Més Europa: La Comissió autoritza temporalment el suport de l'estat espanyol a Bankia / BFA

de juny 27, 2012
La Comissió Europea ha autoritzat temporalment, de conformitat amb les normes de la UE sobre ajuts estatals, la conversió d'accions preferents de titularitat estatal per un import de 4.465 milions d'euros en capital i una garantia de liquiditat de 19.000 milions d'euros en benefici del grup espanyol BFA i de la seva filial Bankia.


Espanya s'ha compromès a presentar un pla de reestructuració de Bankia i BFA en el termini de sis mesos.

L'ajuda autoritzada no inclou les injeccions de capital anunciades que esperava BFA, que estan sent examinades actualment per les autoritats espanyoles.

Joaquín Almunia, vicepresident de la Comissió i responsable de política de competència, ha afirmat que «no hi ha dubte que el beneficiari haurà de realitzar una important reestructuració. La conversió d'accions preferents en capital simplificarà l'estructura de la propietat de BFA, que passarà a ser estatal en la seva totalitat, fet que facilitarà la presa de les decisions necessàries per a la reestructuració».

Bankia és la branca bancària del grup BFA, fruit de la fusió de set caixes d'estalvis espanyoles. El 2010, el grup va rebre una injecció d'accions preferents per un import de 4.465 milions d'euros subscrites pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que va ser autoritzada per la Comissió en el marc del règim espanyol de recapitalització de 2010 (vegeu IP/10/70).

Amb la conversió d'accions preferents en capital aprovada ara, el FROB posseeix el 100% de BFA. Això és perquè la valoració econòmica realitzada abans de la conversió ha llançat un valor negatiu de BFA, de manera que els actuals accionistes de BFA han perdut el seu capital. La possibilitat d'aquesta conversió es contemplava, prèvia notificació, en una decisió de la Comissió de principis de 2010 per la qual s'aprovava la recapitalització per part del FROB mitjançant accions preferents d'algunes entitats de crèdit espanyoles (vegeu IP/10/70).

A més, es concedirà una garantia de liquiditat per un import de 19.000 milions d'euros.

Espanya s'ha compromès a presentar un pla de reestructuració en el termini de sis mesos i a no pagar dividends o cupons per a instruments híbrids llevat que hi hagi l'obligació jurídica de fer-ho. Tenint en compte aquestes garanties, la Comissió ha autoritzat la mesura per a un període de sis mesos. BFA i Bankia han de sotmetre's a una important reestructuració per arribar a ser viables sense necessitat del suport permanent de l'Estat. El pla de reestructuració ha de contenir mesures apropiades per limitar al mínim l'ajuda estatal i els seus efectes de falsejament de la competència. La Comissió prendrà una decisió definitiva sobre aquestes mesures en el marc de la seva anàlisi del pla de reestructuració.

D'altra banda, el consell d'administració de BFA ha sol·licitat a les autoritats espanyoles una nova aportació de capital per un import de 19.000 milions d'euros. D'aquests, 12.000 milions d'euros anirien a Bankia. Les autoritats espanyoles estan estudiant actualment aquesta sol·licitud, que no està inclosa en aquesta autorització.

Antecedents

Bankia és present en tots els principals sectors de negoci: crèdits hipotecaris i de consum, pimes, grans empreses i institucions públiques i privades. El 31 de desembre de 2011, els actius totals de Bankia ascendien a prop de 306.000 milions d'euros, comptava amb 21.856 empleats i 3.209 sucursals, i tenia una quota de mercat al voltant del 10,8% dels dipòsits minoristes a escala nacional.

La versió no confidencial de la decisió es publicarà amb la referència SA.34820 al Registre d'ajuts estatals al web de la DG Competència un cop s'hagin resolt les qüestions de confidencialitat. Les noves publicacions de decisions sobre ajudes estatals a Internet i al Diari Oficial figuren a l'State Aid Weekly e-News.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars