Més Europa: El PIB per càpita als Estats membres va oscil·lar entre el 45% i el 274% de la mitjana de la UE el 2011. Espanya està al 99%.

de juny 20, 2012
En base a les primeres estimacions preliminars del 2011, el Producte Interior Brut (PIB) per càpita, expressat segons l'Estàndard de Poder Adquisitiu (EPA), va variar del 45 al 274% de la mitjana de la UE als Estats membres.

Països que superen la mitjana europea:
El PIB per càpita més alt és el de Luxemburg, amb un nivell de més 2,5 vegades la mitjana de la UE. Holanda estava un 30% per sobre de la mitjana, mentre que Dinamarca, Suècia, Irlanda i Àustria estaven entre un 25 i un 30% per sobre de la mitjana europea. Finlàndia, Bèlgica i Alemanya estaven entre un 15 i un 20% per sobre, i França i el Regne Unit, entre un 5 i un 10%.


Països que estan a la mitjana europea: 
 A Itàlia i a Espanya, el PIB per càpita estava al voltant de la mitjana de la UE.

Països que estan per sota de la mitjana europea:
Xipre estava al voltant d'un 10% per sota de la mitjana europea, mentre que Eslovènia, Malta, Grècia, la República Txeca i Portugal estaven entre un 15 i un 25% per sota. Eslovàquia estava un 25% per sota de la mitjana de la UE i Estònia, Hongria, Polònia i Lituània, entre un 30 i un 40% per sota. Finalment, Letònia ho estava un 40%, Romania un 50% i Bulgària un 55%.

Aquests valors del PIB per càpita expressats sobre l'EPA, han estat publicats per l'Eurostat, l'oficina d'estadística de la Unió Europea. Cobreixen els 27 Estats membres de la UE, tres països de l'AELC, un Estat que s'adhereix, quatre països candidats i dos països amb potencial per ser candidats.El consum individual efectiu per càpita als Estats membres va oscil·lar entre el 44% i el 150% de la mitjana de la UE dels 27

El PIB per càpita s'utilitza habitualment com un indicador del nivell de vida dels països, però no és l'únic. Hi ha un altre indicador de benestar que està més adaptat per reflectir la situació de les llars. És el Consum Individual Efectiu (CIE) per càpita. Generalment, els nivells de CIE per càpita són més homogenis que els del PIB, però tot i així hi ha diferències substancials entre els Estats membres. El 2011, el CIE per càpita expressat segons l'EPA va oscil·lar entre el 44% de la mitjana de la UE a Bulgària i el 150% de Luxemburg.

 Quadre informatiu


PIB i Consum Individual Efectiu per càpita segons l'EPA el 2011, EU27 = 100

GDP per càpita
Producte Inerior Brut
AIC per càpita
Consum Individual
EU27
100
100
Euro area (EA17)5
108
107Luxembourg
274
150
Netherlands
131
113
Austria
129
117
Ireland
127
100
Sweden
126
115
Denmark
125
113
Germany
120
119
Belgium
118
111
Finland
116
112
United Kingdom
108
118
France
107
112
Italy
101
102
Spain
99
94
Cyprus
92
95
Slovenia
84
81
Malta
83
83
Greece
82
94
Czech Republic
80
70
Portugal
77
82
Slovakia
73
70
Estonia
67
57
Hungary
66
61
Poland
65
70
Lithuania
62
66
Latvia
58
56
Romania
49
47
Bulgaria
45
44Norway
189
138
Switzerland
151
125
Iceland
110
107Croatia
61
56Turkey
52
58
Montenegro
43
53
Former Yugoslav Rep. of Macedonia
36
41
Serbia
35
44Albania6
31
34
Bosnia and Herzegovina
29
35

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars