Agenda Europea de Migració. Darreres dades

de novembre 15, 2017Brussel·les, 15 de novembre de 2017
De cara al Consell Europeu del mes de desembre, la Comissió Europea i l’Alta Representant enceten avui la feina pendent per consolidar els resultats aconseguits els últims anys.
Durant el 2017 la xifra total d’immigrants irregulars que han aconseguit entrar a la UE per les principals vies migratòries ha baixat un 63 %. Per tant, hem aconseguit resultats molt positius gràcies als esforços de tots plegats, que ens han permès protegir les fronteres exteriors de la UE, treballar amb els països socis en les causes profundes de la migració irregular, millorar la protecció dels immigrants i guanyar la lluita contra els traficants de persones. De cara al futur, la Comissió Europea i l’Alta Representant han expressat el seu desig que els compromisos interiors i exteriors en matèria de migració estiguin estretament relacionats i, per tant, demanen una intervenció de la UE encara més ben coordinada, que els estats membres col·laborin amb els països socis i que es mantinguin els esforços de la UE a tots els fronts i, per tant, que tots plegats gestionem millor la immigració.
«Des de l’any 2015 hem progressat molt gràcies a la feina conjunta de gestió de la immigració. Tot i així, encara no hem assolit tots els objectius que ens havíem marcat i, per tant, encara en tenim per una bona estona. Cal que continuem fent esforços tots plegats amb més energia i més determinació per consolidar el que hem aconseguit i fer realitat l’agenda europea de migració. La migració continua sent la principal preocupació dels nostres ciutadans i també hauria de ser la nostra», ha declarat avui el vicepresident primer de la Comissió Europea, FransTimmermans.
«Aquests últims dos anys hem dedicat tota la nostra energia a resoldre amb eficàcia i humanitat un dels fenòmens més greus dels nostres temps. Hem donat tot el nostre suport a l’Organització internacional per a les migracions (OIM) i a l’Alt comissionat de les Nacions Unides per als refugiats (ACNUR) quan han hagut d’ajudar la gent en situació de perill i impulsar els retorns voluntaris. Hem creat el pla d’inversions exteriors, que mobilitzarà 40 000 milions d’euros en inversions privades. Hem treballat amb els nostres amics africans per resoldre les causes profundes de la migració. La cooperació i l’associació han estat i seran sempre la nostra manera de fer», ha declarat avui també l’Alta Representant i vicepresidenta de la Comissió Europea,Federica Mogherini.
«Hem anat sortint de la crisi migratòria de manera gradual i ara hem de gestionar la migració amb un esperit de cooperació i responsabilitat compartida, dins i fora de la UE. Amb més de 34 400 noves promeses de reassentament rebudes fins ara, vull donar l’enhorabona al compromís assolit pels estats membres per eliminar les rutes perilloses i irregulars i millorar les vies segures i legals tot mostrant la nostra solidaritat amb els països d’acollida de fora de la UE», ha declarat avui també el comissari europeu de Migració, Afers Interiors i Ciutadania,Dimitris Avramopoulos.
Des del mes de setembre la UE ha incrementat el seu suport per fer front a les causes profundes de la migració:
-  A Turquia la UE té previst contractar a final del 2017 3 000 milions d’euros delmecanisme per als refugiats; des del mes d’octubre estan rebent transferències electròniques mensuals de diners el milió de refugiats sirians més vulnerables.
-  Dos anys després de la seva creació, el Fons fiduciari de la UE per a l’Àfrica està millorant l’estabilitat i la resiliència finançant el desenvolupament econòmic i la gestió de la migració a països que han de fer front a crisis de diversa naturalesa i a situacions d’emergència, amb programes per un valor fins ara de gairebé 2 000 milions d’euros.
-  Amb l’ajuda d’ACNUR, l’OIM i UNICEF s’han volgut millorar les condicions deplorables en què viuen els immigrants a Líbia; hi ha gairebé 4 000 immigrants i més de dues mil famílies líbies desplaçades que han rebut suport i assistència mèdica i més de 14 000 immigrants que han rebut ajuda i assistència mèdica a centres de detenció.
La UE també s’ha ocupat del tràfic de persones i ha salvat vides al desert i al mar:
-  El Fons fiduciari de la UE per a l’Àfrica finança la tasca de l’OIM i de les autoritats del Níger per dur a terme missions de cerca i rescat en el desert; el 2017 ja se n’han rescatat 1 100, de migrants, i se’ls ha posat fora de perill després que haguessin estat abandonats al desert pels traficants.
-  D’altra banda, ja s’han acollit al programa de retorn voluntari més de 15 000 migrants, inclosos més de 10 000 de Líbia, i s’estan desenvolupant projectes per intensificar la col·laboració amb els països veïns de Líbia per ajudar encara més immigrants a tornar-se’n als seus països.
-  Amb tretze actius desplegats, les operacions de la UE anomenades Tritó i Sophiahan permès ajudar els estats membres a dur a terme operacions marítimes de salvament i detenir traficants de persones i passadors de fronteres; el suport de la UE a les autoritats del Níger ha permès denunciar setanta casos de tràfic de persones, practicar seixanta-cinc detencions i trenta-set empresonaments.
El programa de reassentament de la UE aprovat el mes de juliol del 2015 està a punt de ser enllestit del tot. D’altra banda, els reassentaments previstos per la declaració UE-Turquiacontinuen a bon ritme; en total, ja s’han reassentat més de 25 700 persones. El mes de setembre la Comissió Europea va iniciar un nou programa per reassentar fins a final del mes d’octubre del 2019 com a mínim 50 000 dels refugiats més vulnerables, especialment a la ruta del Mediterrani central. Fins ara, hi ha setze estats membres que s’han compromès a reassentar34 000 persones.
Dos anys després de la seva implantació, s’està enllestint amb força èxit el programa europeu de reubicació; només queden per reubicar unes 750 persones a Grècia i unes 3 100 a Itàlia; fins ara se n’han reubicat més de 31 500. Encara que gairebé tots els estats membres han respectat les seves obligacions, la República Txeca, Hongria i Polònia encara no han aprovat cap mesura per respondre a les al·legacions del dictamen motivat emès per la Comissió Europea el mes de juliol i, per tant, els procediments d’infracció continuen oberts.
Amb l’acord sobre els procediments operatius normalitzats sobre el retorn d’immigrants signat amb Bangladesh el mes de setembre, s’ha avançat en un element clau de l’enfocament de la UE per gestionar millor la immigració. D’acord amb aquest enfocament, la Unió Europea mantindrà la cooperació pràctica estructurada amb altres països clau. S’intensificarà la feina amb Costa d’Ivori, Senegal i Mali i s’enllestiran com més aviat millor les actuals negociacions de readmissió que estem fent amb Nigèria i Tunísia.
A tot tardar el mes de novembre es prendran més mesures per donar suport als estats membres en les operacions de retorn que duu a terme l’agència europea de costes i fronteres, que serveix com a punt de contacte europeu en matèria de retorn.
Una política europea d’immigració i asil més eficaç i més justa
Perquè el Fons fiduciari per a l’Àfrica pugui continuar finançant programes, especialment a Líbia i al nord de l’Àfrica, cal que els estats membres incrementin les seves aportacions financeres.
Pel que fa al reassentament, els estats membres han de continuar compromesos amb l’objectiu de reassentar com a mínim 50 000 persones més, la qual cosa inclou donar suport al mecanisme d’evacuació des de Líbia en cooperació amb ACNUR i aprovar els procediments operatius normalitzats del programa d’admissions humanitàries voluntàries enllestit per la Comissió Europea i Turquia.
A nivell de la UE, els percentatges de retorn encara són insatisfactoris i, per tant, cal el compromís de tothom per aconseguir progressos concrets. Instem els estats membres a subministrar dades de millor qualitat sobre els retorns que permetin una millor avaluació de la seva eficàcia i decidir com hi pot contribuir la guàrdia europea de costes i fronteres. La UE també hauria d’explorar la mobilització de tots els incentius i suports possibles per facilitar els retorns, tal com va decidir el Consell Europeu.
En el marc de la declaració UE-Turquia les autoritats gregues han d’intensificar els esforços i aportar recursos adequats per garantir els retorns a Turquia i respectar aquest element clau de la declaració. Des del mes de març del 2016 només s’han dut a terme 1 969 retorns.
Rerefons
Arran de la seva presa de possessió, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va encarregar al comissari de Migració, Dimitris Avramopoulos, que col·laborés amb la resta de comissaris sota la coordinació del vicepresident primer, Frans Timmermans, en l’elaboració d’una nova política de migració, que és una de les deu prioritats de les orientacions polítiques de la Comissió Juncker.
El 13 de maig del 2015 la Comissió Europea va proposar en el marc de l’agenda europea de migració una estratègia per fer front als reptes que planteja la crisi actual i per dotar la UE dels instruments necessaris per gestionar millor la migració a mitjà i llarg termini en els àmbits de la migració irregular, la protecció de les fronteres, l’asil i la migració legal.
La comunicació d’avui presenta l’evolució observada des de començaments de setembre i identifica les principals qüestions d’actualitat que demanen una atenció especial. La comunicació esmenta per primera vegada la fase en què es troba l’elaboració dels informes de situació sobre la declaració UE-Turquia, la reubicació i el reassentament, la guàrdia europea de costes i fronteres i el marc d’associació amb tercers països, tot plegat en un únic informe que reflecteix el caràcter global de la feina que cal fer per dur a terme l’agenda europea de migració.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars