Abaratiment de les transferències en euros i de les comissions de canvi de divises a tota la UE

de març 28, 2018


Avui la Comissió Europea proposa de reduir arreu de la UE les comissions per fer transferències transfrontereres en euros. La normativa vigent no estableix cap diferència en funció de si els residents o les empreses de la zona euro efectuen operacions en euros en el seu país o en un altre estat membre de la zona euro.
L'objectiu de la proposta que avui presentem és ampliar aquest avantatge a les persones físiques i a les empreses dels països no pertanyents a la zona euro. Aquesta mesura permetrà que tots els consumidors i totes les empreses es puguin beneficiar plenament dels avantatges del mercat únic a l'hora d'enviar fons, retirar efectiu o efectuar un pagament a l'estranger. A partir d'ara l'import de les comissions per fer una transferència transfronterera en euros dins de la UE, però fora de la zona euro, haurà de ser idèntic que el que es cobra en la moneda local dins de cada estat membre, és a dir, simbòlic o fins i tot equivalent a zero.A més, la Comissió vol millorar la transparència i la competència dels serveis de conversió de divisa quan els consumidors comprin béns o serveis en una moneda diferent de la seva.
«Amb la proposta que avui presentem volem ampliar als ciutadans i a les empreses dels estats membres no pertanyents a la zona euro les mateixes condicions de què gaudeixen els residents a la zona euro a l'hora de fer transferències transfrontereres en euros. Per tant, a partir d'ara tots els europeus podran fer transferències transfrontereres en euros amb un cost idèntic al que haurien d'assumir per efectuar una operació dins del seu país. La proposta que avui presentem també demana més transparència pel que fa a les comissions de canvi de divises quan els consumidors paguin amb targeta en un país on es faci servir una moneda diferent de la seva», ha declarat el vicepresident de la Comissió Europea responsable de l'Euro, i el Diàleg Social, l'Estabilitat Financera, els Serveis Financers i la Unió dels Mercats de Capitals,Valdis Dombrovskis.
Gràcies a l'aprovació el 2001 del Reglament relatiu als pagaments transfronterers, els consumidors i les empreses de la zona euro ja paguen unes comissions molt baixes per poder efectuar transferències transfrontereres en euros. La normativa vigent no estableix cap diferència en funció de si els residents o les empreses de la zona euro efectuen operacions en euros en el seu propi país o en un altre estat membre de la zona euro. L'objectiu de la proposta que avui presentem és, doncs, ampliar aquest avantatge a les operacions efectuades per persones físiques o per empreses de països no pertanyents a la zona euro i, per tant, posarem terme a les elevades comissions a què han de fer front per fer transferències transfrontereres en euros dins de la UE.
Concretament, la proposta que avui presentem preveu que les comissions que s'apliquen per fer una transferència transfronterera en euros siguin idèntiques a les que s'apliquen a les transferències nacionals efectuades en moneda local. Per tant, aquestes comissions es reduiran uns quants euros o uns quants cèntims. Per exemple, una transferència transfronterera en euros feta des de Bulgària costarà el mateix que qualsevol transferència feta en levs búlgars. Aquest és un canvi fonamental perquè en alguns estats membres no pertanyents a la zona euro les comissions per transferència poden ser força elevades, de fins a 24 euros per una transferència de 10 euros. Les actuals comissions que s'estan aplicant actualment són excessives i representen un obstacle per al mercat únic perquè entraven les compres transfrontereres de famílies (adquisició de béns o serveis en una altra zona monetària) i empreses i, molt especialment, de les pimes. Aquesta situació crea una discriminació entre els residents que no pertanyen a la zona euro, que només paguen comissions poc importants si efectuen operacions en el seu propi país, i els residents de la zona euro, que es beneficien de tots els avantatges de la moneda única.
La proposta que avui presentem també millorarà la transparència de les transferències que s'efectuïn en les diverses monedes europees. Actualment, els consumidors no acostumen a disposar de prou informació ni a ser gaire conscients de les comissions que comporta fer un pagament en una altra divisa. Per tant, la nostra proposta preveu que s'informi els consumidors de l'import de les comissions de canvi de divises abans d'efectuar cap pagament d'aquesta mena quan vulguin, per exemple, fer servir la seva targeta a l'estranger per retirar efectiu d'un caixer automàtic o per fer un pagament a una botiga o a través d'Internet. D'aquesta manera, els consumidors sempre podran saber quan costa pagar amb cada moneda i, per tant, podran triar amb coneixement de causa. Hi ha un estudi recent que afirma que els consumidors estan denunciant sobretot la conversió dinàmica de divises, és a dir, el fet de pagar a l'estranger amb la seva pròpia moneda i, per tant, demanen la prohibició d'aquesta conversió dinàmica un cop haver constatat que en la majoria dels casos que s'han estudiat sempre surten perdent. A falta de la informació necessària per triar la millor opció, sovint els consumidors són dirigits de manera deslleial cap a l'oferta més cara de conversió de divises. L'autoritat bancària europea haurà de preparar, doncs, la necessària normativa tècnica per millorar la transparència d'aquestes operacions.
Ara aquesta proposta legislativa es presentarà als estats membres, al Parlament Europeu i al Consell perquè hi sigui aprovada.
Rerefons
Una de les prioritats de la Comissió Juncker és aprofundir el mercat únic i fer-lo més just perquè hi puguin circular lliurement persones, serveis, béns i capitals en una economia el PIB anual de la qual és de 15 bilions d'euros. El mercat únic també té com a finalitat oferir als consumidors productes de millor qualitat i preus més econòmics gràcies a la lliure competència. La Comissió Europea ja ha pres moltes mesures per donar als consumidors europeus els mitjans necessaris per perquè es puguin defensar i per protegir-los en el sector dels serveis financers: la Directiva sobre els comptes de pagament concedeix a tots els residents de la UE l'accés a un compte bancari bàsic, la Directiva sobre serveis de pagament permet augmentar força la seguretat dels pagaments i el Reglament, proposat per la Comissió, sobre un producte paneuropeu de pensions individuals, que ampliarà les possibilitats de tria dels consumidors que vulguin contractar un pla de pensions individual. El mes de març del 2017 la Comissió Europea va publicar un pla d'acció per enfortir el mercat únic europeu de serveis financers destinats als consumidors. Actualment, la Comissió Europea està duent a terme les dues primeres accions d'aquest pla, que aborden qüestions relatives a la transparència i a les comissions excessives de les transferències transfrontereres, dues qüestions que són fonamentals per a la integració de l'economia europea. El paper de les transferències transeuropees és fonamental per acostar ciutadans i empreses. Les restriccions i les comissions excessives per fer una transferència obstaculitzen el bon funcionament del mercat únic.
Per preparar les modificacions que caldrà introduir en el Reglament (CE) núm. 924/2009, la Comissió va dur a terme una consulta pública entre els mesos de juliol i octubre del 2017 per recaptar l'opinió de les parts interessades sobre la millor forma de reduir el cost de les transferències transfrontereres a la UE. En la seva resposta, els usuaris dels serveis de pagament (consumidors i empreses) van posar l'èmfasi en les comissions excessives que havien de pagar per efectuar transferències transfrontereres i en la seva falta de transparència. Per la seva banda, molts proveïdors de serveis de pagament van posar en relleu la diferència que suposa poder fer transferències en euros, que permeten una tramitació automàtica d'extrem a extrem (és a dir, sense cap intervenció manual), i les efectuades en altres monedes, la tramitació de les quals és molt menys eficient i, per tant, més costosa.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars