La transició energètica d'Europa ja està en marxa

de febrer 01, 2017


Brussel·les, 1 de febrer de 2017
El segon informe sobre l’estat de la unió energètica posa de manifest que la modernització de l’economia de la Unió Europea i la transició cap a una economia hipocarbònica ja són una realitat.
Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, eficiència energètica i energies renovables, Europa va per bon camí per poder assolir els seus objectius el 2020. Per enfortir tot aquest procés, la Comissió vol que els seus comissaris facin una altra gira informativa per donar una nova empenta a la unió energètica.
Arran del compromís que ha assolit de presentar cada any un informe sobre la situació de la unióenergètica, la Comissió Europea publica avui el seu segon informe, on passa revista als progressos assolits des de la publicació el novembre del 2015 del seu primer informe. Aquests informes són elements fonamentals per supervisar l’aplicació d’aquesta iniciativa, que és prioritària per a la Comissió Juncker.
«La unió energètica no es limita pas a l’energia i a la política climàtica. El que volem és aprofundir la modernització de l’economia europea per fer-ne una economia hipocarbònica, eficient pel que fa a l’energia i els recursos i socialment justa. També n’hem de millorar la dimensió exterior per impulsar el lideratge de la UE a nivell mundial. Ara que una gran part de les propostes legislatives que ens ocupen són damunt la taula, hem de fer tots els possibles per engegar-les el 2017. Aquest és el missatge que vull traslladar als estats membres durant la nova gira informativa per donar una empenta a la unió energètica que començarem el 3 de febrer», ha declarat avui el vicepresident responsable de la Unió Energètica, Maroš Šefčovič.
«Europa avança satisfactòriament cap a l’assoliment el 2020 dels seus objectius en matèria de política climàtica i energètica. Malgrat les incerteses geopolítiques que ens aclaparen, Europa continua tirant endavant el seu procés de transició cap a una energia neta. No hi ha cap més alternativa. Les dades parlen per sí soles: les energies renovables ja són competitives i de vegades fins i tot més econòmiques que no pas els combustibles fòssils, donen feina a més d’un milió de persones a tot Europa, atrauen més inversions que molts altres sectors i han permès reduir la importació de combustibles fòssils en 16 000 milions d’euros. Ara toca que Europa mantingui aquest esforç en col·laboració amb els seus socisper liderar la transició cap a una economia més sostenible i més competitiva», ha declarat també avui elcomissari responsable de Política Climàtica i Energia, Miguel Arias Cañete.
Des de la publicació del primer informe sobre l’estat de la unió energètica, la UE està seguint i polint diverses estratègies per arribar a tenir una economia hipocarbònica. La Comissió té previst fer una anàlisi en profunditat de les polítiques nacionals en matèria de política energètica aprofitant les visites que es faran a tots els estats membres.
Pel que fa a la unió energètica, el 2016 va ser un any de resultats, un any en què l’estratègia marc sobre la unió energètica s’ha traduït en iniciatives legislatives i no legislatives gràcies al paquet de mesures «Energia neta per a tots els europeus» presentat el 30 de novembre del 2016.
Pel que fa a la política energètica i climàtica de cara al 2020, tota la UE ha continuat registrant molts progressos a l’hora d’assolir els objectius de la unió energètica, especialment (vegeu MEMO/17/162 iMEMO/17/163). De moment ja hem assolit el nostre objectiu de consum energètic per al 2020. Val a dir el mateix de les emissions de gasos d’efecte hivernacle: el 2015 aquesta mena d’emissions van estar un 22 % per sota de les de 1990. La UE també va per bon camí en el sector de les energies renovables, en el qual segons les dades del 2014 la seva quota va representar un 16 % del consum brut total. Una altra tendència digna d’esment és que la UE continua avançant en la dissociació entre creixement econòmic i emissions de gasos d’efecte hivernacle. Durant el període 1990-2015 el producte interior brut combinat de la UE va créixer un 50 % i, per contra, les emissions contaminants van baixar un 22 %.
La ràpida ratificació per part de la UE de l’acord assolit a París el mes de desembre del 2015 ha fet possible que el de novembre del 2016 entrés en vigor el primer acord universal i obligatori sobre políticaclimàtica.
En un entorn geopolític que està canviant molt ràpidament, l’èxit de la unió energètica és fonamental per protegir a llarg termini els interessos econòmics i el benestar d’Europa i dels europeus. Aquesta és la raó per la qual ha augmentat en els últims mesos l’interès per la «diplomàcia energètica», l’objectiu de la qual és millorar la seguretat del subministrament, augmentar l’exportació de tecnologies hipocarbòniques i impulsar la competitivitat industrial europea.
El 2016 la Comissió també va presentar la seva estratègia europea de mobilitat amb un baix nivell d'emissions amb una ambició molt concreta: que a mitjan segle les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents del transport siguin inferiors com a mínim un 60 % a les de 1990 i segueixin una trajectòria constant fins a arribar al 0 %. Tot plegat satisfent alhora, però, les necessitats de mobilitat de persones i mercaderies i la interconnectivitat global.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars