Europa: Estratègia per a Impulsar el Creixement i l'Ocupació als Sectors de la Cultura i la Creació

de setembre 26, 2012Segons l'informe de 2010 sobre la competitivitat europea i altres fonts, els sectors de la cultura i la creació representen entre el 3,3% i el 4,5% del PIB i donen feina a entre 7 i 8,5 milions de persones. Les dades recopilades a nivell europeu, nacional, regional i local confirmen la importància econòmica d'aquests sectors, que han mostrat una certa capacitat de resistència en l'actual crisi econòmica.


La Comissió Europea ha presentat avui una estratègia destinada a aprofitar plenament el potencial dels sectors de la cultura i la creació de la UE per tal d'estimular l'ocupació i el creixement. Aquests sectors, que engloben empreses i altres organitzacions actives en els àmbits de l'arquitectura, l'artesania artística, el patrimoni cultural, el disseny, els festivals, el cinema i la televisió, la música, les arts escèniques i visuals, els arxius i les biblioteques, l'edició i la ràdio, representen actualment un 4,5% del PIB i 8,5 milions de llocs de feina a la Unió Europea. Tot i així, els sectors de la cultura i la creació també s'enfronten a reptes importants derivats de la transició a l'entorn digital i la globalització, així com de la gran fragmentació dels mercats en els aspectes cultural i lingüístic. L'accés al finançament segueix sent una dificultat important.

La nova estratègia de la Comissió està destinada a augmentar la competitivitat i el potencial d'exportació en aquests sectors, així com a maximitzar llurs beneficis indirectes en altres àmbits, com ara la innovació, les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i la regeneració urbana. La Comissió demana que s'emprengui una sèrie d'accions amb l'objectiu de promoure unes condicions adequades perquè els sectors de la cultura i la creació prosperin. Aquestes accions se centren en el desenvolupament de les capacitats, l'accés al finançament, la promoció de nous models empresarials, el desenvolupament del públic, l'accés als mercats internacionals i la millora dels vincles amb altres sectors.

"Els sectors de la cultura i la creació no només són essencials per a la diversitat cultural; també contribueixen notablement al desenvolupament econòmic i social dels nostres Estats membres i les nostres regions. A nivell local i regional, les inversions estratègiques en aquests sectors han donat sovint resultats espectaculars, com han posat de manifest nombroses capitals europees de la cultura. També produeixen importants efectes indirectes i reforcen la imatge dinàmica d'una Europa atractiva i creativa que està oberta a cultures i talents de tot el món", ha declarat Androulla Vassiliou, comissària d'Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut.

L'estratègia, que queda resumida en un document titulat "Promoure els sectors de la cultura i la creació per al creixement i l'ocupació a la UE", preveu una sèrie d'iniciatives polítiques i la promoció d'un marc reglamentari modern. La Comissió també desitja fomentar associacions més estretes entre les diverses polítiques, en particular de cultura, educació, indústria, afers econòmics, turisme, desenvolupament urbà i regional, i planificació territorial. També té previst mobilitzar fons de la UE per augmentar el suport als sectors, en particular a través dels 1800 milions EUR proposats per al programa Europa Creativa durant el període 2014-2020 i a través dels fons de la política de cohesió.
Context:
Recerques independents han posat de manifest que les empreses que gasten el doble de la mitjana en aportacions creatives tenen un 25% més de probabilitats d'introduir innovacions als productes. Entre d'altres beneficis indirectes, hi ha l'impacte positiu en les indústries del turisme, la moda i els productes de gamma alta, així com en les indústries manufactureres tradicionals.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars