Més Europa: pensar i adaptar la ciutat per integrar-la a un entorn intel·ligent i sostenible.

de juliol 10, 2012


Imatge: ManagEnergyLa UE afronta avui a aquest gran repte.

Quasi tres quartes parts dels europeus viuen en ciutats i consumeixen el 70% de l'energia de la UE.
Les congestions de trànsit costen cada any vora l'1% del PIB europeu.

Les tecnologies intel·ligents aplicades a l'entorn urbà poden aportar respostes eficaces a alguns d'aquests problemes.

Amb el llançament d'una associació d'innovació europea per a ciutats i comunitats intel·ligents (CCI), la Comissió Europea busca estimular el desenvolupament de tecnologies intel·ligents en l'entorn urbà, principalment per mitjà de la compartició de recursos per a la recerca en els sectors de l'energia, els transports i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que seran destinats a un número limitat de projectes pilot executats en associació amb les ciutats.

 L'any 2013, es destinaran 365 milions d'euros a projectes pilot que fomentin solucions tecnològiques aplicades a l'entorn urbà.

Avui dia, el potencial d'aquestes tecnologies intel·ligents i innovadores queda limitat principalment per l'alt risc tecnològic, el retorn de les inversions incertes o els obstacles regulatoris. En moments de grans dificultats econòmiques, a més, les empreses i les ciutats són reticents a desenvolupar i desplegar ràpidament tecnologies innovadores, tot i el seu potencial d'estalvi i de reducció d'emissions a llarg termini.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars