Més Europa: La Comissió autoritza la pròrroga del règim de garantia a Espanya

de juny 30, 2012Edifici Charlemagne (Brussel·les)


La Comissió Europea ha autoritzat, d'acord amb les normes sobre ajuts estatals de la UE,la pròrroga de sis mesos del règim de garantia dels instruments de renda fixa emesos per entitats de crèdit a Espanya, fins al 31 de desembre de 2012. El règim original es va aprovar el desembre de 2008 (IP/08/2049)) i es va prorrogar el juny de 2009 (MEX/09/0625), i successivament el desembre de 2009 (MEX/09/1201), el juny de 2010(IP/10/854), el novembre de 2010 (MEX/10/1129) i el juny de 2011 (IP/11/673). Es va reintroduir el febrer de 2012 (MEX/12/0209). La Comissió ha considerat que la pròrrogas'ajusta a les orientacions sobre mesures de suport als bancs durant la crisi financera. En particular, la mesura prorrogada és específica, proporcionada i limitada quant a la seva durada i abast. La Comissió, en conseqüència, ha conclòs que el règim de garantiaconstitueix un mitjà apropiat per posar remei a la greu pertorbació de l'economia espanyola, així que és compatible amb l'article 107, apartat 3, lletra b), del Tractat de laUE. Durant l'aplicació de les normes de crisi per a l'ajuda estatal als bancs, la Comissió haautoritzat règims de garantia dels passius dels bancs durant períodes de sis mesos per talde supervisar la seva evolució i ajustar les seves condicions en conseqüència.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars