Informe sobre la Unió Energètica a Europa

de novembre 24, 2017

Brussel·les, 24 de novembre del 2017

Unió energètica: l’any del compromís
·        El tercer informe sobre l’estat de la unió energètica posa de manifest que la transició d’Europa cap a una societat hipocarbònica està esdevenint realitat.
Gràcies als progressos fets el 2017, la UE està en vies d’enllestir el projecte de la unió energètica i de generar ocupació, creixement i inversions. S’estan duent a terme actuacions per impulsar una transició socialment justa cap a una energia neta.
Ara ha arribat l’hora de mobilitzar la societat, els ciutadans, les ciutats, les zones rurals, les empreses, el món acadèmic i els interlocutors socials perquè facin seva la unió energètica i ajudin a tirar-la endavant i a desenvolupar les solucions del futur.
El tercer informe sobre la unió energètica que avui publiquem descriu els progressos assolits l’any passat arran de la publicació el mes de febrer del 2017 del segon informe sobre la unió energètica i planteja objectius per a l’any que ve.
El tercer informe sobre la unió energètica també confirma el fet que la transició energètica no serà factible si no adaptem les infraestructures a les necessitats del futur. Les infraestructures energètiques, de transport i de telecomunicacions cada vegada estan més interrelacionades. Les xarxes locals seran cada vegada més importants en la vida dels ciutadans europeus, que hauran de passar progressivament a l’electro-mobilitat, a la producció descentralitzada d’energia i a la resposta en funció de la demanda. En el sector de l’electricitat s’han fet molts progressos, però encara continua havent-hi colls d’ampolla. Per solucionar-los, la Comissió publica avui una comunicació sobre la interconnexió del 15 % de la xarxa elèctrica de cara al 2030. A més, també ha aprovat la tercera llista de projectes d’interès comú.
«La unió energètica només tindrà èxit si tots treballem en la mateixa direcció. L’objectiu és donar resposta al nostre compromís d’enllestir la unió energètica abans no acabi el mandat de l’actual Comissió. El 2019 la unió energètica haurà de deixar de ser una política i passar a ser una realitat per a tots els ciutadans europeus i això exigirà que se’n responsabilitzin tots els sectors de la societat. Per tant, estic convençut que l’any que ve serà l’any del compromís», ha declarat el vicepresident de la Comissió responsable de la Unió Energètica, Maroš Šefčovič.
«La transició energètica d’Europa està molt avançada gràcies al rècord d’energies renovables assolit i a la ràpida baixada dels costos que s’ha aconseguit. Ara bé, cal desenvolupar les infraestructures energètiques europees en la mateixa direcció i al mateix ritme arreu. És per això que proposem focalitzar la nova llista de projectes clau en les interconnexions elèctriques i en les xarxes intel·ligents. Les mesures que estem adoptant per impulsar les energies netes faran que el nostre sistema energètic sigui més sostenible, més competitiu i més segur i, per tant, tindran una valor afegit molt important», ha declarat també avui elcomissari de Política Climàtica i Energia, Miguel Arias Cañete.
Principals conclusions
Menys de tres anys després de la publicació de la seva estratègia marc sobre la unió energètica, la Comissió presenta en el seu document «Energia neta per a tots els europeus» gairebé totes les propostes necessàries per poder aplicar el principi que dóna prioritat a l’eficiència energètica, impulsar el lideratge mundial de la UE en la lluita contra el canvi climàtic i el foment de les energies renovables i oferir un tracte just als consumidors d’energia.
El conjunt d’iniciatives aprovades el mes de març d’enguany per al sector del transport mitjançant el document «Europa en moviment» pretén mantenir la competitivitat del sector fent possible una transició socialment justa cap a l’energia neta i la digitalització. A més, el «paquet de mobilitat neta» presentat el mes de novembre és un pas decisiu per aplicar els compromisos europeus en el marc de l’acord vinculant de París per reduir les emissions de CO2 com a mínim un 40 % abans del 2030. Tot plegat és imprescindible per enllestir la unió energètica.
La realització de la unió energètica demana el compromís i l’estreta col·laboració de la Comissió, els estats membres i el conjunt de la societat. Precisament per això els estats membres hauran d’haver d’enllestit a començament del 2018 els projectes de plans nacionals integrals d’energia i política climàtica per al període posterior al 2020. Disposar d’aquests plans a començament del 2018 és fonamental per demostrar el ferm lideratge mundial de la Unió Europea en aquest sector.
Els esdeveniments geopolítics han situat la qüestió de l’energia i de la lluita contra el canvi climàtic al capdavant de l’actualitat durant tot el 2017. La intenció de l’administració americana de retirar-se de l’acord de París ha portat la UE a voler liderar aquesta política a nivell mundial mitjançant la millora de les sinergies entre la diplomàcia climàtica i l’energètica. La UE continuarà reafirmant el seu compromís amb la lluita mundial contra el canvi climàtic i millorant els seus règims d’associació a nivell mundial.
L’informe sobre la unió energètica també subratlla el fet que, per bé que els canvis globals en la producció energètica plantegen reptes molt seriosos per a Europa, també creen oportunitats úniques perquè Europa consolidi el seu paper com a líder mundial en la transició cap a una energia neta tot garantint la seguretat energètica de tots els ciutadans. Per atreure inversions en la modernització de tota l’economia de la Unió Europea en benefici dels ciutadans, cal donar proves d’ambició en qüestions com ara les energies renovables, l’eficiència energètica, la lluita contra el canvi climàtic, el foment de la innovació en el sector de l’energia neta i garantir que el mercat ofereixi uns preus adequats.
La unió energètica comença a ser un fet, però cal un compromís de debò per dur a terme tot el que queda pendent. Totes les propostes legislatives relatives a la unió energètica presentades per la Comissió han de ser abordades de manera prioritària pel Consell i Parlament Europeu
Què s’ha adoptat avui
·     El tercer informe sobre l’estat de la unió energètica, l’annex 1 (Full de ruta actualitzat sobre la unió energètica), l’annex 2 (Observacions sectorials), l’annex 3 (Situació dels plans nacionals integrals d’energia i política climàtica), l’annex 4 (Mesures per accelerar la innovació en el sector de les energies netes) i les fitxes tècniques sobre la unió energètica corresponents a cadascun dels vint-i-vuit estats membres de la UE.
·     La tercera llista de projectes d’interès comú.
·     Comunicació sobre les infraestructures (sobre la interconnexió del 15 % de la xarxa elèctrica).
·     Informe de situació sobre l’eficiència energètica.
·     Informe sobre el funcionament del mercat europeu del carboni.
·     Informe sobre el pacte dels alcaldes.
·     Informe sobre tendències i previsions de l’Agència europea del medi ambient.
·     Estudi sobre els «prosumidors» (acrònim de «productors» i «consumidors») d’energia residencial.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars