Revisió de l’aplicació de la política ambiental europea: una nova manera d’ajudar els estats membres a respectar la normativa europea en benefici dels ciutadans, les administracions i l’economia

de febrer 06, 2017


Brussel·les, 6 de febrer de 2017
Millora de l’aplicació de la normativa europea en l’àmbit de la gestió de residus, la natura i la biodiversitat, la qualitat de l’aire i la gestió i qualitat de l’aigua.
La Comissió ha aprovat avui una nova eina per millorar l’aplicació de la política ambiental europea. Això suposa l’inici d’un nou procediment de control, que permetrà que la Comissió estudiï juntament amb els estats membres les causes de les deficiències que s’han detectat en aquest àmbit i hi proposarà solucions.

La correcta aplicació de la legislació ambiental europea podria fer estalviar 50 000 milions d’euros l’any en despeses sanitàries i en costos relacionats directament amb el medi ambient; d’acord amb l’Eurobaròmetre, tres de cada quatre ciutadans pensen que la legislació europea és necessària per protegir el medi ambient en el seu país i quatre de cada cinc que les institucions europees han de poder comprovar que la legislació es compleixi correctament.
«Una aplicació fragmentària i desigual de la legislació ambiental no serveix per a res i tot el que sigui millorar l’aplicació de la normativa ambiental serà beneficiós per als ciutadans, les administracions públiques i l’economia. Aquí és on entra en joc la revisió de l’aplicació de la política ambiental europea que hem decidit de fer. La Comissió Europea té molt d’interès a ajudar els estats membres perquè la qualitat de l’aire i de l’aigua i la gestió dels residus compleixin la normativa més estricta. Volem fer la revisió de la legislació ambiental europea amb la informació, les eines i el calendari necessaris», ha declarat avui elcomissari de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca, Karmenu Vella.
El paquet de mesures que avui publiquem consta, doncs, dels elements següents: vint-i-vuit informessobre cadascun dels estats membres, on se’n recullen els punts forts i els punts febles, i les oportunitats que ofereix cadascun d’ells; una comunicació, que resumeix les conclusions polítiques de cadascun dels informes i recull les tendències generals en qüestions com ara la qualitat de l’aire, la gestió dels residus i l’economia circular, la qualitat de l’aigua i la protecció de la naturalesa i la biodiversitat; i un seguit de recomanacions de millora adreçades a cadascun dels estats membres.

Aquesta revisió posa de manifest que en l’àmbit de la gestió de residus la prevenció continua sent un repte molt important per a tots els estats membres, sis dels quals encara no han aconseguit limitar l’abocament de residus urbans biodegradables. El ple compliment de la política europea de residus d’aquí al 2020 podria suposar la creació de 400 000 llocs de treball.

Malgrat els èxits assolits a nivell local, cal donar una bona empenta a l’aplicació de la legislació europea en matèria de protecció de la natura i de la biodiversitat segons que ha conclòs el control que hem fet de la idoneïtat actual de les directives europees sobre aus i hàbitats. Altrament, la pèrdua de biodiversitat a la UE continuarà posant en perill la capacitat dels ecosistemes de satisfer en el futur les necessitats humanes.

A vint-i-tres dels vint-i-vuit estats membres de la UE i, concretament, a més de 130 ciutats de tot Europa, es continuen superant els límits de partícules contaminants que estableix la normativa sobre la qualitat de l’aire. El transport és un dels sectors que més problemes genera. A més, també cal redoblar esforços per reduir la contaminació acústica, que és el segon pitjor problema ambiental amb més conseqüències sanitàries.

Pel que fa a la gestió i qualitat de l’aigua, la majoria dels estats membres estan fent molts esforços per complir la normativa europea sobre recollida i tractament d’aigües residuals urbanes, però n’hi ha tretze que hauran de fer front a diversos procediments d’infracció iniciats per la Comissió. Les concentracions de nitrats i els nivells d’eutrofització continuen sent un problema greu a gairebé tots els estats membres.

Hi ha una sèrie de raons que expliquen aquests fets i que són comunes a diversos estats membres: una coordinació poc eficaç entre les diverses administracions nacionals, una capacitat insuficient i falta d’informació.
Un cop engegat el paquet de mesures, caldrà continuar negociant amb cadascun dels estats membres la creació d’una eina que els permeti ajudar-se els uns als altres, compartir experiències i parlar-ne en el Consell de Medi Ambient.
Rerefons
Quan les normatives aprovades de comú acord no s’apliquen correctament, la Comissió pot iniciar procediments d’infracció. Però, per evitar-ho, aquesta institució vol fer servir el procediment de revisió de l’aplicació de la política ambiental europea per aconseguir que els estats membres apliquin  correctament la normativa ambiental europea.
La revisió de l’aplicació de la política ambiental europea forma part de la política de millora de la legislació, que entre d’altres coses vol millorar la correcta aplicació de la legislació i de les polítiques europees.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars