Més Europa: Baixa Lleugerament el Consum de Tabac a Espanya

de juny 08, 2012user: Ludor

L’Eurobaròmetre revela que un 28% de la població europea fuma. A Espanya, la xifra arriba al 33%, dos punts menys que en la darrera enquesta, de 2009.


L'enquesta, realitzada entre el 25 de febrer i el 11 de març de 2012 als 27 Estats de la Unió Europea, és l'última d'una sèrie començada el 2003 amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i les opinions de la població europea en relació amb el tabac.
Les principals conclusions són:

Consum mitjà de cigarrets per fumador i dia: 
a nivell europeu és de 14,2
a Espanya la xifra és de 13,4

Més de la meitat dels fumadors espanyols (57%) ha intentat deixar de fumar.

Principal causa d’inici en l’hàbit de fumar: Els Amics.  A Espanya ho confirmen el 82 % dels enquestats, tant fumadors com no fumadors. A Europa el 79 %

Exposició al fum als llocs públics: A l’Estat Espanyol s’ha observat un major descens (dels enquestats el 17 % indica que ha estat en els darrers 6 mesos en algun establiment de begudes on es permetia fumar, dels quals un 7 % eren restaurants. A l’enquesta de l’any 2009 la xifra era del 87 d’establiments de begudes i un 75 % dels restaurants.

Exposició al fum de tabac a la feina: Comptant les succeïdes de forma ocasional a Espanya un 23 % i a Europa un 28 %

Opinió dels ciutadans evers a les mesures anti-tabac: hi ha un consens majoritari a favor de mesures anti-tabac. Un 74 % es posicionen a favor d’advertències sanitàries a tots els paquets de productes de tabac.

Sobre l’eficàcia d’aquests advertiments als paquets de tabac, els entrevistats espanyols en un 65 % opina que no es eficaç i no evita que els joves s’hi iniciïn en el consum de tabac.


Consum: A Espanya pel que fa als fumadors:  el 82 % del consum continua sent de paquets de cigarretes, un 24 % es fa les seves cigarretes, un 2 % es fumador de cigars i un 1 % ho és de pipa.

El factor que més determina el tipus de tabac escollit, tant en el conjunt de països europeus com a Espanya, és el sabor (tast) del tabac. En canvi és poc específic pel que fa a sabor afegits com el gust de menta o d’altres.

El factor que menys es té en compte per escollir el tipus de tabac:  és el nivell de nicotina (i de monòxid de carbó) que conté el tabac.


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars