151 Milions d’euros del pla Juncker per invertir en innovació, creació de llocs de treball i eficiència energètica a Espanya

de desembre 21, 2017El BEI ha signat avui cinc acords amb cinc empreses espanyoles per concedir-hi 151 milions d’euros perquè puguin finançar inversions en innovació a diferents sectors de l’economia com ara el farmacèutic, el transport o la indústria de l’automòbil. Una part d’aquest finançament es destinarà a donar suport a empreses innovadores de capitalització mitjana que creïn llocs de treball a zones de convergència. A més, el BEI també ha concedit un préstec per renovar edificis antics, reduir-ne el consum d’energia i fer-los més eficients. Les empreses amb les quals el BEI ha signat els acords són Laboratorios Farmaceúticos Rovi, Talgo, Batz, INCARLOPSA i Axiare. Totes elles disposen del suport financer del Fons europeu d’inversions estratègiques (EFSI), pilar central del pla d’inversions per a Europa, conegut com a pla Juncker.
«Els acords que hem signat avui demostren el paper tan important que té el pla d’inversions per a Europa a l’hora de garantir que empreses espanyoles de sectors molt diversos puguin disposar dels recursos necessaris per créixer i millorar la seva competitivitat. D’ençà que es va aprovar el pla Juncker, el BEI ha aprovat a Espanya setanta operacions per un volum de finançament que supera els 5 570 milions d’euros», ha declarat el vicepresident del BEI, Román Escolano.
«Les inversions del pla Juncker a diversos sectors de l’economia espanyola no només creen llocs de treball i impulsen el creixement, sinó que també demostren que el foment del creixement i la lluita contra el canvi climàtic són polítiques que és imprescindible coordinar. Les inversions estratègiques en l’eficiència energètica del sector del transport, dels edificis i d’altres sectors són beneficioses per als nostres ciutadans, les nostres empreses i el nostre planeta», ha afirmat el comissari de Política Climàtica i Energia, Miguel Arias Cañete.

Suport a la innovació espanyola
El BEI ha concedit un préstec de 45 milions d’euros a Laboratorios Farmacéuticos Rovi perquè aquesta empresa pugui finançar el seu programa d’I+D+i de recerca de nous medicaments contra el càncer o l’esquizofrènia. Gràcies a aquest finançament, aquesta empresa espanyola, especialitzada en el desenvolupament de medicaments genèrics i fàrmacs moleculars, podrà dur a terme assajos clínics per comercialitzar nous productes. Les inversions es realitzaran durant els tres propers anys en els centres que l’empresa té a Madrid i Andalusia.
El BEI també ha concedit un préstec de 30 milions d’euros a Talgo perquè pugui patentar noves plataformes per a trens d’alta velocitat que permetin millorar la seguretat, l’eficiència energètica i el confort d’aquesta mena de transport. A més, el projecte finançat pel BEI també inclou millores en els trens de rodalies: una part important de les inversions de Talgo se centrarà en el desenvolupament d’un nou prototip de trens elèctrics de curta distància. Gràcies a la implementació d’aquest programa d’I+D+i, Talgo podrà oferir nous productes, accelerar la seva expansió fora d’Espanya i crear nous llocs de treball.
El BEI també ha concedit un préstec de 25 milions d’euros a l’empresa Batz, membre de la Corporación Corporativa Mondragón, perquè pugui tirar endavant la seva estratègia d’innovació i creixement centrada en el desenvolupament de tecnologies que li permetin dissenyar productes innovadors més lleugers i aerodinàmicament més eficients destinats al sector de l’automòbil. El projecte permetrà contractar 400 empleats durant la fase d’implementació d’aquests nous processos productius, que, a més, seran més respectuosos amb el medi ambient.
Creació de llocs de treball a zones de convergència
El BEI ha concedit a l’empresa Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A. (INCARLOPSA) un préstec de 35 milions d’euros per finançar la millora de la seva capacitat productiva. Aquest finançament li permetrà modernitzar els seus centres de Tarancón i Corral de Almaguer. Mitjançant la introducció de noves tecnologies en la seva cadena de producció, INCARLOPSA podrà optimitzar la seva eficiència energètica i millorar les condicions de treball dels seus empleats gràcies a l’automatització dels seus processos productius. Les noves inversions milloraran la supervisió de l’aplicació dels protocols de seguretat i higiene i la traçabilitat de tots els seus productes. El projecte permetrà la creació de més de 1 200 llocs de treball a les seves fàbriques de Castella-La Manxa durant la fase d’implementació.
Eficiència energètica dels edificis
Amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic, el BEI ha concedit a Axiare Patrimoni un préstec de 16 milions d’euros per ampliar la disponibilitat d’edificis eficients del mercat espanyol. Aquesta és la primera operació d’aquestes característiques que el BEI signa a Espanya d’acord amb el programa de préstecs creat amb l’objectiu de finançar la millora energètica d’edificis per fer-los més sostenibles. Un cop renovats, les calefaccions i els sistemes de ventilació, aire condicionat i enllumenat funcionaran d’acord amb estàndards energètics que permetran optimitzar-ne el consum, fomentar l’ús d’energies renovables i reduir l’emissió de CO2 dels edificis.
El BEI i el pla d’inversions per a Europa
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) és l’entitat de finançament a llarg termini de la Unió Europea, els accionistes de la qual són els estats membres. El BEI concedeix finançament a llarg termini per dur a terme projectes d’inversió viables que contribueixin a l’èxit de les polítiques de la UE.
El pla d’inversions per a Europa, conegut com a pla Juncker, és una de les prioritats de la Comissió Europea. El seu objectiu és impulsar les inversions per crear llocs de treball i fomentar el creixement mitjançant l’ús intel·ligent dels recursos financers, tant dels nous, com dels que ja estan disponibles, l’eliminació dels obstacles a la inversió i l’atorgament de visibilitat i assistència tècnica als projectes d’inversió.
El Fons europeu d’inversions estratègiques (EFSI) és el principal pilar del pla Juncker i proporciona garanties en cas de primeres pèrdues. Això permet que el BEI pugui invertir en projectes que presenten un risc més gran. L’EFSI ja ha produït resultats concrets. Segons les previsions, els projectes i acords aprovats per ser finançats mitjançant l’EFSI mobilitzaran més de 250 000 milions d’euros en inversions i donaran suport a prop de 528 000 pimes dels vint-i-vuit estats membres.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars