Europa: Inversió pel Corridor de la Mediterrània. Subvenció 1.692.000 €

de setembre 10, 2012UE aportarà quasi 200 milions d'euros del programa de la xarxa transeuropea de transport (TEN-T), en règim de cofinançament per recolzar 74 projectes d'infraestructura essencials.

Els projectes que afecten Catalunya de manera destacada són:
Plataforma logística intermodal Vilamalla/El Far d'Empordà.
Adequació a l'ample de via internacional de la xarxa ferroviària del Port de Barcelona
Corredor mediterrani de mercaderies (corredor 6).

El programa anual 2011 de la TEN-T ha seguit les següent prioritats a l’hora d’establir el co-finançament.

Prioritat 1: foment del desenvolupament d'un sistema de transport integrat i multimodal: 10 projectes seleccionats, per un import de 25,92 milions d'euros.
Prioritat 2 a: estudis i preparació de projectes de desplegament que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic i a l'adaptació a aquest (emissions de gasos d'efecte hivernacle): 4 projectes seleccionats, per un import de 9,37 milions d'euros.
Prioritat 2 b: estudis i obres en suport a la reducció de la incidència dels transports en el medi ambient (contaminants atmosfèrics): 4 projectes seleccionats, per un import de 3,76 milions d'euros.
Prioritat 3: agilització o facilitació de l'execució dels projectes de la TEN-T; 44 projectes seleccionats, per un import de 146,63 milions d'euros.
Prioritat 4: suport a les associacions entre els sectors públic i privat i instruments financers innovadors: 6 projectes seleccionats, per un import de 5,63 milions d'euros.
Prioritat 5: suport a l'execució de la xarxa TEN-T a llarg termini i, en particular, al foment dels corredors que permetin una execució coordinada de la xarxa: 6 projectes seleccionats, per un import de 7,32 milions d'euros


Pel que fa a l’Estat Espanyol seran un total de 14 projectes que rebran co-finançament

Dels quals són afectació només estatal els projectes:

 • Remodelació del Centre  Intermodal I Logístic d’Aranjuez Primera fas de treballs. Ident.  (2011-ES-91113-P – Import en € 1,059,000)
 • Condució de Gas – Alternativa de Transport. – GARneT Ident. (2011-ES-92136-S – Import en € 1,936,000)
 • Corridor Blau millora a través de l’aplicació de l’energia del Gas natural Ident. (2011-ES-92138-S – Import en € 1,108,000)
 • Treballs a la subsecció de l’enllaç de  Venta de Baños: Valladolid, Burgos, León - Palencia – Burgos. Connexió i serveis. Seguiment de treballs. Ident.  (2011-ES-93091-P – Import en € 5,000,000)
 • Treballs en la subsecció Durango – Amorebieta/Etxano I serveis pel seguiment dels treballs. Ident. (2011-ES-93094-P – Import en € 4,198,000)
 • Plataforma de treballs i seguiment de treballs a la subsecció Amorebieta/Etxano – Etxano/Amorebieta. Ident.  (2011-ES-93101-P – Import en € 3,275,000)
 • Treballs a la subsecció Amorebieta/Etxano-Lemoa Ident. (2011-ES-93104-P -  Import en € 4,806,000)
 • Adaptació de la xarxa de ferrocarril al ample europeu del Port de Barcelona. Ident.  (2011-ES-93137-P – Import en € 1,000,000)
 • Plataforma intermodal logística Vilamalla/El Far d’Empordà. Inversió pública i privada com a fòrmula de desenvolupament Intermodal logistics platform Ident.  (2011-ES-94123-S – Import en € 548,000)


Projectes multitestatals que afectes a l’Estat Espanyol.


 • Tecnologies verdes i ecoeficiència alternatives per a grues i operacions en les terminals de contenidors dels ports.  (GREENCRANES) Ident. (2011-EU-92151-S – Import en € 1,844,000)
 • Servei de Proveïdors de Serveis Aeris (ANSPs), coodinació dins el grup Provisional de Direcció Interna.   (IDSG) Ident. (2011-EU-93005-S – Import en € 1,814,000)
 • Millores de la Xarxa d’integració i despegament Ident.  (2011-EU-93129-P – Import en € 3,864,000)
 • Regulació EU No. 913/2010 concernent a la xarxa de trens europea per a mercaderies: Implementació del Corridor 4  Ident.  (2011-EU-95107-S – Import en € 1,070,000)
 • Estudis, estructures de direcció i activitats per l’establiment de la xarxa de ferrocarril de mercaderies del Corridor 6 conforme a la legilació UE (Reglament 913/2010)  Ident. (2011-EU-95093-S – Import en € 1,692,000)


Siim Kallas, vicepresident de la Comissió responsable dels Transports, ha declarat que «la Comissió Europea segueix recolzant la construcció i rehabilitació de la infraestructura de transports europea per garantir que els ciutadans puguin gaudir dels avantatges d'una xarxa completa, moderna i segura. A més, els quasi 200 milions d'euros assignats avui contribuiran també a generar ocupació a la UE, en permetre als Estats membres de seguir invertint en grans i petits projectes d'infraestructura en un període d'estancament econòmic general"

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars