Mesures per garantir que totes les empreses digitals tributin de manera equitativa a la UE

de març 21, 2018


La Comissió Europea presenta avui un parell de propostes perquè les activitats de les empreses digitals tributin dins de la UE de manera equitativa i favorable al creixement. Si s'aprovessin aquestes propostes, la UE esdevindria líder mundial pel que fa al disseny de normatives fiscals adequades a l'economia moderna i a l'era digital.
L'auge de les empreses digitals, com ara les xarxes socials, les plataformes col·laboratives o els prestadors de continguts en línia, ha contribuït a impulsar de manera considerable el creixement econòmic de la UE tot i que val a dir que la fiscalitat actual no ha estat concebuda per incloure-hi empreses de nivell mundial, siguin virtuals o amb una presència física limitada o fins i tot nul·la dins de la UE. L'evolució ha estat espectacular: actualment, nou de les vint empreses més grans del món per capitalització borsària són digitals i pensem que fa 20 anys no n'hi havia cap. El repte és treure el màxim partit d'aquesta evolució i vetllar perquè les empreses digitals paguin els impostos que els corresponguin. Altrament, els ingressos fiscals dels estats membres corren un risc real: actualment, les empreses digitals estan sotmeses a un tipus impositiu mitjà dues vegades inferior a l'aplicable als sectors econòmics tradicionals de la UE.
Les propostes que avui presentem arriben en un moment en què els estats membres estan començant a buscar solucions permanents i duradores per garantir que els ingressos fiscals provinents de les activitats en línia siguin equitatius d'acord amb el que van demanar els líders de la UE el mes d'octubre del 2017. La fiscalitat actual no grava beneficis obtinguts mitjançant activitats comercials com ara la venda de dades i continguts generats pels usuaris. Per tant, els estats membres estan buscant solucions ràpides i unilaterals per gravar les activitats digitals i això genera confusió jurídica i inseguretat fiscal a les empreses. L'única manera de garantir que l'economia digital tributi de manera equitativa, eficient, favorable al creixement i sostenible és coordinar les polítiques fiscals.
Per tant, les dues propostes legislatives que avui presenta la Comissió impulsarien una fiscalitat més equitativa de les activitats digitals a la UE:
-         l'objectiu de la primera proposta és reformar l'impost de societats perquè es declarin i es gravin els beneficis en el lloc on les empreses tinguin una interacció important amb els usuaris a través de canals digitals; aquesta opció és la solució a llarg termini preferida per la Comissió;
-         la segona proposta respon a la petició de diversos estats membres a favor d'un impost provisional sobre les principals activitats digitals que actualment queden fora de qualsevol fiscalitat a la UE.
Aquest és un enfocament coherent perquè la UE pugui disposar d'una fiscalitat de l'economia digital que sigui favorable al mercat únic digital i perquè, a més, pugui servir de model en els debats internacionals sobre fiscalitat digital.
«La digitalització genera molts avantatges i obre moltes perspectives, però requereix que adaptem la nostra fiscalitat tradicional. Ens estimaríem més poder negociar una fiscalitat a nivell mundial, especialment a nivell de l'OCDE, però ara per ara el volum dels beneficis que no tributen és inacceptable. És urgent, doncs, que adaptem la nostra fiscalitat al segle XXI i que adoptem una nova solució integral que sigui viable a llarg termini», ha declarat avui el vicepresident responsable de l'Euro i el Diàleg Social, Valdis Dombrovskis.
«L'economia digital és una gran oportunitat per a Europa i, per la seva banda, Europa és una font d'ingressos molt important per a les empreses digitals, però aquesta situació on sembla que tothom hi guanyi suscita dubtes des del punt de vista jurídic i fiscal. La nostra fiscalitat va ser creada abans que no existís Internet i no permet que els estats membres cobrin impostos a les empreses digitals que operen a Europa si només hi són presents físicament de manera limitada o fins i tot nul·la. Per als estats membres això representa un esvoranc que no para de créixer perquè la base imposable no para de minvar. Vet aquí la raó per la qual proposem una nova fiscalitat de l'impost de societats digitals i un impost provisional aplicable a qualsevol activitat digital», ha declarat avui també el comissari d'Economia i Finances, Fiscalitat i Duanes, Pierre Moscovici.
Proposta núm. 1: reforma comuna de la normativa europea sobre l'impost de societats aplicable a les activitats digitals
Aquesta proposta permetria que els estats membres gravessin els beneficis que es generessin en el seu territori encara que les empreses en qüestió no hi tinguessin una presència física. La nova normativa garantiria que les empreses digitals contribuïssin a les finances públiques de la mateixa manera que ho fan les empreses tradicionals presents físicament en el territori.
Es considera que una plataforma digital té una «presència digital» imposable o bé que té una presència permanent virtual en un estat membre si compleix algun dels requisits següents:
-         que superi uns ingressos anuals de 7 milions d'euros en un sol estat membre;
-         que durant un exercici fiscal tingui més de 100 000 usuaris en un sol estat membre;
-         que durant un exercici fiscal generi més de 3 000 contractes de serveis digitals entre l'empresa i els seus usuaris.
La nova normativa també canviaria la manera en què s'assignen els beneficis als estats membres i reflectiria millor la manera en què les empreses creen valor en línia en funció, per exemple, del lloc on es troba l'usuari quan fa ús d'un servei.
Al capdavall, el nou sistema establiria un vincle directe entre el lloc on es generen els beneficis del sector digital i el lloc on es graven. Aquesta mesura podria incloure's en l'àmbit d'aplicació de la base imposable consolidada comuna de l'impost de societats (BICCIS), és a dir, la iniciativa que ja ha estat proposada per la Comissió per gravar els beneficis de les grans multinacionals en funció del lloc on es genera el valor.
Proposta núm. 2: impost provisional sobre determinats ingressos provinents d'activitats digitals
Aquest impost provisional sobre els serveis digitals permetria que les activitats que actualment no estan sotmeses a cap fiscalitat comencessin de seguida a generar ingressos per als estats membres. També evitaria que alguns estats membres prenguessin mesures de manera unilateral per gravar les activitats digitals, la qual cosa podria donar lloc a una multiplicitat de respostes nacionals perjudicials per al mercat únic.
Contràriament a la reforma comuna de la fiscalitat subjacent de la UE, aquest impost indirecte s'aplicaria alsingressos generats per determinades activitats digitals que s'esmunyen totalment del marc fiscal vigent. Aquest règim s'aplicaria únicament amb caràcter provisional fins que no s'engegui la reforma integral i no s'hagin previst mecanismes per evitar cap dobles imposicions.
Aquest impost s'aplicaria als ingressos generats per activitats on els usuaris tenen un paper fonamental en la creació de valor, uns ingressos pels quals és molt difícil de tributar, com ara els següents:
-         els generats per la venda d'espais publicitaris en línia;
-         els generats per les activitats d'intermediaris digitals que permetin als usuaris interactuar amb d'altres usuaris i facilitin la venda de béns i serveis entre ells;
-         els generats per la venda de dades obtingudes a partir de la informació facilitada pels usuaris.
Els ingressos fiscals serien recaptats pels estats membres en els quals es trobessin els usuaris i l'impost només s'aplicaria a les empreses el volum de negocis anual brut de les quals fos com a mínim de 750 milions d'euros a nivell mundial i de 50 milions d'euros dins de la UE. Això permetria que les empreses emergents i les petites empreses en expansió quedessin exemptes de tributar. Es calcula que els estats membres podrien arribar a recaptar fins a 5 000 milions d'euros anuals si s'hi apliqués un impost del 3 %.
Properes etapes
Les propostes legislatives es presentaran al Consell perquè hi siguin aprovades i al Parlament Europeo perquè hi siguin sotmeses a consulta. D'altra banda, la UE continuarà participant en els debats sobre la fiscalitat de l'economia digital en el marc del G20 i de l'OCDE i promovent solucions internacionals ambicioses.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars