El sistema d'alerta ràpida dels produtes perillosos de la Comissió Europea

de març 13, 2018


La Comissió Europea publica avui el seu informe anual sobre el sistema d'alerta ràpida dels productes perillosos. Segons aquest informe, el 2017 les administracions nacionals van incrementar l'ús del sistema d'alerta ràpida i hi van introduir més de 2.000 alertes sobre productes perillosos. Joguines, com ara diversos models dels populars giradors de mà, o cotxes i motocicletes encapçalen la llista de productes perillosos que es van detectar i retirar del mercat el 2017.
«La normativa europea en matèria de consum garanteix que a la UE només es venguin productes segurs. Quan això no sigui així, les administracions disposen del sistema d'alerta ràpida per reaccionar ràpidament i retirar del mercat qualsevol producte que pugui provocar lesions. Gràcies a aquest sistema, podem vetllar per la seguretat dels nostres nens o evitar accidents mortals a les nostres carreteres. Aquest és un bon exemple de la manera de fer complir eficaçment la normativa europea en matèria de protecció dels consumidors. Malauradament, encara hi ha molts altres àmbits on cal millorar l'aplicació de la normativa i vetllar perquè els consumidors puguin exercir els seus drets. D'això tractarà la nostra propera comunicació anomenada "Un nou marc per als consumidors"», ha declarat avui la comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová.
Les 2.201 alertes introduïdes en el sistema d'alerta ràpida han generat prop de 4.000 actuacions de seguiment, com ara la retirada dels productes del mercat. Això demostra que totes les administracions nacionals han fet un seguiment seriós de les alertes introduïdes en el sistema d'alerta ràpida i han pres totes les mesures necessàries perquè el mercat sigui més segur per als consumidors.
El sistema d'alerta ràpida protegeix els consumidors dels productes perillosos venuts per Internet
Cada vegada són més nombrosos els consumidors que compren per Internet productes provinents de tercers països. Ara el repte consisteix a garantir que aquests productes compleixin la normativa europea en matèria de seguretat.
Molts dels productes perillosos que s'introdueixen en el sistema d'alerta ràpida també es venen per Internet. Per fer front a aquest fenomen, la Comissió insta a col·laborar amb els nostres socis internacionals i amb totes les plataformes de venda per Internet per tal de garantir que els productes que no siguin segurs no arribin als consumidors europeus. L'1 de març del 2018 la Comissió va publicar una recomanació amb un conjunt de mesures que cal que adoptin en les seves operacions comercials les plataformes de venda per Internet i els estats membres per lluitar contra els continguts il·legals, especialment quan es tracta de productes perillosos. 
Concretament, la Comissió demana a les plataformes de venda per Internet que es comprometin voluntàriament a anar més enllà del respecte de les seves obligacions jurídiques pel que fa a la seguretat dels productes. 
Productes que tenen més riscos
El 2017 la categoria de productes que van ser objecte de més notificacions van ser les «joguines» (29%), els «vehicles de motor» (20%) i «les peces de vestir, els productes tèxtils i els articles de moda» (12%).
Pel que fa als riscos, el 2017 el risc notificat amb més freqüència va ser el de lesions (28%) i el químic (22%).
Procedència dels productes
La majoria dels productes perillosos introduïts en el sistema d'alerta ràpida provenien de fora de la UE. La Xina és el primer país d'origen dels productes perillosos, però el nombre d'alertes (1 155) es manté estable pel que fa a l'any passat (53 %). La Comissió continua col·laborant estretament amb les administracions xineses per estudiar casos concrets i aplicar-hi les mesures més oportunes, com ara l'intercanvi de bones pràctiques. Els productes perillosos d'origen europeu van comptabilitzar fins a 413 notificacions (26%).
Etapes següents
El sistema d'alerta ràpida és una eina molt eficaç perquè les administracions nacionals de protecció del consumidor puguin aplicar la normativa europea. Per millorar encara més la protecció, el mes d'abril la Comissió publicarà una nova comunicació anomenada «Un nou marc per als consumidors», l'objectiu de la qual és modernitzar la normativa vigent i millorar la protecció dels consumidors.
La Comissió continuarà treballant en la modernització del sistema d'alerta ràpida perquè les administracions nacionals i les empreses privades puguin protegir encara més els consumidors davant dels productes perillosos.
El següent pas de la modernització del sistema d'alerta ràpida permetrà que els usuaris puguin consultar les alertes en totes les llengües oficials de la UE.
Rerefons
Des del 2003 el sistema d'alerta ràpida permet que la informació sobre els productes no alimentaris perillosos retirats del mercat a qualsevol lloc d'Europa per les administracions nacionals o pels fabricants circuli ràpidament entre els estats membres i la Comissió Europea. D'aquesta manera es poden prendre a tota la UE les mesures de seguiment oportunes, com ara la prohibició o suspensió de la venda, la retirada per part de les administracions nacionals o dels fabricants o la denegació de la importació per part de les administracions duaneres.
Actualment, formen part del sistema d'alerta ràpida trenta-un països: la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. El sistema d'alerta ràpida funciona gràcies a l'estreta col·laboració diària entre les administracions dels estats membres. 
El sistema d'alerta ràpida disposa d'un web públic (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) que facilita l'accés a les actualitzacions setmanals de les alertes introduïdes per les administracions nacionals. Cada setmana es registren i publiquen en el web vora de cinquanta alertes. Qualsevol persona pot accedir a les notificacions del sistema d'alerta ràpida. Ara consumidors i empreses també poden crear i personalitzar les seves subscripcions a les alertes en funció de les seves necessitats i preferències i compartir-les a través de les xarxes socials.
El web del sistema d'alerta ràpida també disposa d'una eina perquè les empreses puguin informar de manera ràpida i eficaç a les administracions nacionals dels productes que hagin introduït en el mercat i puguin no ser segurs. 

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars