscrites que no s’han interpretat mai, cal un estudi i una preparació per fer que la peça pugi passar  a formar d’un repertori i que el públic la pugui sentir en un concert. 


Una de les fulles manuscrites de la partitura(Les edicions crítiques són extremadament important i extremadament difícils de fer i a sobre és una feina que quasi sempre passa desapercebuda. I cal dir que, tot i que avui existeixen programes informàtics per editar música, el cert és que res millor que l’experiència i el coneixement humà per saber editar i que una música pugui passar del manuscrit a ser interpretada).

Sintes va acabar la seva actuació interpretant l’Ave Maria de Gounod – Bach.

Cor Parroquial del Vendrell

Així mateix van participar al concert el Cor Parroquial del Vendrell, dirigit per Albert Solé; d’entre les seves interpretacions destacar l’obra del mateix Solé “Camins de Pau, camins de vent”, per la seva estructura i l’harmonia musical de les veus.

Grallers Tocats de Canya

A continuació va ser el grup de Grallers Tocats de Canya els que van participar, tocant peces tradicionals, la melodia d’una d’elles la va popularitzar a finals dels anys 60 la cantant francesa Mireille Mathieu amb el títol “Les anges dans nos campagnes”. (Els àngels als nostres camps)

Agrupación Musical Virgen del Consuelo del Vendrell

El concert va finalitzar amb l’actuació de l’Agrupación Musical Virgen del Consuelo, qui va interpretar tres marxes.  Un nombrós grup compost per nois i noies (alguns molt joves) i adults de totes les edats i que mostra la seva pertanyença a la vila lluint l' Àngel Tobias - un dels símbols més representatius del Vendrell -  coronant la vara del seu  penó.

 

En acabar l'acte Mn. Miracle, les autoritats, un representant de cada una de les entitats que van participar al concert i els restauradors van pujar a l'altar major per rebre un petit record de la jornada.  

Adela Gea (L’Orgue del Vendrell) va presentar l’acte, i els parlaments oficials van anar a càrrec del rector Mn. Norbert Miracle Figuerola; de la vicepresidenta quarta de la Diputació de Tarragona, Marta Ventura Torras i de l’alcalde del Vendrell Kenneth Martínez Molina.

La restauració l’han realitzada David Silvestre i Voravit Rohodiva, supervisats i assessorats pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya,  de la Generalitat de Catalunya. La financiació de les obres ha anat a càrrec de la parròquia, l'Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Tarragona. 


CASTELLANO

El Vendrell es una de esas ciudades que cuentan con un amplio patrimonio (material e inmaterial) que a menudo pasa desapercibido, aún teniéndolo a la vista. 

Precisamente, para destacar una de estas piezas patrimoniales, este pasado viernes se organizó el acto oficial para presentar la restauración del baldaquino obra de Josep Maria Jujol i Gibert (Tarragona, 1879 – Barcelona, 1949) que forma parte del conjunto del altar mayor, que el citado arquitecto realizó entre 1939 y 1949 en la Iglesia de San Salvador del Vendrell.

El baldaquino es un elemento artístico de primer orden, al que la Dra. Immaculada Socias i Batet le dedicó el libro titulado “Transfiguracions. Josep Maria Jujol i Gibert en la vila del Vendrell” (Transfiguraciones. Josep María Jujol y Gibert en la villa del Vendrell)  que fue presentado el pasado 2023. El nombre del libro remite a la idea que Jujol quería trasmitir con el baldaquino: la Transfiguración de Jesús. De ahí que sobre el baldaquino situase la figura de Jesús, en el centro, flaqueado por Moisés y el profeta Elias. Por encima la figura de Dios Padre sobre una nube.

El baldaquino, así como otros aspectos del altar mayor, presenta un aspecto netamente barroco, aunque fueron realizados en el periodo del Modernismo. Indefectiblemente al verlo recuerda el Baldaquino de San Pedro del Vaticano, obra de Gian Lorenzo Bernini, un efecto voluntariamente buscado por Jujol.  

El concierto de celebración

Como parte de la presentación se celebró un concierto con la participación de Griselda Ramon (soprano) y Àlex Jordi (órgano) y de Lluís Sintes (barítono) y Salvador Guasch (órgano).

Ambos cantaron desde el balcón del órgano. Griselda Ramon interpretó piezas de Haendel y la conocidísima “Serenata” (Ständchen) de Shubert.

Estreno del motete “O salutaris hostia!” de Benvingut Socias

Lluís Sintes estrenó el motete “O salutaris hostia!” obra del Benvingut Socias Mercadé (El Vendrell 1877 – 1952).  Previamente Sintes realizó la edición crítica de la partitura manuscrita, un verdadero trabajo de musicología.

La partitura forma parte del Fondo Benvingut Socias i Mercader que se conserva en el Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Estaba escrita ya en origen para barítono, pero para obras que nunca han sido editadas, ni interpretadas en público, es imprescindible realizar un estudio y una preparación para que puedan ser incluidas en un repertorio y que el público las pueda conocer.  

(Las ediciones críticas son extremadamente importantes y difíciles de hacer, además son un trabajo que casi siempre pasa desapercibido; y aunque hoy hay programas informáticos para editar música, siempre es mejor la experiencia y el conocimiento humano para saber editar).

Lluís Sintes completó su actuación cantando el Ave María de Gounod-Bach.

Cor Parroquial del Vendrell

También participó en el concierto el Cor Parroquial del Vendrell dirigido en esta ocasión por Albert Solé. De sus interpretaciones cabe destacar una obra del que es autor el ya citado Albert Solé, “Camins de Pau, camins de vent”,  (Caminos de Paz, caminos de viento), por su estructura y la armonía musical de las voces.

Grallers Tocats de Canya

A continuación, actuó el grupo de Grallers Tocats de Canya, interpretaron piezas tradicionales. La melodía de una de ellas se hizo muy popular a finales de los años 60 cantada por Mirelle Mathieu con el título de “Les anges dans nos campagnes” (Los ángeles en nuestros campos).

Agrupación Musical Virgen del Consuelo del Vendrell

El concierto finalizó con la actuación de la Agrupación Musical Virgen del Consuelo, que interpretó tres marchas. Compuesta por un numeroso grupo de chicos y chicas (algunos muy jóvenes) y de adultos de todas las edades. La entidad hace gala del Àngel Tobias - uno de los símbolos más representativos del Vendrell - coronando la vara de su estandarte.

Adela Gea (L’Orgue del Vendrell) presentó el acto; los parlamentos oficiales fueron realizados por Mn. Norbert Miracle Figarola, rector de la parroquia; por Marta Ventura Torras, vicepresidenta cuarta de la Diputación de Tarragona y Kenneth Martínez Molina, alcalde del Vendrell.

La restauración ha sido realizada por David Silvestre y Voravit Rohodiva, supervisados y asesorados por el “Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya”  (Centro de Restauración de Bienes Muebles de Catalunya) de la Generalitat de Catalunya. Las obras se han financiado con fondos  de la parroquia, del Ayuntamiento del Vendrell y de la Diputación de Tarragona.  


ENGLISH

El Vendrell is a city with a vast heritage (tangible and intangible), but often it is overlooked, even though it is in plain sight.

With the aim of highlighting one of the most important elements of the parish church, the recently restored Baldacchino by Josep Maria Jujol i Gibert (Tarragona, 1879 - Barcelona, 1949), a concert was offered.

The Baldacchino is a first-rate artistic element. Dr Immaculada Socias i Batet wrote a book (presented last 2023) dedicated to it. The name of the book is "Transfigurations. Josep Maria Jujol i Gibert en la vila del Vendrell" (Transfigurations. Josep Maria Jujol i Gibert in the town of El Vendrell). The name of the book speaks of Jujol's idea of dedicating the Baldacchino to the Transfiguration of Jesus, because the Baldacchino presents the figures of Jesus, flanked by Moses and the prophet Elijah at the top, and above them the figure of God as the father in a cloud.

The Baldacchino is reminiscent of the Baldacchino of St. Peter's in the Vatican (the work of Gian Lorenzo Bernini) and was made in the Baroque style by Jujol, one of the most interesting Modernist architects in Catalonia, in the renovation he carried out in the Church of El Vendrell between 1939 and 1949.

The concert

It was a very important aspect of the celebration. Griselda Ramon (soprano) and Àlex Jordi (organ); Lluís Sintes (baritone) and Salvador Guasch (organ) took part.

Both sang in the organ balcony. Griselda Ramon sang pieces by Haendel and the popular "Städchen" by Shubert.

Premiere of the motet "O salutaris hostia!" by Benvingut Socias

Lluís Sintes premiered this motet, written by Benvingut Socias i Mercadé (El Vendrell, 1877 - 1952).

For this purpose, Sintes carried out a musicological work, specifically the critical edition of the original manuscript.

The original document is in the Benginvut Socias Documentary Fund in the Arxiu Comarcal del Baix Penedès.

The work was written for a baritone but had never been published.

Critical editing is extremely important and difficult to do, and it is a job that almost always goes unnoticed; and although today there are computer programmes to edit music, it is always better to have human experience and knowledge to know how to edit.

Lluís Sintes ended his performance singing Ave Maria by Gounod - Bach.

Vendrell Parish Choir

It was conducted by Albert Solé. Among its performances, the song "Camins de Pau, camins de vent" (Paths of Peace, Paths of Wind), a work by Solé himself, stands out for its structure and the musical harmony of the voices.

 

Grallers Tocats de Canya

 

Preliminary information:

The gralla is a traditional Catalan musical instrument. It is similar to the clarinet but smaller. The gralla has a high-pitched sound (grallas are always heard accompanying the Human Towers (castellers), and El Vendrell has a long and important casteller tradition). Grallers is a group of people who play the gralla.

The concert also featured the group Grallers Tocats de Canya, playing traditional melodies. One of them was very popular at the end of the 1960s when Mirelle Mathieu (French singer) recorded a song called "Les anges dans nos campagnes" (Angels in our fields) with this melody.

Virgen del Consuelo Music Association of El Vendrell

The concert ended with the performance of this group, which played three marches. A huge group of girls and boys, some very young, and some adults. They show their relationship with El Vendrell on the flagpole of their banner crowned by the Angel Tobias, one of the most representative symbols of El Vendrell.

Adela Gea (L'Orgue del Vendrell) presented the event; the official speeches were made by Mn. Norbert Miracle Figarola, rector of the parish; by Marta Ventura Torras, fourth vice-president of the Tarragona Provincial Council and Kenneth Martínez Molina, mayor of Vendrell.

The restoration work was carried out by David Silvestre and Voravit Rohodiva, supervised and advised by the "Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya" (Centre for the Restoration of Movable Goods of Catalonia) of the Generalitat de Catalunya. The work has been financed with funds from the parish, the Vendrell Town Council and the Tarragona Provincial Council (Diputació de Tarragona).

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars