Més Europa: 8.100 milions d’euros d’inversió en Recerca i Innovació per impulsar el creixement i l’ocupació a Europa

de juliol 10, 2012


Façana de la Direcció General d'Investigació UE.
Foto: Jesús Pizarro SánchezS’espera que els 8.100 milions d’euros anunciats  permetin reunir-ne 6.000 més d’inversió pública i privada en recerca, i es calcula que generaran 210.000 llocs de treball a curt termini i 75.000 milions d’euros de creixement en un període de quinze anys.

La Comissió Europea ha anunciat  la última i més important sèrie de convocatòries de propostes de recerca del Setè Programa Marc. En total, es destinaran 8.100 milions d’euros a donar suport a projectes i idees que impulsin la competitivitat d’Europa i abordin qüestions com ara la salut humana, la protecció del medi ambient o la recerca de noves solucions per als reptes creixents de la urbanització i la gestió dels residus.

El Setè Programa Marc, que va començar l’any 2007, compta amb un pressupost total de 55.000 milions d’euros per a recerca i innovació. Fins ara, ha finançat uns 19.000 projectes amb 79.000 participants (universitats, organismes de recerca i empreses) en tots els països de la UE, amb una inversió total de la UE de 25.300 milions d’euros. Per a 2013, es calcula que també haurà contribuït directament a la promoció professional d’uns 55.000 investigadors individuals.

El pressupost total de recerca de la UE inclou fons que queden fora de les convocatòries anunciades avui, com ara el finançament de la recerca sobre energia nuclear dins el Tractat Euratom (993 milions d’euros) o per contribuir a “iniciatives tecnològiques conjuntes” amb la indústria (751 milions d’euros) o a "programes conjunts” entre Estats membres. El pressupost total inclou també fons per al Centre Comú de Recerca i la contribució de la Comissió al Mecanisme de Finançament de Risc Compartit, gestionat pel Grup del Banc Europeu d’Inversions.

 El finançament —obert a les organitzacions i empreses de tots els Estats membres de la UE i dels països associats— representa la part més important dins la proposta de pressupost de recerca de la UE per a 2013, de 10.800 milions d’euros. L’anunci arriba tant sols uns dies després que els dirigents de la UE destaquessin la importància de la recerca i la innovació en el Pacte pel Creixement i l’Ocupació.


Máire Geoghegan-Quinn, comissària europea de Recerca, Innovació i Ciència, ha declarat que “el coneixement és la divisa de l’economia global. Si Europa vol seguir competint al segle XXI, cal donar suport a la recerca i la innovació que generin creixement i ocupació. La intensa competència per obtenir fons de la UE garanteix que els diners del contribuent s’inverteixin en els millors projectes per superar problemes que ens afecten a tots”.

La convocatòria apunta tant a la innovació com a una sèrie de reptes socials, construint així un pont cap a Horitzó 2020, el programa de finançament de la recerca a la UE per al període 2014-2020. Un total de 4.800 milions d’euros es destinen a prioritats temàtiques de recerca. La innovació industrial rebrà suport a través d’activitats properes al mercat, com ara assaigs, demostració, normalització i transferència de tecnologia. Es prestarà especial atenció a les petites i mitjanes empreses (PIME) amb un paquet de fins a 1.200 milions d’euros. Gairebé 2.700 milions d’euros contribuiran a consolidar Europa com a lloc reconegut mundialment per als investigadors, principalment en forma de beques individuals del Consell Europeu de Recerca i d’accions Marie Skłodowska-Curie de suport a la formació i la mobilitat dels investigadors.

Per contribuir a la difusió de la recerca d’excel•lència s’està preparant la iniciativa “Càtedres de l’Espai Europeu de Recerca”. Mitjançant una convocatòria de projectes pilot dotada amb 12 milions d’euros se seleccionaran cinc Càtedres de l’Espai Europeu de Recerca, que se situaran a universitats o altres centres de recerca admissibles a regions endarrerides de cinc països de la UE. Per poder acollir una Càtedra de l’Espai Europeu de Recerca, aquestes institucions hauran de demostrar la seva capacitat de contribuir a l’excel•lència oferint les instal•lacions necessàries i seguint els principis de l’Espai Europeu de Recerca, com ara la contractació oberta.

La majoria de les convocatòries de propostes (invitacions a demanar fons) serà publicada demà, 10 de juliol, i algunes de més específiques, a la tardor.

Antecedents
Entre les prioritats temàtiques de recerca innovadora d’aquestes convocatòries del Setè Programa Marc, cal esmentar el finançament de 155 milions d’euros per a “Els oceans del futur”, destinat a fomentar el creixement sostenible en els sectors marí i marítim, d’aproximadament 365 milions d’euros per a tecnologies que transformin les zones urbanes en “ciutats i comunitats intel•ligents” sostenibles, i de 147 milions d’euros per lluitar contra les bactèries resistents als fàrmacs.

Les convocatòries també fomenten els objectius de l’Agenda Digital de finançament de la recerca sobre tecnologies de la informació i la comunicació, a les quals destinen gairebé 1.500 milions d’euros.
Dins el marc de les prioritats temàtiques, es concediran aproximadament 970 milions d’euros a les PIME. Entre d’altres mesures, cal esmentar 150 milions d’euros addicionals per a garanties destinades a obtenir 1.000 milions d’euros en préstecs per a PIME i empreses de capitalització mitjana (lleugerament més grans, de fins a 500 treballadors).


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars