Europa porta Espanya i altres tres Estats al Tribunal de Justicia de la UE per no transporsar la directiva sobre Drets d'Autor

de desembre 07, 2017


  • La Comissió Europea ha decidit avui portar Espanya, Bulgària, Luxemburg i Romania davant del Tribunal de Justícia de la UE i li demana la imposició de multes a aquests estats membres per no haver notificat, en el termini previst, les mesures que s'han emprès per transposar plenament al seu ordenament jurídic la normativa de la UE sobre la gestió col·lectiva dels drets d'autor. 


A més, la Comissió ha pres avui diverses decisions més sobre el compliment de la legislació europea per part dels estats membres, en el el marc del paquet mensual sobre decisions d'infracció. A continuació un resum de les decisions més rellevants pel que fa a Espanya:  

Gestió col·lectiva de drets
Avui la Comissió Europea ha decidit portar Bulgària, Luxemburg, Romania i Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no haver notificat, abans del termini del 10 d'abril de 2016 fixat per la directiva sobre la gestió col·lectiva de drets (directiva 2014/26/UE), la plena transposició al seu ordenament jurídic de les normes de la UE relatives a la gestió col·lectiva dels drets d'autor i drets afins i a la concessió de llicències multi-territorials de drets sobre obres musicals per a la seva utilització en línia (directiva sobre la gestió col·lectiva de drets). 
La Comissió demana al Tribunal que imposi sancions econòmiques als quatre estats membres (Bulgària – 19.122, 60 euros diaris, Luxemburg – 12.920,00 euros diaris, Romania – 43.377, 60 euros diaris i Espanya 123.928, 64 euros diaris). Els procediments d'infracció contra aquests països es van iniciar el maig del 2016. Fins ara, cap d'aquests estats membres ha comunicat a la Comissió l'adopció de les mesures necessàries per transposar la directiva al seu ordenament jurídic nacional.
La Directiva sobre la gestió col·lectiva dels drets té l'objectiu de millorar la manera com s'administren totes les entitats de gestió col·lectiva mitjançant la introducció d'una governança comuna, obligacions de transparència i normes sobre gestió financera. Així mateix, la directiva estableix normes comunes per la concessió de llicències multi-territorials de drets sobre obres musicals per a la seva utilització en línia al mercat interior. Aquesta Directiva constitueix una part fonamental de la legislació europea en matèria de drets d'autor. Totes les entitats de gestió col·lectiva han de millorar la seva governança i transparència.

Contractació pública

Àustria, Eslovènia, Espanya i Luxemburg també han estat portats davant el Tribunal de Justícia de la UE per no haver notificat la plena transposició en les seves legislacions nacionals de les normes de la UE en matèria de contractació pública i concessions (Directiva 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE).
El termini de notificació de la transposició de les noves normes de contractació publica per tots els estats membres va expirar el 18 d'abril de 2016. La Comissió va enviar cartes d'emplaçament a vint-i-un països membres i al desembre de 2016 es van dirigir dictàmens motivats a 15 d'aquests estats. Encara no han notificat la transposició:
– Àustria i Luxemburg: Directives 2014/23/UE2014/24/UE i 2014/25/UE;
– Espanya: Directives 2014/23/UE i 2014/25/UE;
– Eslovènia: Directiva 2014/23/UE.
La Comissió els ha portat davant el Tribunal de Justícia i demana que s'imposi una multa diària als estats membres per cada dia que passi entre la data de la sentència i la data en la que aquestes Directives siguin transposades en la seva totalitat i estiguin plenament vigents al Dret nacional corresponent. 

Lluita contra el blanqueig de capital

Bulgària, Xipre, Grècia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia i Romania són els estats membres a qui avui la Comissió Europea ha instat a transposar la Quarta Directiva contra el blanqueig de capitals (2015/849) a la seva legislació nacional. La nova norma europea enforteix les lleis existents contra el blanqueig de capitals i millora la lluita contra el blanqueig i el terrorisme financer. La resta d'estats membres ja la van transposar el 26 de juny de 2017 i els vuit anteriorment citats encara es troben a la fase d'esborrany. La Comissió els ha concedit dos mesos per acabar aquesta tasca o, en cas contrari, presentarà els casos al Tribunal de Justícia de la UE.
La Comissió també ha enviat una carta d'emplaçament a Bèlgica i Espanya per no transposar segons les directrius especifiques les lleis europees contra el blanqueig de capitals a la seva legislació nacional. Els dos estats tenen dos mesos per respondre la notificació formal o la Comissió haurà d'enviar un avís motivat.

Projecte de desenvolupament urbà a Fuerteventura i restriccions a la importació de medicines homeopàtiques

La Comissió europea també ha obert un procediment d'infracció contra Espanya arran de les queixes en les implicacions d'un projecte de desenvolupament urbà dut a terme per un ressort turístic a Fuerteventura. La Comissió al·lega que el projecte ha estat aprovat sense el procediment estipulat d'impacte mediambiental marcat per les directives  2011/92/EU i la directiva del Consell 92/43/EEC. A més, el projecte també ha estat suspès per les corts nacionals espanyoles. Malgrat tot, les obres no s'han aturat. La Comissió enviarà una carta a Espanya alertant de l'incompliment i donant dos mesos per respondre a la petició.
La Comissió també enviat una carta d'emplaçament a Espanya demanant per les restriccions a la importació paral·lela de medicines homeopàtiques. La legislació actual representa un impediment pel comerç d'aquest producte, que és molt més senzill en d'altres estats membres. La Comissió considera aquesta pràctica contrària a les lleis europees de lliure comerç recollida a l'article 34 del TFEU i en la directiva 2001/83. Com en el cas anterior, Espanya disposa de dos mesos per ajustar-se a la demanda de l'executiu europeu.

Més informació

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars