Proposta de Full de Ruta pel Debat sobre Migracio a la Unió Europea

de desembre 07, 2017


Amb vista al debat temàtic sobre migració que els líders de la UE tindran el 14 de desembre, la Comissió a proposat avui un full de ruta de cara a aconseguir, el juny de 2018 com a data límit, un acord global sobre com aconseguir una política migratòria sostenible

A mesura que Europa deixa enrere l'etapa de mera gestió de la crisi migratòria, és imperatiu arribar a un acord sobre una política de migració i asil a la UE estable i amb visió de futur a llarg termini, amb l'objectiu de mantenir l'impuls en tots els fronts, interns i externs. 
El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarat «fins i tot ara que estem sortint de la crisi, cal constatar que la migració seguirà essent un repte per a tota una generació d'europeus. Europa necessita de manera urgent dotar-se de mitjans que permetin gestionar, amb visió de futur, la migració de manera responsable i justa. En els darrers tres anys hem realitzat avenços notables, però ha arribat el moment de convertir les propostes en actes legislatius i en pràctiques.»
Al llarg dels darrers tres anys, la UE ha anat desenvolupant un nou enfocament de la gestió de la migració que dona suport als estats membres més exposats, consolida la protecció de les fronteres exteriors de la UE i reforça la nostra cooperació amb els països socis. Si bé la feina coordinada ha permès estabilitzar una situació extremadament volàtil –el 2017 el nombre d'arribades irregulars a la UE ha caigut un 63 %—, la tendència per als propers anys, inclòs l'efecte de factors com ara el canvi climàtic, la situació d'inseguretat i la demografia a la  UE i als països veïns, apunten que la migració seguirà essent un repte durant les properes dècades.
La Comissió recomana avui als dirigents europeus que segueixin amb la feina en curs garantint avenços ràpids en la reforma del Sistema Europeu Comú d'Asil, reforçant les associacions amb països tercers, obrint noves vies legals cap a Europa i garantint un finançament adient per al futur. Tot això només podrà fer-se realitat amb un enfocament global. No n'hi ha prou de centrar-se només en la dimensió interna i el suport prestat als estats membres, però tampoc una política exterior de migració resoldrà per si sola el problema migratori a Europa. 
Solidaritat i responsabilitat en matèria d'asil i fronteres
Tenint en compte la lentitud amb què s'ha avançat en els debats sobre les propostes de la Comissió destinades a reformar el Sistema Europeu Comú d'Asil, és urgent que el Consell Europeu desbloquegi el debat entorn d'un enfocament més eficaç i més just per trobar un equilibri entre solidaritat i responsabilitat. A la vista de la disparitat de posicions, una via per seguir avançant en la reforma de Dublín podria ser l'adopció d'un enfocament en el qual el component de reubicació obligatòria s'apliqués a les situacions de crisis greus, mentre que en situacions menys problemàtiques la reubicació es basés en compromisos voluntaris dels Estats membres. La Comissió recomana que el Consell consideri les seves propostes com un tot i procuri adoptar la revisió del  Reglament de Dublín com a part d'un acord més ampli que abraci totes les reformes proposades, com a molt tard el juny de 2018. Mentre segueix el debat sobre aspectes clau com són la solidaritat i la responsabilitat, alguns elements del paquet com les propostes sobre l'Agència Europea d'Asil i sobre Eurodac, poden adoptar-se ja, abans que s'acabi març de 2018, per tal de posar els fonaments operatius del sistema d'asil reformat.

Amb l'objectiu d'oferir assistència immediata als estats membres pel que fa a la protecció de les fronteres exteriors, la UE ha de fer plenament operativa la nova Agència Europea de Guàrdia de Fronteres i Costes, per completar la creació d'un sistema eficaç de gestió de les fronteres exteriors. Els estats membres han de vetllar perquè tots els actius i tot el personal necessari per als contingents de reacció ràpida de l'Agència estiguin a punt per al seu desplegament el març de 2018 com a molt tard. 

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars