La Comissió proposa millorar la transparència i la rendició de comptes en l’aplicació del dret europeu

de febrer 14, 2017

Estrasburg, 14 de febrer de 2017
La Comissió proposa avui de modificar el Reglament sobre la comitologia, l’augment de la transparència i la rendició de comptes en l’aplicació de la legislació europea. La Comissió està complint la promesa que va fer el mes de setembre del 2016 el president Juncker en el seu discurs sobre l’estat de la Unió quan va declarar: «no és just que, quan els estats membres de la UE no es posen d’acord sobre si cal prohibir, posem per cas, l’ús del glifosat en els herbicides, qui es vegi obligada pel Parlament i pel Consell a prendre una decisió sigui la Comissió; per tant, volem fer canviar aquesta norma».
El paquet de quatre propostes de modificació que avui presenta la Comissió millorarà la transparència de les posicions dels estats membres, les orientacions polítiques i la responsabilitat en el procés de presa de decisions. Les quatre mesures que proposem són les següents:
·       canviar les normes de votació en l’última fase del procediment de comitologia (la del comitè d’apel·lació) perquè només es tinguin en compte els vots a favor o en contra d’un acte legislatiu; així reduirem el recurs a l’abstenció i el nombre de casos en què, quan el comitè no pot adoptar cap posició, és la Comissió la que es veu obligada a actuar sense cap mena de mandat clar dels estats membres en aquest sentit;
·       fer que els ministres nacionals estiguin obligats a prendre posició, i autoritzar la Comissió a fer una segona consulta al comitè d’apel·lació a nivell ministerial si els experts nacionals no en prenen cap; així garantirem que les decisions sensibles es negociïn al nivell polític adequat;
·       millorar la transparència a l’hora de votar en el comitè d’apel·lació fent públics els vots dels representants dels estats membres;
·       garantir les contribucions polítiques autoritzant la Comissió a consultar al Consell de Ministres qualsevol qüestió perquè en faci un dictamen quan el comitè d’apel·lació no arribi a cap decisió.
És cert que el sistema de comitologia gairebé sempre funciona bé. Tot i així, últimament hi ha hagut una sèrie de casos molt sensibles en què els estats membres no han estat capaços d’arribar a cap majoria a favor o en contra d’un determinat projecte d’acte legislatiu i s’ha produït el que se’n diu una «absència de dictamen». En aquests casos, la responsabilitat de prendre la decisió final pertoca a la Comissió, que es veu jurídicament obligada a prendre una decisió sense el suport polític dels estats membres. El 2015 i el 2016 la Comissió es va veure obligada a aprovar disset actes legislatius per autoritzar productes i substàncies sensibles, com ara la presència de glifosat en els herbicides o els organismes modificats genèticament (OMG), perquè els estats membres no van ser capaços de prendre cap posició ni a favor ni en contra.
Aquesta proposta és una de les principals iniciatives del programa de treball de la Comissió per al 2017 i ara se sotmetrà al Parlament Europeu i al Consell.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars