Com impacta la música en el nostre cervell / Cómo impacta la música en nuestro cerebro / How Music Affects our Brain.

de desembre 09, 2022

 María Dolores García Martínez. 


Jordi A. Jauset. Carlota Baldrís i Eduard Ramos. 

El passat dia 26 de novembre va tenir lloc el tercer taller del Seminari “Música i emocions”; aquest cop centrat molt especialment, en com impacta la música en el nostre cervell, de la mà de Jordi A. Jauset, divulgador científic; Carlota Baldrís, compositora i pedagoga; i Eduard Ramos Soldevilla, coach.

Jordi A. Jauset


Jordi A. Jauset va iniciar la seva intervenció explicant la complexitat del cervell humà, amb el suport d’audiovisuals que van facilitar la captació del contingut científic. Va passar immediatament a explicar com es produeix la interacció de la música, com la percebem en el nostre cervell, etc. Tots aquests aspectes han estat estudiats des de diferents especialitzats i amb la participació d’investigadors diversos, que han anat aportant al llarg dels anys els coneixements necessaris, començant pel propi Ramon i Cajal i els seus estudis sobre les neurones.

Algunes dades interessants:

La conferència va ser extraordinàriament interessant, i a partir del taller es va poder constatar que la música és una poderosa eina d’estimulació neuronal, perquè el procés de percepció musical involucra àrees cerebrals motores, cognitives, lingüístiques, no exclusives, a més de les relacionades amb el sistema de recompensa i plaer (emocions).  Quant a les emocions que aixeca a cada persona tenen a veure amb els paràmetres musicals, amb els aspectes interpretatius, amb les característiques de personales i amb el context o entorn . En Jordi A. Jauset va aportar informació sobre els diversos estudis realitzats en diferents àrees de la neurologia al llarg dels anys que han anat plasmant les dades a partir de les quals es pot entendre el funcionament de la música i el nostre cervell.

Per demostrar com actuen les ones cerebrals es va fer un petit experiment en posar un lector d’impulsos d’ones a una violoncel·lista que per un costat començaria per estar totalment relaxada per veure la posició de les ones Alpha, Beta, Delta, Gamma, Theta i com variaven les seves posicions quan la intèrpret havia de fer un esforç de concentració per tocar una obra que no coneixia.

Certament la conferència i la demostració pràctica van tenir un nivell didàctic amplíssim que aconsegueixen que un tema tant complex com aquest pugui ser fàcilment comprés per qui ho va escoltar.La següent tasca al seminari va ser una divertida sessió de composició col·lectiva, a partir dels coneixements que Carlota Baldrís va transmetre i, òbviament, la seva més que contrastada qualitat com a compositora.  Es tractava de fer una peça molt breu, de pocs compassos.

Per exemplificar com es pot fer una composició musical, va posar l’exemple d’una de les seves composicions, realitzada per petició del Quartet Brossa. La peça es titula “El poder del ara”; un homenatge a Eckhart Tolle; la peça també va ser interpretada per la Orquestra de Cambra Catalana, sota la direcció de Joan Pàmies, al Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona el desembre de 2019. Una composició on la importància de la paraula, del so dels instruments, del gest, dels records, de la música que acompanya els records,  i del silenci conformen la realitat de la peça.A continuació, jugant amb els intervals es va anar construint la composició. Ens va explicar com amb només tres intervals es pot construir un nombre inacabable de composicions (I – IV – V   ) i la importància de saber posar les “notes estranyes” tenint present l’escala en que es realitza la composició.  Es va escollir les paraules claus “cervell”, “emocions”... Amb un treball col·lectiu i la direcció de la Carlota va ser un experiment divertit que va sortir molt bé! Fins i tot la vam cantar!

Aquest és el resultat:


El text: El meu cervell funciona amb emocions


La jornada es va començar de la mà d’Eduard Ramos amb una participació col·lectiva lligada a la gestió de les emocions mitjançant la música, de manera confidencial cadascú va poder escollir sobre quin bloqueig personal volia treballar i va acabar precisament amb l’experiència de comprovar al resposta que sentia cadascú a través de la audició de fragments musicals començant amb el Concerts de Brandenburg (Bach) i acabant amb una samba. 

Ara només queda esperar al proper any per tenir l’oportunitat de gaudir d’aquests tipus de trobada.

El seminari va tenir lloc al Museu Pau Casals a Sant Salvador (El Vendrell)

L'equip del taller:

Jordi A. Jauset. Divulgador científic.

Té la carrera de piano, a més de ser enginyer en Telecomunicacions, i Doctor en Comunicació (URL) entre altre moltes estudis també es Máster en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva (UAB)

Actualment dirigeix el primer Máster en Neuromúsica (UCAM) i coordina un grup d’estudi sobre “música i neurociència a la Acadèmia Catalana de Música (ACM). Col·labora amb diverses universitat en les especialitats de Neuroeducació y Neurorehabilitació.

Abans de dedicar-se a l’àmbit educatiu universitari, va ser entre d’altres funcions professionals, director de la Oficina de Comunicació del departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i Subdirector de Mitjans Audiovisuals.

Es membre, entre altres, de la Asociación Española de Psicología de la Música e Interpretación Musical (AEPMIM); The International Association for Music and Medecine (IAMM); The European Society for the Cognitive Sciencies of Music (ESCOM)

Es autor de diversos llibres, entre ells “Pero...¿Qué le hace la música a mi cerebro? Neuromarketing, consumo y branding”.  Música y neurociència. La musicoteràpia. Fundamentos, efectos y aplicaciones terapeuticas”. “Cerebro y música, una pareja saludable. Las claves de la neurociencia musical”

https://www.jordijauset.es/

Carlota Baldrís. Es compositora i pedagoga. Podem trobar la seva biografia a l’inventari de compositors i compositores creat per l'Associació Joan Manén. 

Inquieta i sempre amb nous projectes en desenvolupament. Ha participat en el projecte “A propòsit d’unes flors” composant 38 peces diferents;  també és l’autora de l’Oratori Àngel de Tobies”. Aquest mateix any s’ha estrenat en versió violoncel i piano la seva composició “Caboires”, tant a l’Auditori del Tívoli al Vendrell com a l’Auditori de Barcelona, així com l’enregistrament de la “Suite Rovira i Virgili” on la font d’inspiració han estat cinc poemes de Rovira i Virgili, editats per Elena de la Cruz Vegari, professora del Departament de Filologies Romàniques de la URV, la suite va ser amb l’Orquestra i la Coral de la URV el passat any 2021.  

https://carlotabaldris.com/

Eduard Ramos, coach, amb una àmplia experiència en ajudar a persones i organitzacions a aconseguir objectius, i amb una enorme sensibilitat i capacitat per captar les necessitats de l’entorn. Així mateix és persona amb un fort compromís socials per la qual cosa és voluntari de diverses ONGs per ajuda a persones en situació de marginació i risc d’exclusió social.

https://eduardramos.com/

Sense oblidar-nos de tota la tasca tècnica que ha desenvolupat al llarg de tots els tallers en Linus Urpí, fotògraf i artísta digital.


Vam comptar també amb la interpretació al violoncel de Mar Garcia qui va acompanya amb la seva música també l'aperitiu que es va servir en acabar el seminari. 
CASTELLANO

El pasado día 26 de noviembre tuvo lugar el tercer taller del Seminario “Música i Emociones”, en esta ocasión centrado muy especialmente en cómo la música impacta en nuestro cerebro. El taller contó con la participación de Jordi A. Jauset, divulgador científico; Carlota Baldrís compositora y pedagoga, y Eduard Ramos Soldevilla, coach.

Jordi A. Jauset inició su intervención explicando la complejidad del cerebro humano, con la ayuda de audiovisuales que facilitaron la captación del contenido científico. También explico cómo se produce la interacción de la música, como la percibe nuestro cerebro, etc. Todos estos aspectos han sido estudiados desde diferentes disciplinas, con la participación de diversos investigadores y como han aportado conocimientos al respecto, empezando por el mismísimo Ramon y Cajal y sus estudios sobre las neuronas.

Algunos datos interesantes:

La conferencia fue extraordinariamente interesante, y a partir del taller se pudo constatar que la música es un poderoso instrumento de estimulación neuronal, porque el proceso de percepción musical involucra áreas cerebrales motoras, cognitivas, lingüísticas, no exclusivas, además de las relacionadas con el sistema de recompensa y placer (emociones).  En relación a las emociones que despierta en cada persona, tiene mucha relación con los parámetros musicales, con los aspectos interpretativos, con el contexto o entorno y con las características personales.  Jordi A. Jauset aportó información sobre los diversos estudios realizados en diferentes áreas de la neurología al largo de los años se han ido plasmando en los datos a partir de los cuales se puede entender el funcionamiento de la música y nuestro cerebro.

Para demostrar cómo actúan las ondas cerebrales se hizo un pequeño experimento poniendo un lector de impulsos de ondas a una chelista que inició la prueba estando totalmente relajada para ver la posición de las ondas Alpha, Beta, Delta, Gamma y Thera y cómo variaban las posiciones cuando la intérprete había de realizar un esfuerzo de concentración para tocar una obra que no conocía.

Ciertamente la conferencia y la demostración práctica tuvieron un nivel didáctico amplísimo que consiguieron que un tema tan complejo como este pudiera ser fácilmente comprendido.

La siguiente tarea del seminario fue una divertida sesión de composición colectiva, a partir de los conocimientos de Carlota Baldrís transmitió y, obviamente, de su más que contrastada calidad como compositora. Se trataba de componer una pieza muy breve de pocos compases.

Para ejemplificar como se pude hacer una creación musical, puso como ejemplo una de sus composiciones, realizada a petición del “Quartet Brossa”. La pieza se titula “El poder del ahora” y es un homenaje a Eckhart Tolle. La obra también había sido interpretada por la Orquestra de Cambra Catalana, bajo la dirección de Joan Pàmies, en el Centre Ccívic Pere Pruna de Barcelona en diciembre de 2019. Una composición conformada por la importancia de la palabra, del sonido de los instrumentos, del gesto, de los recuerdos, de la música que acompaña los recuerdos y del silencio.

A continuación, jugando con los intervalos se fue construyendo la composición. Nos explicó que con sólo tres intervalos se puede construir un número inacabable de composiciones (I – IV – V) y la importancia de saber incorporar las “notas extrañas” teniendo en cuenta la escala que se ha elegido para realizar la composición. Se eligieron las palabras clave “cerebro”, “emociones”… Y con un trabajo colectivo y su dirección, se convirtió en un experimento divertido con un resultado más que aceptable. ¡Incluso la cantamos!

Este és el resultado:

(ver en la parte de la post en catalán. El texto dice: Mi cerebro funciona con las emociones)

La jornada había empezado de la mano de Eduard Ramos, con una participación colectiva ligada a la gestión de las emociones mediante la música, de manera confidencial cada persona pudo elegir sobre que bloqueo personal quería trabajar. Y la sesión acabó precisamente con la experiencia de ver que respuesta personal sentía cada cual a partir de la audición de fragmentos musicales, empezando por los Conciertos de Brandenburgo (Bach) y acabando por una samba.

Ahora solo queda esperar al próximo año para volver a tener la oportunidad de seguir disfrutando de este tipo de encuentros.

Todas las sesiones del seminario han tenido lugar en el Museu Pau Casals en Sant Salvador (El Vendrell)

El equipo del taller:

Jordi A. Jauset. Divulgador científico.

Tiene la carrera de piano, además de ser Ingeniero en Telecomunicaciones y Doctor en Comunicación (URL) entre otros muchos títulos, es Máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva (UAB).

Actualmente dirige el primer Máster en Neuromúsica (UCAM) y coordina un grupo de estudio sobre “música y neurociéncia en la Acadèmia Catalana de Música (ACM). Colabora con diversas universidades en las especializades de Neuredeucación y Neurorehabilitación.

Antes de dedicarse al ámbito educativo universitario, fue, entre otros cargos, director de la Oficina de Comunicación del departamento de Presidència de la Generalitat de Catalunya y subdirector de Mitjans Audiovisuals.

Es miembro, entre otras, de la Asociación Españolade Psicología de la Música e Interpretación Musical (AEPMIM); The International Association for Music and Medecine (IAMM); The European Society for the Cognitive Sciencies of Music (ESCOM).

Es autor de diversos libros, entre ellos: “Pero...¿Qué le hace la música a mi cerebro? Neuromarketing, consumo y branding”.  “Música y neurociència. La musicoteràpia. Fundamentos, efectos y aplicaciones terapeuticas”. “Cerebro y música, una pareja saludable. Las claves de la neurociencia musical”

Enlace:

https://www.jordijauset.es/

Carlota Baldrís. Compositora y pedagoga.

Inquieta y siempre con nuevos proyectos en cartera.  Ha participado en el proyecto “A propósito de unas flores”, componiendo 38 piezas diferentes; también es autora del Oratorio Ángel de Tobías. Este año se ha estrenado la versión para violonchelo y piano de la obra “Cabories” (Cavilaciones) en el Auditorio Tívoli del Vendrell y en l’Auditori de Barcelona; también se ha grabado el CD de la “Suite Rovira i Virgili”, basada en cinco poemas de Rovira i Virgili, editados por  Elena la profesora del Departamento de Filologías Románicas de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV). La suite fue estrenada el 2021 por la Orquesta y Coral de la URV.

Enlaces:

Web Carlota Baldrís

https://carlotabaldris.com/

Eduard Ramos es coach. Tiene una amplia experiencia en ayudar a personas y organizaciones en la consecución de sus objetivos. Tiene además una gran sensibilidad y capacidad para captar las necesidades del entorno y un fuerte compromiso social que le lleva a ser voluntario en diversas ONG para ayudar a personas en situación de marginación o riesgo de exclusión social.

Enlace:

https://eduardramos.com/

Sin olvidarnos de toda la tarea técnica que ha desarrollado a lo largo de todo el seminario Linus Urpí, fotografo y artísta digital.

https://linusurpi.com/qui-s

También partició la violonchelista Mar Garcia, quien además nos acompañó con su música durante el aperitivo que se sirvio al acabar el seminario. 


ENGLISH

The third seminar on music and emotions was held on Saturday 26 November. On this occasion, the main topic was how music affects our brain, with Jordi A. Jauset, scientific communicator, Carlota Baldrís, composer and pedagogue, and Eduard Ramos Soldevilla, coach.

Jordi A. Jauset began his speech by explaining the complexity of the human brain. He used some audiovisual support to facilitate the understanding of scientific information. He also explained that music interacts with the brain and how our brain perceives music. All these aspects of the relationship between the brain and music have been studied by different scientific researchers and the knowledge they discovered, starting with Ramón y Cajal with his studies on the nerve cell, was also described by Jordi A. Jauset.

 The lecture was extremely interesting and during the workshop was possible to see how music is a powerful instrument for neuronal stimulation. The process of music perception includes cognition, motor, and linguistic areas of the brain, as well as the brain's reward and pleasure system (emotions). Music arouses different emotions or feelings in different people. This is because each one has its own musical parameters, with aspects of interpretation, context or environment, plus personal characteristics. Jordi A. Jauset offered information on the different research on different neuronal areas over the years and how, based on this knowledge, it is possible to understand how music works in our brain.

To show how brainwaves work, he did a small experiment by placing a brainwave pulse reader on the head of a cellist, who started the test totally relaxed to see the position of the Alpha, Beta, Delta, Gamma and Thera waves; and later how these changed when the cellist played an unknown composition. The concentration of the brain to play was shown by the change in the position of the wave.

Certainly, the lecture and workshop were of a high didactic level and managed to turn a complex subject into an easy-to-understand one.

The theme of the second seminar was a fun collective session of composers. The idea was to compose a short piece with only four or five bars. Carlota Baldris explained how to work as a composer, with the instance of her composition "The Power of Now" dedicated to Eckhart Tolle. This piece was a request of the "Cuarteto Brossa" but was also performed by the Orquesta de Cámara de Cataluña, conducted by Joan Pàmies, at the Centre Cívic Pere Pruna in Barcelona in December 2019. The words, the instruments sound, the gestures, the memories, the music that accompanies the memories and the mute are an important part of this composition.

Then, playing with intervals, the composition was constructed. Carlota Baldrís explained that with only three intervals (I - IV - V) there are a lot of songs; she also explained the important role of the "strange notes" depending on the scale of the composition. Afterwards some key words were chosen: brain, emotions... And with a collective work the experiment was a fun moment with an interesting result - I was even singed!

(You can listen it in the Catalan part. Lyric: My brain works with emotions)

 The day began with a collective participation, in this case Eduard Ramos was the director of the idea. The audience could experiment by themselves about emotions and music. Each one, in secret, thought about a personal problem. And at the end of the seminar the audience returned to the emotional problem to live the experience of working on this personal problem, listening to music starting with the Brandenburg Concertos (Bach) and ending with a Samba dance. Because when people feel music and it awakens emotions, they need to move.

Now it's time to wait for next year to have the opportunity to continue enjoying this kind of meetings.

All the seminar sessions have taken place at the Museu Pau Casals in Sant Salvador (El Vendrell)


Seminar Team

Jordi A. Jauset. Scientific disseminator.

He has a piano degree, in addition to being a Telecommunications Engineer and Doctor of Communication (URL) among many other titles, he has a Master's Degree in Psychobiology and Cognitive Neuroscience (UAB).

He currently directs the first Master in Neuromusic (UCAM) and coordinates a study group on "music and neuroscience at the Catalan Academy of Music (ACM). He collaborates with various universities in the specializations of Neurodeucation and Neurorehabilitation.

Before dedicating himself to the university educational field, he was, among other positions, director of the Office of Communication of the Department of the Presidency of the Generalitat de Catalunya and deputy director of Mitjans Audiovisuals.

He is a member, among others, of the Spanish Association of Music Psychology and Musical Interpretation (AEPMIM); The International Association for Music and Medicine (IAMM); The European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM).

He is the author of various books, including: “But... What does music do to my brain? Neuromarketing, consumption and branding”. “Music and neuroscience. Music therapy. Fundamentals, effects and therapeutic applications”. “Brain and music, a healthy couple. The keys to musical neuroscience”

Carlota Baldris. She is a composer and pedagogue.

Carlota Baldrís has always new projects. For instance, she is part of the "About some flowers" with 38 different pieces. She composed "Angel de Tobias Oratory". This year has been released the version of cello and piano of "Caboires" (Overthinking) at Tivolí Auditory of Vendrell and l'Auditori of Barcelona. She recorded the "Rovira Virgili Suite" inspired by five poems from Rovira i Virgili (the poems were edited by Elena de la Cruz Vegari, professor of the Department of Romance Philology of the Rovira Virgili University of Tarragona), also this work was premiered by the Orchestra and Choral of the same university.

Links:

Carlota Baldrís web:

https://carlotabaldris.com/

Eduard Ramos is a coach with wide experience to help people and companies to get objectives, at the same time he has an enormous sensibility and capacity for catching the environment's needs. He has also a strong social commitment so he is a volunteer in some ONGs to help people in situations of marginalization or in risk of social exclusion.

Link:

https://eduardramos.com/

Without forgetting all the technical work that Linus Urpí, photographer and digital artist, has developed throughout the entire seminar.

https://linusurpi.com/qui-s

The cellist Mar Garcia also participated, who also accompanied us with her music during the appetizer that was served at the end of the seminar.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars