Préstec del Banc Europeu d'Inversions a Grifols per a inversions en RDI

de desembre 05, 2017El Banc Europeu d’Inversions (BEI) i Grífols han signat avui la concessió d’un préstec de 85 milions d’euros per donar suport a les inversions en R+D+i d’aquesta empresa centrades en la recerca de nous tractaments relacionats amb les proteïnes plasmàtiques destinades al tractament de malalties cròniques i minoritàries. L’acord té el suport del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (EFSI d’acord amb les seves sigles en anglès). L’EFSI és el pilar més important del pla d’inversions per a Europa conegut com a pla Juncker.
Les condicions financeres avantatjoses inclouen un tipus d'interès fixe, el venciment al 2027 i dos anys de carència.
Les activitats de recerca que es podran desenvolupar gràcies a aquest préstec també permetran millorar la salut i la qualitat de vida dels pacients i aportaran els diners necessaris per millorar la capacitat d’innovació i recerca mèdica de la Unió Europea. Aquest acord contribuirà a crear llocs de treball qualificats i a impulsar la recerca bio-científica a universitats, hospitals i centres de recerca que col·laboren amb l’empresa Grífols.
Aquests és el segon préstec que rep Grífols del BEI d’acord amb el pla d’inversions per a Europa. Grífols va ser, al 2015, una de les primeres empreses europees a rebre el suport del pla Juncker. La companyia valora molt positivament els dos préstecs del BEI que són una via de finançament complementària per als seus projectes de R+D+i.
Com a companyia innovadora en l'àmbit de la salut, Grífols destina importants recursos a R+D+i  amb un enfocament d'innovació integral que inclou tant inversions internes en projectes propis com inversions externes. El 30 de setembre de 2017 la inversió neta en R+D+i va ascendir a 201,6 milions d'euros, un creixement del 23,8% en relació al mateix període de l'any anterior. Aquestes xifres evidencien l'esforç inversor de la companyia.

El BEI
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) és la institució de finançament a llarg termini de la Unió Europea els accionistes de la qual són els estats membres. El BEI facilita finançament a llarg termini per dur a terme projectes d’inversió viables que contribueixin a atènyer els objectius de la política de la UE.
El Pla d'Inversions per a Europa
El pla d’inversions per a Europa conegut com a pla Juncker és una de les prioritats de la Comissió Europea. Se centra en impulsar les inversions per crear llocs de treball i impulsar el creixement mitjançant un ús més intel·ligent dels recursos financers ja disponibles eliminant obstacles a la inversió i donant visibilitat i assistència tècnica a projectes d’inversió.
El Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (EFSI) és el principal pilar del pla Juncker i proporciona garanties en cas de primeres pèrdues, la qual cosa fa possible que el BEI pugui invertir en projectes més arriscats. Ja se n’han observat resultats molt concrets. Segons les previsions, els projectes i els acords aprovats per ser finançats a l’empara de l’EFSI mobilitzaran més de 225 000 milions d’euros en inversions i donaran suport a prop de 445 000 pimes dels vint-i-vuit estats membres.
Informació sobre Grífols
Grífols és una empresa multinacional que fa més de 75 anys que contribueix a millorar la salut i el benestar de la gent creant tractaments terapèutics amb proteïnes plasmàtiques, tecnologia de diagnosi clínica i especialitats farmacèutiques d’ús hospitalari.
Grífols té la seva seu central a Barcelona i és present a més de cent països. És una de les empreses capdavanteres en la producció de medicaments derivats del plasma i en l’obtenció de plasma, amb prop de 180 centres de donació de sang. En el camp de la diagnosi és referent mundial en medicina transfusional i té un excel·lent posicionament en matèria d’immunologia i hemostàsia, que li permeten oferir solucions integrals als laboratoris d’anàlisis clíniques, bancs de sang i centres de transfusió.
El 2016 les vendes de Grífols van superar els 4 000 milions d’euros. L’empresa té una plantilla d’uns 15 000 empleats. Cada any Grífols destina una part important dels seus ingressos a R+D, una inversió que demostra el seu compromís amb el progrés científic.
Les accions ordinàries (classe A) de Grífols (GRF) cotitzen en el mercat continu espanyol i formen part de l’Ibex-35 i les accions sense vot (classe B) ho fan en el mercat continu espanyol (GRF.P) i al NASDAQ americà (GRFS) a través d’ADRs (American Depositary Receipts).

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars