Més Europa: Seguretat vial: normes d'inspecció de vehicles més estrictes per salvar vides

de juliol 15, 2012


Autor: Irate
Els errors tècnics provoquen el 6% del total d'accidents d'automòbil, fet que representa 2.000 víctimes mortals anualment i un nombre molt superior de ferits. Aquesta proporció s'eleva al 8% en el cas dels accidents de moto.

El principal problema és que a les carreteres hi ha massa vehicles que pateixen fallades tècniques. Segons diversos estudis realitzats recentment al Regne Unit i a Alemanya, el 10% dels automòbils poden patir una incidència tècnica en qualsevol moment, una fallada prou greu com per no passar una eventual inspecció tècnica. A més, la normativa actual no obliga a controlar una sèrie d'errors tècnics que poden tenir greus implicacions per a la seguretat, com ara l'ABS o el control electrònic d'estabilitat.

La inspecció dels vehicles és clau per a la seguretat vial. Tenint en compte que cada dia moren a les carreteres europees més de cinc persones en accidents causats per incidències tècniques, la Comissió Europea ha adoptat  noves normes per reforçar el règim d'inspeccions i ampliar el seu abast.


L'actual regulació sobre la inspecció dels vehicles que s'aplica a la UE és de 1977. Des d'aleshores, només s'han actualitzat qüestions mínimes. En canvi, és clar que tant els automòbils com el comportament dels conductors i la tecnologia han sofert profundes transformacions des de 1977.


Noves propostes

Les noves propostes pretenen salvar més de 1.200 vides l'any i evitar més de 36.000 accidents relacionats amb incidències tècniques.

El vicepresident de la Comissió Siim Kallas, responsable de Transports, ha declarat que «si conduïm un cotxe que no està en bones condicions per circular, ens convertim en un perill per a nosaltres mateixos i per als que ens acompanyen, ja sigui família, amics o companys de feina. És més: som un perill per a tots els altres usuaris de la carretera que ens envolten. No és difícil d'entendre. No volem automòbils potencialment letals a les nostres carreteres ».


Principals elements de les noves propostes

• Inspecció obligatòria a tota la UE de ciclomotors i motocicletes. Els seus conductors, particularment els joves, constitueixen, d'entre tots els usuaris de la carretera, el grup de major risc.
• Augment de la freqüència de les inspeccions tècniques per als vehicles de més edat. El nombre d'accidents greus ocasionats per una fallada tècnica augmenta dràsticament entre els cinc i els sis anys (vegeu el gràfic que figura en el document MEMO/12/555 adjunt).
• Augment de la freqüència de les inspeccions tècniques per als automòbils i furgonetes amb un quilometratge excepcionalment alt. Uns i altres s'han d'equiparar d'aquesta manera als altres vehicles de gran quilometratge, com els taxis o les ambulàncies.
• Millora de la qualitat de les inspeccions tècniques dels vehicles amb l'establiment d'unes normes mínimes comunes per a les diferents deficiències, per a l'equip i per als inspectors.
• Subjecció a un control obligatori dels components de seguretat electrònics.
• Lluita contra la manipulació fraudulenta dels comptaquilòmetres gràcies a l'establiment de lectures registrades del quilometratge.

En tots els casos, les propostes contemplen unes normes mínimes comunes per a la UE, deixant llibertat als Estats membres per, si s'escau, anar més enllà.


Context

La regulació sobre inspecció tècnica dels vehicles que s'utilitza avui a la UE és de 1977 i, des d'aleshores, només s'ha sotmès a petites actualitzacions. Aquesta regulació, que es limita a establir unes normes mínimes, es compon de tres actes legislatius principals:

• La Directiva 2009/40/CE fixa unes normes mínimes per a la inspecció tècnica periòdica dels vehicles de motor (es tracta del control regular dels vehicles que imposa la llei). La Directiva s'aplica als turismes, als autobusos i autocars i als vehicles pesants de transport de mercaderies i els seus remolcs, però no, en canvi, als ciclomotors ni a les motocicletes.

• La Directiva 2000/30/CE, que complementa la 2009/40/CE, exigeix ​​que l'estat tècnic dels vehicles comercials es controli entre les inspeccions tècniques ordinàries (amb inspeccions tècniques en carretera). Aquesta Directiva estableix per als vehicles d'ús comercial controls addicionals sobre el terreny.

• La Directiva 1999/37/EC, relativa als documents de matriculació dels vehicles, regula l'emissió dels certificats de matriculació, el seu contingut mínim harmonitzat i els requisits per al seu reconeixement mutu.
You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars