Més Europa: La Comissió Europea planteja mesures concretes contra el frau i l'evasió fiscals

de juny 27, 2012


Foto: Wettach


Es calcula que l’economia submergia representa a Europa una mitjana del 20 % del PIB. (uns 2.500 bilions d’euros). 

Davant la realitat globalitzada de l’economia i el progrés tecnològic es fa evident que de forma aïllada els esforços nacionals poden no ser suficients, per aquesta raó es plantegen tres àmbits per afrontar l’evasió i el frau des de tots els angles possibles.


Àmbit nacional
Els Estats membres s’han de centrar en millorar la pròpia capacitat administrativa de recaptarimpostos, i això queda clar a les recomanacions específiques per països (vegeuIP/12/513). La Comissió supervisarà estretament els avanços en aquesta línia, prestant al mateix temps assistència tècnica quan calgui. Les autoritats nacionals han de facilitar les coses als que compleixen, per exemple, amb programes de comunicació voluntària d’informació. Els instruments de la UE, com ara la finestreta única (vegeu IP/12/17) i un possible portal fiscal, també contribuiran a millorar el compliment.


Àmbit de la UE
Les mesures contra l’evasió fiscal a escala europea han demostrat la seva eficàcia. Per exemple, gràcies a la Directiva sobre la fiscalitat de l’estalvi de la UE, la informació que intercanvien els Estats membres sobre els contribuents no residents representa un valor de 20.000 milions d’euros. Ara el repte és aprofundir la cooperació i enfortir les eines comunes i, per a això, és essencial un acord entre els Estats membres sobre la revisió de la Directiva. La Comunicació presenta, a més, una sèrie de noves idees, com ara un possible número d’identificació fiscal europeu transfronterer, un mecanisme de reacció ràpida contra el frau de l’IVA i unes normes i sancions mínimes de la UE en matèria de frau i evasió fiscals.

Àmbit internacional
Perquè la lluita contra l’evasió fiscal sigui realment eficaç, els socis internacionals han d’aplicar unes normes de governança equivalents a les de la UE. Els mandats demanats per la Comissió per negociar uns acords més rigorosos sobre l’estalvi amb els principals països veïns són fonamentals. Abans de finals de 2012, la Comissió també establirà un criteri de "pal i pastanaga" pel que fa als paradisos fiscals, i mesures per afrontar el problema dels planificadors fiscals agressius.
Algunes propostes concretes són:

Un import mínim per a les sancions per delictes fiscals.
Un número d’identificació fiscal transfronterer
Una carta de contribuent de la UE

Una resposta a la petició del Consell Europeu de març de 2012 
Al Consell Europeu de març de 2012, els Estats membres van demanar a la Comissió que establís ràpidament uns mitjans concrets per millorar la lluita contra el frau i l’evasió fiscals, fins i tot pel que fa als tercers països, i a informar-ne abans de juny de 2012. La Comunicació d’avui es presentarà a la cimera de la UE de finals de juny.

Propers passos
La Comissió començarà a treballar sobre les idees formulades a la comunicació d’avui. Abans d’acabar l’any, presentarà un pla d’acció de lluita contra el frau i l’evasió, amb mesures específiques que es podrien aplicar ràpidament. Paral•lelament, tirarà endavant la seva iniciativa sobre els paradisos fiscals i la planificació fiscal agressiva.

Algirdas Šemeta, comissari de Fiscalitat, Unió Duanera, Auditoria i Lluita contra el Frau, ha declarat que"s'han de deixar les coses clares: els evasors fiscals roben als ciutadans i priven els Estats membres d’uns ingressos molt necessaris. Si volem uns sistemes fiscals justos i eficaços, cal acabar amb aquesta pràctica. La voluntat política d’intensificar la lluita ja existeix. Ara cal passar a l’acció. Com a Unió de 27, tenim un gran avantatge, el nombre. Si actuem en equip, amb una estratègia comuna, podrem derrotar els defraudadors i els evasors i recuperar les enormes quantitats de diners que legítimament deuen".

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars