La Comissió Europea adverteix Alemanya, França, Espanya, Itàlia i el Regne Unit que continuen incomplint la normativa sobre la contaminació atmosfèrica

de febrer 15, 2017

 S. Solberg J.Kolja21Masterdeis
derivative work: Kolja21 EU28 on a globe.svg


Brussel·les, 15 de febrer de 2017
La Comissió Europea envia una última advertència a Alemanya, França, Espanya, Itàlia i el Regne Unit per incompliment de la normativa sobre els límits màxims de diòxid de nitrogen (NO2) que es poden emetre a l’atmosfera. La contaminació per NO2 és una greu amenaça per a la salut. La majoria de les emissions d’aquest gas provenen del trànsit.
La Comissió Europea insta aquests cinc estats membres a actuar amb determinació per garantir la bona qualitat de l’aire i protegir la salut pública.
Cada any moren prematurament més de 400 000 ciutadans europeus a causa de la mala qualitat de l’aire. Milions de ciutadans pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars provocades per la contaminació de l’aire. El 2013 els nivells tan elevats de diòxid de nitrogen (NO2) van causar gairebé 70 000 morts prematures a Europa, la qual cosa representa gairebé tres vegades el nombre de morts per accidents de trànsit enregistrats el mateix any.
La normativa europea sobre la qualitat de l’aire (Directiva 2008/50/CE) estableix els valors màxims de contaminants atmosfèrics com ara el diòxid de nitrogen. En cas que se superin aquests valors màxims, els estats membres estan obligats a fer i posar en pràctica plans de gestió de la qualitat de l’aire que incloguin mesures per posar terme a aquesta situació tan aviat com sigui possible.
El dictamen motivat que avui publica la Comissió Europea fa referència a l’incompliment continu d'aquests valors màxims de diòxid de nitrogen (NO2) en els següents estats membres:
- Alemanya: 28 «zones de qualitat de l’aire», incloses Berlín, Hamburg, Munic i Colònia.
- França: 19 «zones de qualitat de l’aire», incloses Marsella, Lió i París.
- Regne Unit: 16 «zones de qualitat de l’aire», incloses Londres, Glasgow, Leeds i Birmingham.
- Itàlia: 12 «zones de qualitat de l’aire», incloses Roma, Milà i Torí.
- Espanya: 3 «zones de qualitat de l’aire», és a dir, 1 a Madrid i 2 a Barcelona.
Entre les possibles mesures per reduir les emissions contaminants i accelerar la transició cap a una economia hipocarbònica cal esmentar la reducció dels volums de trànsit i dels combustibles que s’hi fan servir, l’ús de cotxes elèctrics i el canvi del comportament dels usuaris al volant. A més, la reducció de les emissions dels vehicles dièsel és un pas important per poder complir la normativa europea sobre la qualitat de l’aire.
Tot i que correspon a les autoritats dels estats membres triar les mesures més adients per reduir les emissions de diòxid de nitrogen (NO2), a nivell local, regional i nacional cal fer molts més esforços per complir la normativa europea i vetllar per la salut pública. Si els estats membres no compleixen aquesta normativa en un termini de dos mesos, la Comissió els podrà dur al Tribunal de Justícia de la UE.
Rerefons
La Directiva europea sobre la qualitat de l’aire (Directiva 2008/50/CE) estableix uns límits màxims de gasos i partícules contaminants que no es poden superar enlloc de la UE i obliga els estats membres a limitar l’exposició dels ciutadans a aquests agents contaminants.
Tot i l’existència d’aquesta obligació, ja fa anys que la qualitat de l’aire és un greu problema a molts indrets d’Europa. A vint-i-tres dels vint-i-vuit estats membres encara se superen els límits màxims de contaminació de l’aire, concretament a més de 130 ciutats europees.
La Comissió ha estat denunciant els estats membres per la mala qualitat de l’aire des del 2008. En un principi es va centrar en les partícules contaminants (PM10), el termini per complir el límit màxim de les quals era l’any 2005, i en el diòxid de nitrogen (NO2), el termini del qual en aquest cas era l’any 2010.
Actualment, hi ha oberts dotze procediments d’infracció relacionats amb el diòxid de nitrogen (NO2) contra Àustria, Bèlgica, la República Txeca, Dinamarca, França, Alemanya, Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal, Espanya i el Regne Unit. I se’n poden iniciar d’altres contra d’altres estats membres.
A la UE el trànsit per carretera és el responsable de prop del 40 % de les emissions d’òxids de nitrogen (NOX). Arran de terra la contribució del trànsit a la contaminació és molt més gran que no pas les emissions industrials, que es dilueixen abans de tocar terra. Del total de les emissions de NOX provinents del trànsit, a l’entorn del 80 % prové dels vehicles amb motor dièsel.

Més informació: 

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars