Europa: Mesures per defensar la independència judicial a Polònia

de desembre 20, 2017Estat de dret: la Comissió Europea pren mesures per defensar la independència judicial a Polònia
Brussel·les, 20 de desembre de 2017
Malgrat els esforços esmerçats des de fa prop de dos anys per iniciar un diàleg constructiu amb les autoritats poloneses en el marc de l’estat de dret, la Comissió conclou avui que hi ha un risc clar de violació greu de l’estat de dret a Polònia.
Per tant, la Comissió proposa al Consell que prengui la decisió d’aplicar l’article 7, apartat 1, del Tractat sobre la Unió Europea.

La Comissió Europea actua amb l’objectiu de protegir l’estat de dret a Europa. Arran de les reformes judicials dutes a terme a Polònia, l’aparell judicial d’aquest país es troba actualment sota el control polític de la majoria al poder. En absència d’independència judicial, es plantegen un seguit de qüestions importants pel que fa a l’aplicació efectiva del dret de la Unió, des de la protecció de les inversions al reconeixement mutu de les decisions en àmbits tan diversos com ara les litigis relacionats amb la custòdia d’infants o l’execució d’ordres de detenció europees.

La Comissió Europea ha emès avui mateix la seva quarta recomanació complementària sobre l’estat de dret i hi enumera clarament les mesures que les autoritats poloneses poden prendre per posar remei a la situació actual. Si les autoritats poloneses apliquen les mesures que recomanem, la Comissió Europea està disposada, d’acord amb el Parlament Europeu i el Consell, a reconsiderar la seva proposta motivada.
D’altra banda, la Comissió ha decidit de passar a l’etapa següent del procediment d’infracció contra Polònia denunciant aquest estat membre davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a causa de l’incompliment del dret de la Unió per part de la llei polonesa sobre l’organització de les jurisdiccions de dret comú.

Tot i haver pres aquestes mesures sense precedents, la Comissió Europea manté la seva proposta de diàleg constructiu per posar remei a la situació actual.

Proposició motivada de decisió del Consell
En dos anys les autoritats poloneses han aprovat més de tretze actes legislatius que tenen un impacte en l’estructura de tot el sistema judicial polonès, amb efectes en el Tribunal constitucional, el Tribunal Suprem, les jurisdiccions de dret comú, el Consell nacional de la magistratura [Poder judicial], la fiscalia i l’Escola nacional de magistratura. Aquests actes legislatius es caracteritzen tots ells pel fet de permetre sistemàticament al poder executiu i al poder legislatiu la ingerència política en la composició, competències, gestió i funcionament del poder judicial.

En la seva proposta motivada la Comissió Europea exposa les seves preocupacions i recorda les gestions que ha dut a terme d’acord amb l’estat de dret i els nombrosos contactes que ha tingut amb les autoritats poloneses per mirar de trobar una solució. La Comissió demana al Consell que constati l’existència d’un risc clar de violació greu de l’estat de dret. La preocupació de la Comissió té a veure amb l’absència de control independent i legítim de la constitucionalitat i de la independència del poder judicial.
Si les autoritats poloneses apliquen les mesures correctives que es descriuen a la recomanació sobre l’estat de dret annexa a la seva proposta motivada, la Comissió es declara disposada a reconsiderar aquesta proposta.

Recomanació sobre l’estat de dret
La recomanació sobre l’estat de dret aprovada avui complementa les tres recomanacions anteriors, aprovades el 27 de juliol del 2016, el 21 de desembre del 2016 i el 27 de juliol del 2017. L’última recomanació es basa en la preocupació que suscita la nova llei reguladora del Tribunal Suprem i la llei sobre el Consell nacional de la magistratura, aprovades pel Parlament polonès el 15 de desembre del 2017. Les autoritats poloneses encara no han corregit els problemes esmentats en les tres primeres recomanacions de la Comissió, que continuen vigents.You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars