PRESENTACIÓ DEL LLIBRE / PRESENTACIÓN DEL LIBRO / PRESENTATION OF: "MURALLES URBANES. DIÀLEG ENTRE URBANISME I PATRIMONI" /

de novembre 24, 2022

 

Divendres, 25 de novembre de 2022
A les 19.30 hores
Vilanova i la Geltrú
Penya Filatélica
Carrer d'Albert Virella i Bloda, 15
Entrada lliure 


L’any 2018, una de les primeres activitats que vaig tenir l’honor de presidir, en aquells com a presidenta en funcions de l’Institut d’Estudis Penedesencs, va ser la celebració de les XXVIII Jornades d’Estudis Penedesencs i l’any següent, ja com presidenta, dirigir l’edició del llibre de les actes de les jornades. Tanmateix la COVID amb les seves restriccions van impedir que la presentació del llibre es pogués dur a terme amb un acte com es mereixia l’obra i només vam poder fer accions amb el suport de les tecnologies digitals.

Demà esta previst que per fi, es pugui fer de manera presencial.

El llibre, com el tema, continua sent de plena actualitat. La gestió del patrimoni, en especial quan aquest presenta las característiques del volum i rotunditat que té una muralla tendeix a la solució més immediata, sense valorar sovint que a mig o llarg termini aquell element patrimonial pot ser més útil social i econòmicament preservant-lo que enderrocant-lo.

El llibre recull les experiències de destacats arqueòlegs i historiadors que, en els seus treballs, reflecteixen una gran varietat de formes d’enfocar la tasca sobre la recuperació, intervenció, estudi  de les muralles a Catalunya.

 

Any publicació: 2019

Págines: 252

ISBN: 978-84-15017-40-0

Tema: Arquitectura. Arqueologia. Urbanisme. Patrimoni. Història

Periode: Segle II aC - XIX dC

Municipi/comarca: Tarragona, Barcelona, Montblanc, Calafell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Vilafranca del Penedès, Catalunya.

Índex:

 • Ponències
  • M. Teresa Miró i Alaix - Muralles urbanes de Catalunya: una visió global
  • Joan Garcia Targa, Carme Muntaner i Alsina - Les muralles de Vilanova i la Geltrú i de Sitges
  • Carme Miró i Alaix - Les muralles de Barcelona
  • Josep M. Feliu Roca - La muralla medieval de Vilafranca del Penedès: després de les intervencions arqueològiques, 2000-2018
  • Joan Menchon Bes - Les muralles de Tarragona (segles II aC - XIX dC). De fortificació a monument
  • Carlos Brull, Josep M. Vila - La muralla medieval de Montblanc. Estudi, restauració i museïtzació
  • Josep Pou Vallès - Les muralles de Calafell
 • Comunicacions
  • Ramon Marrugat Cuyàs - Les muralles i altres construccions defensives: una visió des del lèxic
  • Magí Miret-Mestre, Òscar Valverde Moliné - Les fortificacions carlines de Vilanova i la Geltrú. Un patrimoni a revalorar
  • Emiliano Hinojo Garcia - El Baluard de Sant Antoni (Barcelona)
  • Jordi Ramos Ruiz, Carme Miró Alaix, Santiago Riera Mora - Viure extramurs i l’expansió urbana fora les muralles romanes de Bàrcino. Les evidències arqueològiques al carrer del Sotstinent Navarro núm. 12-16
  • Isidre Pastor i Batalla - Els conjunts emmurallats: entre la posada en valor i l’habitabilitat

Més informació:


CASTELLANO

Publicado en el año 2019, recoge las actas de las XXVIII Jornades d’Estudis Penedesencs (Jornadas de Estudios sobre el Penedès), celebradas el año anterior. La pandemia impidió que se pudiera presentar más que a través de las tecnologías digitales. Por fin, mañana podrá hacerse de forma presencial, ya que los temas que trata siguen siendo de plena actualidad.

La gestión pública del patrimonio, en especial cuando se trata de elementos de las características y el tamaño de las murallas, tendía a buscar una solución inmediata, sin valorar si a medio o largo plazo la conservación o el nuevo uso que se le podía dar a ese patrimonio podía ser más útil social y económicamente que destruirlo.

El libro recoge las experiencias de un destacado grupo de arqueólogos y historiadores que en sus trabajos reflejan la gran variedad de enfoques que sobre la recuperación, intervención o estudio de las murallas se ha hecho y se sigue realizando en Catalunya. 

Las jornadas y la edición del libro tuvieron lugar en el tiempo en que fui presidenta del Institut d'Estudis Penedesencs. Ahora me cabe el honor de participar en al presentación del libro. 


ENGLISH
This book was published in 2019. It is the result of the studies presented at the XVIII Jornades d'Estudis Penedesencs (Conference of Penedès Studies) celebrated the year before. 
COVID stopped the possibility to do a face-to-face presentation and at that moment we only can do a digital showing. Tomorrow, at last, we can celebrate the presentation, because the topics are still plenty valuable. 
The public management of the patrimonial, especially when we are talking about a big element like the walls, has the temptation to choose the most immediate option, fall down it. When may be to preserve could be a middle or long term a better cultural, social and economical option. 
The book shows the experiences of an experienced group of archeologists and historians and their great variety of options for recovering, intervening, or studying the walls. 
The Conference and the book edition were during the time I was president of the IEP (Institut d'Estudis Penedesencs), and now I have de honor to participate in the presentation.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars