Un viatge emocional: las Suites per a violoncel de Bach / Un viaje emocional: Las Suites para violonchelo de Bach / An emotional journey: The cello suites by Bach

d’octubre 13, 2022

María Dolores García Martínez
13 10 2022


Amparo Lacruz, Carlota Baldrís, Eduard Ramos i Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals

https://www.instagram.com/p/Cjcw1n5MIOO/?utm_source=ig_web_copy_link

Aquest passat dissabte al Museu Pau Casals va tenir lloc el taller de música i emocions, prenent com fil conductor les sis suites de Bach, a càrrec de Carlota Baldrís, Eduard Ramos i Amparo Lacruz.

Un taller amb tres guies per conèixer millor com funciona la música, com són les suites de Bach i quines emocions contenen en si mateixes, així com copsar com són les nostres emocions en resposta a la música en general i de manera específica en relació a les Suites de Bach.

Per començar Carlota Baldrís, d’una manera didàctica i àgil, ens va donar un veritable curs d’iniciació a la música, perquè entenguéssim com funcionen les regles de la composició i perquè la música en si mateixa ja conté una expressió emotiva segons la tonalitat, per aquesta raó, llegint l’encapçalament d’una partitura ja podem saber si ens trobarem amb una música alegre, optimista o una altre de melancòlica o fins i tot realment dramàtica.

Per continuar Amparo Lacruz  ens va descriure les suites de Bach, i ens explicà com a cada intèrpret, quan les treballa, les partitures li transmeten emocions que no sempre són  idèntiques. Prenent per exemple, la quarta suite de Bach, a Pau Casals li transmetia la sensació que expressava poder; però per altres el que els fa sentir és un sentiment d’opressió o d’aclaparament. Tanmateix tothom està d’acord amb les emocions que transmet la segona, un profund dolor (Bach la va escriure arran la mort de la seva  primera dona Maria Bàrbara) i la sexta, que és com clam d’esperança, de salvació.  Amparo Lacruz també ens va fer observar, escoltar  i   entendre fins quin punt Bach va escriure passatges a les suites que per la seva estructura serien – sinó sabéssim que ell és l’autor – atribuïbles a un compositor del segle XX.

En darrer terme, descobrir amb el guiatge d’Eduard Ramos com la música ens comunica el que sent el compositor i qui la interpreta; com la música ens fa arribar les seves emocions i com desperten les nostres.

Si voleu el resum del que vam sentir els que vam participar al taller declarat pels propis participants:  energia, amor, admiració (pels compositors i intèrprets), alegria ... i probablement entendre’ns una mica millor a nosaltres mateixos.

 

L’equip del taller:

Carlota Baldrís. Es compositora i pedagoga. Podem trobar la seva biografia a l’inventari de compositors i compositores creat per l'Associació Joan Manén  http://www.joanmanen.cat/cat/clasics-Carlota-Baldr%C3%ADs-46

Inquieta i sempre amb nous projectes en desenvolupament. Ha participat en el projecte “A propòsit d’unes flors” composant 38 peces diferents;  també és l’autora de l’Oratori Àngel de Tobies”. Aquest mateix any s’ha estrenat en versió violoncel i piano la seva composició “Caboires”, tant a l’Auditori del Tívoli al Vendrell com a l’Auditori de Barcelona, així com l’enregistrament de la “Suite Rovira i Virgili” on la font d’inspiració han estat cinc poemes de Rovira i Virgili, editats per Elena de la Cruz Vegari, professora del Departament de Filologies Romàniques de la URV, la suite va ser amb l’Orquestra i la Coral de la URV el passat any 2021.  

https://carlotabaldris.com/

Eduard Ramos, coach, amb una àmplia experiència en ajudar a persones i organitzacions a aconseguir objectius, i amb una enorme sensibilitat i capacitat per captar les necessitats de l’entorn. Així mateix és persona amb un fort compromís socials per la qual cosa és voluntari de diverses ONGs per ajuda a persones en situació de marginació i risc d’exclusió social.

https://eduardramos.com/

Amparo Lacruz, es violoncel·lista i professora de violoncel i música de cambra al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona; amb una trajectòria internacional amb classes magistrals ofertes a Estats Units, Japó, Xina, Mèxic, Perú....

Ha enregistrat onze CD  a més del doble àlbum amb les sis suites de Bach.

https://www.amparolacruz.com/cat/

 

Castellano:

El pasado sábado tuvo lugar en el Museu Pau Casals del Vendrell, un taller de música y emociones. El hilo conductor eran las seis suites de Bach. Los directores del taller: Carlota Baldrís, Eduard Ramos y Amparo Lacruz.

Un taller con tres guías para conocer mejor cómo funciona la música, como son las suites de Bach, que emociones contienen, y como captar las emociones que nos despierta la música en general y en particular las suites de Bach.

Carlota Baldrís nos ofreció de una manera didáctica y ágil un verdadero curso de iniciación a la música para que pudiéramos entender cómo funcionan las reglas de la composición  y  como la música contiene en sí misma una expresión emotiva (además de las emociones que pueda despertar en nosotros) a partir de la tonalidad en que está escrita. Por ello al leer el encabezamiento de una partitura podemos saber si oiremos una música alegre, optimista o será melancólica o incluso verdaderamente dramática.

Por su parte Amparo Lacruz nos describió las suites de Bach y nos explico cómo cada intérprete, cuando las trabaja para poder tocarlas, capta unas emociones que no siempre son las mismas para todos ellos. Así a Pablo Casals la cuarta suite de Bach le transmitía que expresaba poder, en cambio a otros intérpretes les hacía sentir opresión o incluso agobio.  Eso sí, todos están de acuerdo en que la segunda expresa un profundo dolor (Bach la escribió después de la muerte de su primera esposa María Bárbara) y que la sexta es un canto a la esperanza y la salvación. 

Amparo Lacruz, después de escuchar una muestra de cada una de las suites, hasta qué punto las suites de Bach contienen pasajes con una estructura que se podrían atribuir a un compositor del siglo XX.

Finalmente Eduard Ramos puso en evidencia como a través de la música nos llegan las emociones del compositor y del intérprete y como despierta nuestras propias emociones.

Si queréis un resumen de lo que sentimos los que participamos en el taller: energía, amor, admiración (por los compositores e intérpretes), alegría… y probablemente entendernos un poco mejor a nosotros mismos.

 

El equipo del taller:

Carlota Baldrís. Compositora y pedagoga.

Inquieta y siempre con nuevos proyectos en cartera.  Ha participado en el proyecto “A propósito de unas flores”, componiendo 38 piezas diferentes; también es autora del Oratorio Ángel de Tobías. Este año se ha estrenado la versión para violonchelo y piano de la obra “Cabories” (Cavilaciones) en el Auditorio Tívoli del Vendrell y en l’Auditori de Barcelona; también se ha grabado el CD de la “Suite Rovira i Virgili”, basada en cinco poemas de Rovira i Virgili, editados por  Elena la profesora del Departamento de Filologías Románicas de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV). La suite fue estrenada el 2021 por la Orquesta y Coral de la URV.

Enlaces:

Web Carlota Baldrís

https://carlotabaldris.com/

Inventario de compositores y compositoras catalanas de la Associació Joan Manén

https://www.joanmanen.cat/cas/clasics-Carlota-Baldr%C3%ADs-46

 

Eduard Ramos es coach. Tiene una amplia experiencia en ayudar a personas y organizaciones en la consecución de sus objetivos. Tiene además una gran sensibilidad y capacidad para captar las necesidades del entorno y un fuerte compromiso social que le lleva a ser voluntario en diversas ONG para ayudar a personas en situación de marginación o riesgo de exclusión social.

Enlace:

https://eduardramos.com/

Amparo Lacruz es violonchelista  y profesora de violonchelo y música de cámara en el  Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona. Tiene una destacada trayectoria internacional habiendo dado clases magistrales en Estados Unidos, Japón, China, México, Perú …

Ha grabado once CD además de un álbum doble con las seis suites de Bach.

Enlace:

 https://www.amparolacruz.com/


English

The past Saturday at the Museu Pau Casals celebrated a workshop about music and emotions. The six Suites of Bach were the connection line. The workshop was directed by Carlota Baldrís, Eduard Ramos and Amparo Lacruz.

Three topics were the workshop content: the music itself and his emotional expression, Bach's Suites emotional conception and what kind of emotions can awake in each one of the listeners.

Carlota Baldrís started the session. She explained didactically and nimbly the music system to express emotions and how the compositors use tonality to transmit happiness or sadness even dramatics. Likewise explained to us we can know it before the music starts if we read on the top of the music sheet the major o minor key.

Amparo Lacruz concentrated her intervention on the description of the six Bach Suites. She explained to us all the work made for each concert performer to find the emotions that each Suite to him o to her. Not always the result is the same, for instance about the 4th suite Pau Casals had felt the vibration of the power, while others had felt as the weight of the oppression or burden. 

Nevertheless, all people think that the emotional content in the 4th Suite by Bach is deep pain (Bach wrote it later after the death of his first woman Maria Barbara), and in the 6th the emotion is hope and salvation.

Amparo Lacruz made us watch and understand, later hearing the Suites, that Bach's compositions have a 20th-century structure in some of their passages.

Finally, Eduard Ramos, helps us to feel what the music tells us, or how the composer and the player show us their own emotions and how our emotions flow.

If you want a summary of our own experience in this workshop the opinions of the people were: energy, love, admiration, happiness... and probably understand ourselves a bit better.


Workshop Team

Carlota Baldris. She is a composer and pedagogue.

Carlota Baldrís has always new projects. For instance, she is part of the "About some flowers" with 38 different pieces. She composed "Angel de Tobias Oratory". This year has been released the version of cello and piano of "Caboires" (Overthinking) at Tivolí Auditory of Vendrell and l'Auditori of Barcelona. She recorded the "Rovira Virgili Suite" inspired by five poems from Rovira i Virgili (the poems were edited by Elena de la Cruz Vegari, professor of the Department of Romance Philology of the Rovira Virgili University of Tarragona), also this work was premiered by the Orchestra and Choral of the same university.

Links:

Biography in the inventory of Joan Manén Association:

https://www.joanmanen.cat/eng/clasics-Carlota-Baldr%C3%ADs-46

Carlota Baldrís web:

https://carlotabaldris.com/

 

Eduard Ramos is a coach with wide experience to help people and companies to get objectives, at the same time he has an enormous sensibility and capacity for catching the environment's needs. He has also a strong social commitment so he is a volunteer in some ONGs to help people in situations of marginalization or in risk of social exclusion.

Link:

https://eduardramos.com/

 

Amparo Lacruz is cellist. She is also a professor at the Superior Conservatory of Music of the Liceu of Barcelona in the areas of cello and chamber music. She has an international trajectory perform master class in Japan, China, Mexico, Peru...

She has recorded 11 CDs and also a double album with the six Suites of Bach.

Link:

https://www.amparolacruz.com/eng/


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars