Proposta IVA Flexible i Reducció de Tràmits Burocràtics

de gener 18, 2018


Nota de premsa

La Comissió Europea ha proposat avui noves normes perquè els Estats membres tinguin més flexibilitat a l'hora de fixar els tipus de l'impost sobre el valor afegit i per crear un marc fiscal més favorable per a les pimes

Tipus d'IVA
Amb les noves normes, a més del tipus normal de l'IVA del 15 %, els estats membres podran establir:

·        dos tipus diferents entre el 5 % i el 15 %,
·        un tipus entre el 0 % i el 5 %,
·        un tipus del 0 en% («tipus nul») (béns exempts de l'IVA).

Les propostes d'avui són la darrera etapa de la revisió general de la normativa de l'IVA per part de la Comissió Europea, amb la creació d'una àrea comuna de l'IVA a la UE per reduir dràsticament les pèrdues pel frau de l'IVA, que són de 50.000 milions l'any a la UE. La revisió també busca millorar les condicions per a les empreses i assegurar els ingressos públics.

Les normes de la UE sobre l'IVA acordades per tots els Estats membres el 1992 han quedat desfasades i són massa restrictives. Permeten als estats membres aplicar tipus d'IVA reduïts només sobre uns pocs sectors i productes. Alhora, els països de la UE consideren els tipus de l'IVA com un instrument útil per aconseguir alguns dels seus objectius polítics. La Comissió ara està complint el seu compromís de donar més autonomia als Estats membres sobre els tipus de l'IVA. Els països estaran en una situació més equitativa pel que fa a algunes excepcions contemplades en la normativa, conegudes com a derogacions en matèria de l'IVA.

La Comissió també aborda el problema de les petites i mitjanes empreses que afronten uns costos desproporcionats pel compliment de la normativa de l'IVA.  Les empreses que operen en d'altres països tenen uns costos de compliment amb la legislació sobre l'IVA un 11% superiors a les que ho fan només al seu país, i la situació perjudica sobretot les empreses més petites. Això ha demostrat ser un obstacle al creixement, tenint en compte que les pimes representen el 98% de les companyies a la UE. També es proposa que més companyies puguin acollir-se a unes normes de l'IVA simplificades, una possibilitat que ara només està disponible per als negocis més petits.  En conjunt, els costos de compliment amb la normativa de l'IVA es reduiran un 18% l'any.

El vicepresident responsable de l'Euro i del Diàleg SocialValdis Dombrovskis, ha declarat: "fa tres mesos la Comissió va proposar una reforma global de les normes de l'IVA per avançar cap a un règim definitiu de l'IVA. Això implica introduir el principi que l'IVA es pagui al país de destinació. Les propostes d'avui sobre el tipus de l'IVA han d'entrar en vigor tan bon punt el règim definitiu estigui en marxa".

El comissari d'Afers Econòmics i Financers, Fiscalitat i Duanes, Pierre Moscovici, ha afegit: "avui avancem un pas més en la creació d'una àrea única de l'IVA a Europa, amb normes més simples pels Estats membres i les nostres empreses. Aquestes propostes donaran als països de la UE més llibertat per aplicar tipus reduïts de l'IVA a productes i serveis específics. Alhora, reduiran tràmits burocràtics per a les petites empreses que operen en d'altres països de la UE, ajudant-les a créixer i crear llocs de treball. En resum: calien unes  normes comunes per al funcionament del mercat únic i calia més flexibilitat perquè els governs puguin reflectir les seves preferències polítiques a través dels tipus de l'IVA". 


Més flexibilitat
Actualment els estats membres poden aplicar un tipus reduït, no inferior al 5%, a dues categories diferents de productes. Alguns estats membres també aplicant tipus superreduits en el marc d'excepcions específiques. 

§  La complexa llista actual de béns i serveis als quals es poden aplicar tipus reduïts es derogarà i se substituirà per una nova llista de productes (com ara armes, begudes alcohòliques, jocs d'atzar i tabac) als quals sempre s'haurà d'aplicar el tipus normal del 15% o un tipus superior. Per tal de preservar els ingressos públics, els estats membres també hauran de garantir que el tipus mitjà ponderat de l'IVA sigui de com a mínim el 12%.
El nou règim significa que tots els béns als quals actualment s'apliquen tipus diferents del tipus normal d'IVA es poden mantenir.

Reducció de les despeses de compliment de la normativa en matèria de l'IVA per a les pimes
Segons la normativa actual, els Estats membres poden eximir de l'IVA les vendes de les petites empreses, sempre i quan aquestes no sobrepassin un determinat volum de negoci anual, que varia d'un país a un altre. Per tant, les pimes que estan en expansió perden aquesta possibilitat un cop superen un determinat topall d'ingressos. A més, només poden acollir-se a aquesta excepció les empreses que operen únicament a nivell nacional. Per tant, les petites i mitjanes empreses que operen dins de la UE no estan en igualtat de condicions. 

La nova normativa mantindrà els límits màxims vigents per a l'aplicació de l'exempció i introduirà:

·        un límit màxim de dos milions d'euros d'ingressos a tota la UE, per sota del qual les petites empreses es podran acollir  a mesures de simplificació, independentment que s'hagin beneficiat o no d'una exempció de l'IVA.
·        la possibilitat pels Estats membres d'alliberar les petites empreses exemptes de l'IVA de les obligacions en matèria de l'IVA pel que fa a la identificació, la facturació, la comptabilitat i les declaracions.
·        Un  límit màxim de volum de negocis de 100.000 euros que permeti a les empreses que operin en més d'un estat membre acollir-se a l'exempció de l'IVA

Aquestes propostes legislatives es presentaran ara al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social Europeu per a consulta, i al Consell per la seva adopció.
Antecedents
Les mesures proposades desenvolupen els principis fonamentals del nou i definitiu espai únic de l'IVA de la UE que es van proposar l'octubre de 2017, així com també Pla d'acció sobre l'IVA presentat l'abril de 2016.
El sistema comú de l'impost europeu sobre el valor afegir (IVA) juga un paper important al mercat únic europeu. L'Iva és una font d'ingressos important i creixent a la UE, que va proporcionar el 2015 més d'un bilió d'euros, és a dir, el 7 % del PIB de la UE. A més, un dels recursos propis de la UE es basa en l'IVA. El sistema actual de l'IVA data de 1993 i va ser concebut com un sistema transitori.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars