Propostes per a la Cooperació en Matèria de Defensa a la UE

de desembre 11, 2017La Comissió Europea acull amb satisfacció els plans presentats avui per vint-i-cinc estats membres de la UE per col·laborar en un primer conjunt de disset projectes de recerca en el marc de la cooperació estructurada permanent (PESCO).
«El mes de juny vaig dir que era arribada l’hora de despertar la bella dorment del Tractat de Lisboa que és la cooperació estructurada permanent. Doncs, sis mesos més tard ja ho hem aconseguit. M’omplen de satisfacció els passos que han fet avui els estats membres per assentar les bases d’una unió europea de defensa. Europa no pot externalitzar la política de defensa i seguretat. El fons europeu de defensa que la Comissió Europea proposa de crear complementarà aquests esforços i constituirà un incentiu per a la cooperació en matèria de defensa, inclòs el possible finançament d’alguns dels projectes que avui presentem», ha declarat avui el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.
La cooperació estructurada permanent és un instrument del Tractat de la UE que permet als estats membres que ho desitgin intensificar la cooperació en matèria de defensa i seguretat. El proper 13 de novembre vint-i-tres estats membres (Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Xipre, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya i Suècia) faran un primer pas per engegar una cooperació estructurada permanent en matèria de defensa mitjançant la signatura d’una notificació conjunta i el seu lliurament a l’Alta Representant, Federica Mogherini. Finalment, també s’hi han afegit Irlanda i Portugal i, per tant, el nombre d’estats membres que hi participaran ha pujat fins als vint-i-cinc. Actualment, aquests estats membres han signat una declaració en la qual anuncien l’elaboració dels primers projectes de col·laboració en àmbits com ara la creació d’un quarter general de la UE, la vigilància marítima, l’adquisició de drons subaquàtics o la ciberdefensa.
Val a dir que la cooperació estructurada permanent és purament intergovernamental, però que el fons europeu de defensa, la creació del qual va proposar la Comissió Europea aquest mes de juny, crearà incentius perquè els estats membres cooperin en el desenvolupament i l’adquisició conjunta de tecnologia i equipaments de defensa gràcies al cofinançament de totes les operacions a través del pressupost europeu. A més, els estats membres disposaran del suport pràctic de la Comissió en alguns dels projectes que hagin presentat en el marc de la cooperació estructurada permanent. A més, el fons europeu de defensa també servirà per subvencionar la totalitat dels projectes col·laboratius de recerca. Està previst que les primeres subvencions es concedeixin abans no acabi el 2017. També està previst que a la reunió del Consell de demà els estats membres arribin a un acord sobre el fons europeu de defensa.
Rerefons
D’ençà de la seva campanya electoral, el president Juncker sempre ha defensat una Europa més forta en matèria de seguretat i defensa. El mes d’abril del 2014 ja va dir el següent: «crec que ens hem de prendre més seriosament les disposicions del Tractat que permeten que els estats membres que ho vulguin vagin constituint progressivament una política europea comuna de defensa. Sóc conscient que no s’hi apuntarà tothom, però caldria encoratjar els estats membres que vulguin tirar-ho endavant. La posada en comú de les capacitats de defensa europees té molta lògica des del punt de vista de l’estalvi de recursos». Aquesta mateixa ambició del president Juncker queda reflectida en el seu pla de tres punts sobre política exterior que es va incorporar a les orientacions polítiques de la Comissió, és a dir, el contracte polític de la Comissió Europea amb el Parlament i el Consell Europeus.
La cooperació estructurada permanent és un marc i un procés basats en el Tractat per aprofundir la cooperació en matèria de defensa entre els estats membres de la UE que en tinguin la capacitat i estiguin disposats a tirar-la endavant. La cooperació estructurada permanent permetrà als estats membres desenvolupar conjuntament les seves capacitats de defensa, compartir inversions en projectes comuns i millorar la capacitat operativa i la contribució de les seves forces armades. Ara cal que el Consell adopti una decisió formal per crear el 2018 aquesta cooperació estructurada permanent.
El fons europeu de defensa, anunciat pel president Juncker el mes de setembre del 2016 i engegat el mes de juny del 2017, contribuirà a impulsar encara més projectes col·laboratius en matèria de defensa, desenvolupar prototips i fer possible l’adquisició conjunta d’equipament. En el marc del fons europeu de defensa la Comissió Europea ha presentat una proposta legislativa per tirar endavant un programa específic de defensa i desenvolupament industrial. Només seran subvencionables els projectes que siguin conseqüència directa d’una col·laboració. A més, un percentatge del pressupost total es destinarà a projectes en què participin pimes transfrontereres.
El fons europeu de defensa pretén garantir el més gran suport financer possible a les capacitats militars que s’emmarquin en la cooperació estructurada permanent. A la pràctica, el fons europeu de defensa permetrà un cofinançament més important dels projectes de defensa desenvolupats en el marc de la cooperació estructurada i, d’aquesta manera, facilitarà i incentivarà la participació dels estats membres. Tanmateix, la participació en la cooperació estructurada no constituirà cap requisit previ per poder rebre suport del programa.
El president Juncker defensa la creació d’una autèntica unió europea de defensa de cara al 2025 d’acord amb el llibre blanc de la Comissió sobre el futur de Europa, amb el document de reflexió que engega un debat públic sobre com hauria de ser la UE dels vint-i-set de cara al 2025 en matèria de defensa, amb la ponència presentada a la conferència de seguretat i defensa celebrada a Praga i amb el seu discurs sobre l’estat de la Unió pronunciat el 13 de setembre del 2017 en el Parlament Europeu.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars