Més Europa: Disminució de les tarifes de Telèfons mòbils i itinerància de dades a partir de l'1 de juliol

de juny 29, 2012
Des de l'1 de juliol del 2012, l'ús d'Internet a través del mòbil per accedir a mapes, fotos, xarxes socials i correu electrònic serà molt més barat en els desplaçaments a d'altres Estats membres de la Unió Europea.


Els preus de les trucades i dels SMS també disminueixen


El nou reglament de la UE aplica una tarifa màxima pels serveis d'itinerància de dades, és a dir, la descàrrega de dades d'Internet mitjançant una connexió mòbil. Per un clàssic home de negocis que viatgi per la UE, l'aplicació de les noves normes li suposarà un estalvi de més de 1.000€ anuals. En el cas d'una família que passi les vacances en un altre país de la Unió Europea, l'estalvi està calculat en uns 200€ (a l'annex II s'ofereixen en detall diversos estudis de situacions sobre els serveis d'itinerànica de dades). Les noves normes també redueixen els preus màxims de les trucades de veu i dels missatges de text.
De manera general, i fent una comparació amb els preus del 2007, les millores que aporta aquest nou reglament de la UE sobre itinerància de dades permetran que els consumidors s'estalviïn un 75% en una sèrie de serveis d'itinerància mòbil: trucades, missatges de text i dades. Aquest any, els europeus es gastaran al voltant dels 5.000 milions d'euros en serveis d'itinerància, la qual cosa representa un estalvi d'uns 15.000 milions d'euros en comparació amb els preus anteriors a l'entrada en vigor, l'any 2007, del primer reglament de la UE sobre itinerància.
La vicepresidenta de la Comissió Neelie Kroes ha afirmat que "la limitació dels preus per la utilització de dades obre la porta de la itinerància a la generació dels telèfons intel•ligents i posa fi d'una vegada als abusos que es cometen a la UE en aquest àmbit. Estic encantada que, any rere any, la UE torni diners als ciutadans".
Els nous preus màxims que els usuaris de telèfons mòbils hauran d'abonar a partir de l'1 de juliol del 2012 són els següents:
•         29 cèntims més IVA el minut per fer una trucada
•         8 cèntims més IVA el minut per rebre una trucada
•         9 cèntims més IVA per enviar un missatge de text
•         70 cèntims més IVA per megabyte (MB) per descarregar dades o navegar per Internet en els desplaçaments a l'estranger (preu per kilobyte utilitzat)
Mentre al juliol del 2009 la majoria de les operadores cobraven més de 4 euros per megabyte per descarregar dades, aquesta xifra suposarà ara menys d'una sisena part. I de cara al 2014, a mesura que se segueixin reduint els preus, el cost màxim per aquest mateix concepte serà de tan sols 20 cèntims més IVA per megabyte, és a dir, un estalvi del 90% respecte de les tarifes actuals.
Les operadores tenen llibertat per oferir tarifes més barates. La limitació de preus  suposa fixar un nivell màxim que actuï com a barrera de seguretat. Per la seva banda, la competència hauria de fer baixar els preus.
Així doncs, a partir de l'1 de juliol de 2012, i per evitar sobresalts en rebre la factura per utilització de dades, als ciutadans que es desplacin fora de la UE se'ls avisarà, mitjançant un missatge de text, un correu electrònic o una finestra emergent, que l'import de dades descarregades s'aproxima als 50 euros o al nivell acordat prèviament. Per poder seguir utilitzant el servei d'itinerància de dades, els consumidors hauran de confirmar que estan d'acord amb superar aquest nivell. Amb això, s'amplia el sistema d'alerta que està en funcionament actualment a la UE.
Les mesures que entren en vigor l'1 de juliol son les primeres d'una sèrie de limitacions progressives de preus, que acabaran desembocant en un nou sistema gràcies al qual el mercat podrà oferir més opcions, una major competència i nous acords d'itinerància en permetre que els consumidors optin per un contracte d'itinerància a part abans d'iniciar un viatge o escullin un proveïdor en el lloc de destinació, de la mateixa manera que s'escull una xarxa Wi-Fi. Aquesta opció serà possible a partir de l'1 de juliol del 2014.
Antecedents
La UE va introduir per primera vegada limitacions als preus de la itinerància el 2007(IP/07/870), garantint als abonats a serveis de telefonia mòbil el pagament per aquell concepte d'unes tarifes semblants a tota la UE. La revisió de les normes aprovada al juliol del 2009 va permetre de seguir reduint els preus progressivament, de manera que, al juliol del 2011, les tarifes màximes d'itinerància eren de 35 cèntims per minut en el cas de les trucades fetes i d'11 cèntims per les trucades rebudes a l'estranger (veure IP/09/1064 iMEMO/09/309). Les normes sobre la itinerància del 2009 són aplicables fins a finals de juny del 2012.

Nous límits dels preus minoristes en cèntims d'euro (sense IVA)

1 de juliol de 2012
1 de juliol de 2013
1 de juliol de 2014
Dades (por MB)
70 cèntims
45 cèntims
20 cèntims
Trucades de veu realitzades (al minuto)
29 cèntims
24 cèntims
19 cèntims
Trucades de veu rebudes (al minuto)
8 cèntims
7 cèntims
5 cèntims
SMS (per SMS)
9 cèntims
8 cèntims
6 cèntims
Nous límits dels preus majoristes, sense IVA, en cèntims d'euro (preus que les operadores es cobren mútuament)

1 de juliol de 2012
1 de juliol de 2013
1 de juliol de 2014
Dades (per MB)
25 cèntims
15 cèntims
5 cèntims
Veu (per minut)
14 cèntims
10 cèntims
5 cèntims
SMS (per SMS)
3 cèntims
2 cèntims
2 cèntims
Els límits proposats pels preus minoristes no són més que una xarxa de seguretat amb la que compten els consumidors; la Comissió espera, això no obstant, que les mesures estructurals proposades, afavoridores de la competència, propiciïn a tot Europa noves ofertes i preus considerablement més baixos que els límits de seguretat.


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars