Més Europa: Baixa l'abandonament escolar i augmenta el nombre de titulats universitaris, però cal esforçar-se més

de juny 08, 2012


Biblioteca Universitat de Graz
Foto: Dr. Marcus Gossler


La taxa d'abandonament escolar a Espanya és del 26,5%. És el segon estat després de Malta que més abandonament presenta. La mitjana europea és del 13,5 %. L'objectiu per al 2020 per Espanya és reduir la taxa al 15% 

Pel que fa a la finalització d’estudis superiors, a Espanya la xifra arriba al 40,6%. Una taxa alta i positiva ja que la mitjana europea és del 34,6 %


Les dades corresponen a l’any 2011 hi ha sigut publica des per Eurostat.
Els objectius pel 2020 per al conjunt d’Europa en matèria d’educació són:
Reduir les taxes d’abandonament escolar per sota del 10%
Augmentar les taxes de titulació superior fins un mínim del 40 %

Hi ha grans diferències entre estats, la mitjana europea es situa:
Abandonament escolar 13,5 %
Titulació superior en persones d’entre 30 i 34 anys; 34,6 %

S’està aconseguint apropar-se a les fites propostes però molt lentament, a més la Comissió ha mostrat la seva preocupació perquè aquesta variació és un subproducte de d’alt atur juvenil, que fa que molts joves continuïn els cicles d’educació i de formació. Així mateix es mostra preocupada per les fites pròpies de cada Estat membre que troba insuficients per aconseguir la mitjana prevista pel conjunt de la UE.

Les dades provenen de l’enquesta de població activa d’Euroestat

Androulla Vassiliou, comissària europea d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, ha declarat que “els Estats membres s’han de centrar en les reformes i afanyar-se per posar en pràctica estratègies globals contra l’abandonament escolar. Cal que fomentin l’accés a l’educació superior i, al mateix temps, n’augmentin la qualitat. Donar als joves les aptituds i qualificacions apropiades ajudarà Europa a lluitar contra l’atur juvenil, a superar la crisi i a aprofitar al màxim les oportunitats de l’economia del coneixement. Una inversió seriosa en educació i formació és indispensable per a l’èxit a llarg termini: sense un finançament adequat, Europa no guanyarà la batalla global del creixement, l’ocupació i la competitivitat”.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars