Les dones europees guanyaven de mitjana un 16% menys que els homes el 2016

de març 07, 2018


Font: Eurostat

·        La bretxa salarial més baixa la trobem a Romania i Itàlia i la més alta a Estònia

El 2016 la bretxa salarial de gènere no ajustada era lleugerament superior al 16 % a tota la Unió Europea (UE). És a dir que de mitjana les dones europees guanyaven 84 cèntims per cada euro per hora que guanyaven els homes. El 2016 la bretxa salarial de gènere a tots els estats membres oscil·lava entre una mica més del 5% a Romania i Itàlia fins a més del 25% a Estònia, seguida de la República Txeca i Alemanya (gairebé el 22%).
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març, Eurostat, l'Oficina estadística de la Unió Europea, publica un article amb estadístiques sobre la bretxa salarial de gènere. Aquest comunicat de premsa només recull una petita part de la gran quantitat d'informació sobre gènere que hi ha disponible al web d'Eurostat.

La diferència salarial de gènere més baixa la trobem a Romania i a Itàlia i la més alta a Estònia
El 2016 la bretxa salarial de gènere en els estats membres de la UE era inferior al 10 % a Romania (5,2 %), Itàlia(5,3 %), Luxemburg (5,5 %), Bèlgica (6,1 %), Polònia (7,2 %), Eslovènia (7,8 %) i Croàcia (8,7 %, dades del 2014); per contra, la bretxa salarial era superior al 20 % a Estònia (25,3 %), la República Txeca (21,8 %), Alemanya(21,5 %), Regne Unit (21,0 %) i Àustria (20,1 %).
En comparació amb el 2011 val a dir que la bretxa salarial de gènere s'ha reduït a la majoria dels estats membres de la UE. Les reduccions més significatives registrades entre el 2011 i el 2016 es van produir a Romania (-4,4 punts percentuals), Hongria (-4,0 punts percentuals), Espanya i Àustria (-3,4 punts percentuals), Bèlgica (–3,3 punts percentuals) i els Països Baixos (-3,0 punts percentuals); per contra, la bretxa salarial de gènere ha crescut entre el 2011 i el 2016 a deu estats membres i les pujades més significatives s'han produït a Portugal (+4,6 punts percentuals) iEslovènia (+4,5 punts percentuals). Tot i així, a nivell de la UE la bretxa salarial de gènere ha disminuït una mica (0,6 punts percentuals) i ha passat del 16,8 % del 2011 al 16,2 % del 2016.

Bretxa salarial a la UE el 2016
Ingressos bruts mitjans per hora de les dones com a percentatge de la dels homes

2011
2015
2016
2011/2016
UE
16,8
16,2
16,2
-0,6
Bèlgica
9,4
6,5
6,1
-3,3
Bulgària
13,2
15,4
14,4
1,2
República Txeca
22,6
22,5
21,8
-0,8
Dinamarca
16,4
15,1
15,0
-1,4
Alemanya
22,4
22,0
21,5
-0,9
Estònia
27,3
26,9
25,3
-2,0
Irlanda
12,7
:
13,9**
1,2
Grècia
15,0*
:
12,5**
-2,5
Espanya
17,6
14,2
14,2
-3,4
França
15,7
15,3
15,2
-0,5
Croàcia
5,7*
:
8,7**
3,0
Itàlia
5,7
5,5
5,3
-0,4
Xipre
16,1
14,0
13,9
-2,2
Letònia
14,1
17,0
17,0
2,9
Lituània
11,5
14,2
14,4
2,9
Luxemburg
7,9
5,5
5,5
-2,4
Hongria
18,0
14,0
14,0
-4,0
Malta
7,7
10,4
11,0
3,3
Països Baixos
18,6
16,1
15,6
-3,0
Àustria
23,5
21,7
20,1
-3,4
Polònia
5,5
7,4
7,2
1,7
Portugal
12,9
17,8
17,5
4,6
Romania
9,6
5,8
5,2
-4,4
Eslovènia
3,3
8,1
7,8
4,5
Eslovàquia
20,1
19,6
19,0
-1,1
Finlàndia
19,1
17,6
17,4
-1,7
Suècia
15,6
14,0
13,3
-2,3
Regne Unit ***
19,7
21,0
21,0
1,3
Islàndia
17,8
17,5
16,3
-1,5
Noruega
15,7
16,2
14,9
-0,8
Suïssa
17,6
17,2
17,0
-0,6

: Dades no disponibles.
* Grècia i Croàcia: dades del 2010.
** Irlanda, Grècia i Croàcia: dades del 2014.
*** Vegeu a continuació la nota sobre el Regne Unit.Informació geogràfica
La Unió Europea (UE) està formada per Bèlgica, Bulgària, la República Txeca, Dinamarca, Alemanya, Estònia, Irlanda, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg, Hongria, Malta, Països Baixos, Àustria, Polònia, Portugal, Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia, Suècia i el Regne unit,
Mètodes i definicions
La bretxa salarial de gènere no ajustada es calcula sobre la base de l'enquesta quadriennal sobre l'estructura dels ingressos i sobre les estimacions nacionals que es fan entre cada enquesta quadriennal d'acord amb els següents criteris:
Bretxa salarial de gènere = [(ingressos bruts mitjans per hora dels homes - ingressos bruts mitjans per hora de les dones) / mitjana d'ingressos bruts per hora dels assalariats, homes] expressat en percentatge.
Aquest comunicat de premsa abasta empreses amb un mínim de deu empleats del sector industrial, del de la construcció i del dels serveis (tret de les administracions públiques, la defensa i la seguretat social obligatòria) d'acord amb la NACE Rev. 2 (seccions agregades B a S, excepte O).
Com a indicador no ajustat, la bretxa salarial de gènere ens permet tenir una visió global de la desigualtat de gènere pel que fa a la retribució per cada hora treballada i mesura un concepte més ampli que el d'igualtat de retribució per una mateixa feina. Una part de la diferència d'ingressos es pot explicar per les diferents característiques mitjanes de la mà d'obra masculina i femenina (per exemple, experiència i nivell d'educació) i per la segregació sectorial i ocupacional per raó de sexe (per exemple, hi ha més homes que dones en determinades ocupacions on, de mitjana, els sous són més alts que els d'altres professions).
Nota sobre el Regne Unit
Cal comparar el resultat de l'enquesta anual sobre ingressos i hores treballades amb el de l'enquesta sobre l'estructura salarial del 2014.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars