Més Europa: Malgrat la crisi els europeus donen més suport que mai a l’ajut humanitari.

de juny 08, 2012


ECHO (Ajuda Humanitaria Unió Europea)
Dins l’enquesta de l’Eurobaròmetre el 88 % dels europeus consideren important que la UE segueixi finançant ’ajut humanitari i un 84 % creu que s’ha de mantenir malgrat la crisi econòmica i la pressió sobre les finances públiques.

Altres dades que resulten destacables per haver merescut l’aprovació dels enquestat:Tasca de la Comissió de Coordinació de l’Ajut Humanitari de la UE: 71 %


Integració dels joves a les operacions d’ajut humanitari dins un cons de voluntaris de la UE: 88 %


Actuació coordinada de la UE davant catàstrofes en matèria de Protecció Civil: 82 % (consideren que resultaria més eficaç que no la de cada país individualment)


Coneixement de l’existència d’ajut humanitari finançat per la UE: 68 %


Coneixement de la tasca de coordinació de protecció civil de la UE: 38%


Es consideren ben informats envers a les activitats d’ajut humanitari de la UE: 33 %


Es consideren ben informats envers a les activitats de protecció civil de la UE: 19 %Kristalina Georgieva, comissària europea de Cooperació Internacional, Ajut Humanitari i Resposta a Crisis, ha declarat que  “fins i tot en temps difícils, els ciutadans de la UE segueixen animant-nos a ajudar les persones d’arreu del món que es troben en greus dificultats per causes alienes a la seva voluntat, i el seu suport fins i tot ha augmentat els dos darrers anys”.


“Com a europea, estic orgullosa d’aquest compromís i aquest suport tan ferm a l’ajut humanitari i la protecció civil tot i les dificultats que estem afrontant avui. Però aquesta generositat no la donem per descomptada. Tenim el deure de fer tot el possible per prestar ajuda i protecció de forma professional, eficaç i compassiva", ha afegit.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars