Més Europa: Atur juvenil – Cal millorar l’aprenentatge i les pràctiques professionals per reduir-lo.

de juliol 02, 2012


Foto: Malene Thyssen

Una de les prioritats consisteix a facilitar la transició entre el món educatiu i el professional. 

Dos estudis realitzats a petició de la Comissió Europea sobre l'aprenentatge i les pràctiques professionals al conjunt dels Estats membres de la Unió Europea recomanen que aquests sistemes responguin millor a les exigències del mercat laboral, siguin adaptats a les necessitats de les empreses i ofereixin més garanties en termes de qualitat i de perspectives als joves.

El percentatge dramàticament alt d'atur que afecta els joves europeus reclama una actuació urgent per part dels Estats membres.


Els resultats dels estudis serviran per a la preparació, d’ara a finals d'any, de dues iniciatives de la Comissió: un projecte de recomanació del Consell sobre les garanties per a la joventut, perquè, en els quatre mesos posteriors a la seva sortida del sistema educatiu, els joves puguin aconseguir una feina, seguir una formació o reprendre els estudis, i la definició d’un "marc de qualitat de les pràctiques".


L’estudi sobre l’aprenentatge recomana:
•         preveure normes de qualitat uniformes per a l’aprenentatge;
•         garantir l'equilibri entre les competències pròpies de l’exercici d’una matèria i les aptituds i competències generals;
•         associar els agents socials a la concepció i a l’organització de l’aprenentatge;
•         llançar iniciatives, en col•laboració amb els alumnes, per tal de millorar la imatge general de l’educació professional.
L'estudi sobre les pràctiques mostra:
•         que cal una definició clara de les pràctiques a nivell de la UE;
•         que és preferible que les pràctiques tinguin lloc durant els estudis més que no pas a la seva finalització;
•         que cal fer un esforç a escala de la UE i dels Estats membres per augmentar l'oferta de pràctiques, en particular a les petites i mitjanes empreses;
•         que cal que es proposi un suport financer als joves en pràctiques, sobretot per a aquells que vénen d'entorns poc privilegiats;
•         que cal fomentar l'ús de procediments oberts i transparents per elegir els becaris.

Els Estudis: 
Els dos estudis descriuen la situació a tots els Estats membres i inclouen l'estudi de casos més aprofundits a determinats països. L'augment de l'atur juvenil, combinat amb l'enorme desequilibri observat entre l’oferta i la demanda de qualificacions al marcat de treball, incita els Estats membres de la Unió a donar la màxima importància a instruments com ara l’aprenentatge o les pràctiques, que faciliten la transició dels estudis al món laboral. Actualment, a Europa, els empresaris proposen formacions dins l'empresa a uns 9,4 milions de joves. Als 27 Estats membres, els joves en aprenentatge representen aproximadament el 40,5% del total dels alumnes de secundària.
L'aprenentatge es defineix com un sistema d'ensenyament i de formació inicial dual, combinant períodes de formació a l'empresa (experiència concreta al lloc de treball) i períodes d’ensenyament dins el centre escolar (ensenyament teòric/pràctic dispensat en una escola o un centre de formació); al final del seu aprenentatge, el jove obté una qualificació reconeguda a escala nacional. La major part del temps, l’alumne està lligat a l’ocupador per una relació contractual. L’experiència mostra que, als països amb aquest sistema d’aprenentatge, els joves estan més ben preparats per afrontar amb èxit el seu pas de l'escola al mercat laboral. Trobem aquests sistemes de formació en alternança a diversos Estats membres (de manera més estesa a Àustria, a Alemanya i a Dinamarca, tot i que l'aprenentatge també és present als Països Baixos, França i Eslovènia).


Les pràctiques (stages, en francès, i traineeships, en anglès) són períodes d’experiència professional limitats en el temps i que comporten una dimensió pedagògica. Els seus objectius són similars als de l’aprenentatge: facilitar la transició entre el món educatiu i el laboral, tot oferint una experiència pràctica, un coneixement i unes competències que completen l'ensenyament teòric rebut. Les pràctiques poden ser una part integrant dels programes d'ensenyament superior. Així, per a certes professions (com ara, els metges, els juristes o els mestres), i en molts altres estudis universitaris, és obligatori fer un període de pràctiques durant els estudis. Tot i això, ens trobem cada vegada més amb períodes de pràctiques que tenen lloc després de l’obtenció del diploma i que tan sols lliguen el jove amb l'ocupador, sense cap relació amb un curs o amb l'obtenció d'un títol.

El comissari europeu d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió, László Andor, ha declarat que "el Consell Europeu ha subratllat la importància dels períodes d'aprenentatge i de pràctiques per als joves, principalment en vista a les mesures per oferir "garanties a la joventut" i als nous programes de mobilitat. Aquests estudis clarifiquen la situació i ens ajuden a preparar noves iniciatives per facilitar la inserció professional dels joves al final dels seus estudis.  L’aprenentatge i les pràctiques són un pont cap al món laboral que pot contribuir a reduir l'atur juvenil a Europa, que és desmesuradament alt. Tot i així, els períodes d’aprenentatge o de pràctiques han de donar als joves les màximes oportunitats per accedir a un lloc de feina estable. Volem consolidar aquest aspecte per mitjà d'un ús més focalitzat del Fons Social Europeu."You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars