Europa: La Comissió Europea es concentra en la cooperació científica internacional per afrontar els reptes mundials

de setembre 17, 2012

Foto: Antonio Lama Cortés


La Unió Europea és líder mundial en la recerca i la innovació. És responsable del  24 % de la despesa mundial en recerca, del 32 % de les publicacions de més impacte i del 32 % de les sol·licituds de patents, tot i que representa només el 7% de la població.

El panorama de la recerca científica mundial evoluciona molt ràpidament. A tall d’exemple, el percentatge pels països BRIC (Brasil, Rússia, Índia, la Xina) a l’R+D s’ha duplicat entre els anys 2000 i 2009. Temes com el canvi climàtic, la seguretat alimentària o la lluita contra les malalties exigeixen cada cop més un esforç de recerca internacional. Europa només pot aprofitar al màxim l’excel·lència de la seva base científica i d’indústries innovadores si s’obre a la cooperació internacional i als millors cervells del món. Amb aquest objectiu, la Comissió Europea ha presentat avui una nova estratègia per promoure la cooperació internacional en matèria de recerca i innovació. L’estratègia proposa que s’intensifiqui la cooperació sobre les prioritats estratègiques de la UE i es mantingui la tradició d’obertura a la participació de països tercers en la recerca de la UE. Això suposa abordar reptes mundials, a més de fer que Europa sigui més atractiva com a espai per a la investigació i la innovació, i promoure la competitivitat industrial.

Una cinquena part dels projectes de recerca de la UE inclou almenys un soci de fora de la Unió. Gràcies a la cooperació dels països europeus i dels països en desenvolupament sobre assajos clínics (EDCTP), per exemple, catorze Estats membres de la Unió Europea, Suïssa, Noruega i 47 països subsaharians estan col·laborant per crear nous medicaments i vacunes per lluitar contra el VIH/SIDA, la malària i la tuberculosi.

La nova estratègia s’aplicarà principalment a través d’Horitzó 2020, el programa de finançament de la UE per a la recerca i la innovació a partir de 2012. També es desplegaran iniciatives conjuntes amb els Estats membres de la UE. A més de l’obertura total d’Horitzó 2020 a la participació internacional, hi haurà accions específiques amb els socis i regions fonamentals que se centraran en els reptes de la societat, la capacitació i les tecnologies industrials.

Es crearan programes plurianuals de cooperació amb els principals països socis i regions col·laboradores, amb l’objectiu d’intensificar i centrar la cooperació internacional. L’estratègia també aposta per millorar el diàleg polític amb els nostres socis i per una millor recollida d’informació com a part de la proposta d’un Observatori de la Recerca i la Innovació. A més, la Unió Europea s’esforçarà per augmentar la seva influència en les organitzacions internacionals pertinents.

Informació general

Els programes de recerca de la UE estan oberts a participants provinents d’arreu del món. Actualment, el 6% dels participants al Setè Programa Marc de Recerca (7PM) és de països tercers. La  Marie Skłodowska-Curie,  finança la mobilitat i la formació dels recercadors, ajuda a participants de 80 països diferents.  El Consell Europeu de Recerca (ERC, en anglès), que finança els investigadors d’arreu del món perquè realitzin recerca d’avantguarda a Europa, ha iniciat una campanya per atraure més participants de països tercers. El servei científic intern de la Comissió, el Centre Comú de Recerca (JRC), coopera en matèria de recerca amb organitzacions d’arreu del món.

La nova estratègia ha de seguir un plantejament dual. Gràcies a l’obertura general d’Horitzó 2020 a la cooperació internacional, els recercadors europeus tindran llibertat per cooperar amb els seus homòlegs de països tercers sobre temes de la seva elecció. Aquesta feina es complementarà amb activitats específiques en les que es posarà el focus sobre temes concrets amb socis clarament determinats. L’estratègia també promourà principis internacionals comuns en la recerca i la innovació, com ara la integritat en la recerca, la sensibilitat sobre les diferències de tracte per motius de gènere i l’accés lliure, per tal de facilitat a la comunitat científica unes condicions equitatives en l’àmbit de la cooperació internacional. L’estratègia  també busca que la recerca i la innovació contribueixin de manera més decidida a la política exterior de la UE. La Comissió informarà cada dos anys dels progressos aconseguits.

La recerca és una competència compartida amb els Estats membres. Es garantirà una cooperació sòlida aprofitant la feina del Fòrum Estratègic per a la Cooperació Internacional en Ciència i Tecnologia (FECI).


La comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència, Máire Geoghegan-Quinn, ha declarat que: “treballar sols no és una opció viable en la recerca i la innovació. És crucial que Europa estengui ponts amb d’altres socis internacionals per accedir a noves fonts de coneixement i afrontar els desafiaments mundials. Igual que els seus antecessors, la iniciativa Horitzó 2020 estarà oberta a la participació de tothom. La transparència garanteix una cooperació mútuament beneficiosa amb els nostres principals socis internacionals, ajuda als països en desenvolupament i contribueix al fet que Europa pugui accedir a mercats nous i emergents”.


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars