Europa: Reduir el risc per préstecs dubtosos

de gener 18, 2018


Unió bancària europea: mesures per reduir la ràtio de préstecs dubtosos del sistema bancari europeu


La Comissió Europea acull amb satisfacció els avenços fets a la UE en la gestió dels préstecs dubtosos com a part de la feina que s’està fent a nivell nacional i europeu per reduir els riscos que encara presenten algunes entitats bancàries europees.
En el seu primer informe de situació d’ençà que els ministres d’Economia de la UE van aprovar el pla d’acció per reduir la ràtio de préstecs dubtosos, la Comissió destaca que ha baixat força a Europa la ràtio de préstecs dubtosos i hi exposa les mesures que té previst adoptar per reduir-la encara més.
Reduir la ràtio de préstecs dubtosos és molt important per al bon funcionament de la unió bancària i de la unió de mercats de capitals i per poder gaudir a la UE d’un sistema financer estable i ben integrat. A més, per enfortir el creixement econòmic europeu, és fonamental reduir la ràtio de préstecs dubtosos i evitar que en el futur es puguin tornar a acumular. Per obtenir finançament, les economies domèstiques i les empreses han de poder tenir accés a un sistema creditici fort i resistent a les crisis financeres. És cert que qui se n’ha d’ocupar, de reduir la ràtio de préstecs dubtosos, són els estats membres i les entitats bancàries, però també ho ha de fer la UE atès el potencial de contagi que tenen els préstecs de dubtós cobrament per a tota l’economia europea.
«Per evitar riscos en el sector bancari i poder enllestir finalment la unió bancària, és fonamental reduir la ràtio de préstecs dubtosos. Els esforços desplegats per les entitats bancàries, els supervisors, els estats membres i la Comissió ja estan donant fruit. Però no hem d’afluixar. Volem que les entitats bancàries de tots els estats membres de la UE recuperin tota la seva capacitat de concedir crèdits a empreses i economies domèstiques i evitar, per tant, que se’n tornin a acumular», ha declarat avui el vicepresident de la Comissió Europea responsable de l’Estabilitat Financera, Serveis Financers i Unió de Mercats de Capitals, Valdis Dombrovskis.
Principals conclusions
El primer informe de situació, que avui publiquem en forma de comunicació i d’un document de treball dels serveis de la Comissió, destaca els progressos que s’han fet recentment en els estats membres i a nivell de la UE per reduir la ràtio de préstecs dubtosos. S’hi palesa l’evolució positiva que presenten les ràtios decreixents dels préstecs dubtosos i les ràtios creixents de cobertura de riscos, una evolució que s’ha anat consolidant durant el segon semestre del 2017.
A més, val a dir el següent:
·  Les ràtios de préstecs dubtosos han anat baixant a gairebé tots els estats membres tot i que la situació varia força d’un estat membre a un altre. A la UE la ràtio global de préstecs dubtosos ha disminuït fins al 4,6 % (Q2 2017), la qual cosa suposa una baixada de gairebé un punt percentual anual, i un terç des del Q4 2014.
·  Les dades demostren que la reducció del risc s’està consolidant en el sistema bancari europeu; per tant, si reduïm i compartim el risc, podrem enllestir del tot la unió bancària.
·  L’informe també demostra que la UE va per bon camí en l’aplicació del pla d’acció del Consell.
A la primavera la Comissió proposarà d’aprovar un paquet de mesures per reduir encara més el nombre de préstecs dubtosos i evitar en el futur la seva acumulació. El paquet de mesures se centrarà en quatre àmbits:
i)    supervisió,
ii)   reforma dels instruments de reestructuració, insolvència i cobrament de deutes,
iii)  creació de mercats secundaris per als actius devaluats,
iv) i reestructuració del sistema bancari.
L’actuació en aquests àmbits s’hauria de fer a nivell nacional i, quan escaigui, a nivell de la Unió.
La Comissió també demana als estats membres i al Parlament Europeu que tanquin ràpidament un acord sobre la proposta de la Comissió relativa a la insolvència de les empreses que va presentar el mes de novembre del 2016 per ajudar les empreses amb dificultats financeres a reestructurar-se ben abans de fer cap fallida. Tot plegat ha generat procediments d’insolvència molt més eficaços.
Rerefons
Com que els préstecs dubtosos són un dels principals riscos heretats del passat que encara pateix el sistema bancari europeu, el mes d’octubre del 2017 la Comissió va proposar de concedir més importància a les mesures de reducció dels préstecs dubtosos reduint i repartint els riscos. En els últims mesos aquesta proposta ha estat acollida molt favorablement pel Parlament Europeu i pel Consell.
La ràtio de préstecs dubtosos ha disminuït un terç des del 2014 i encara avui continua la seva tendència descendent, però el fet que encara hi hagi una gran bossa de préstecs dubtosos pot fer perillar el creixement econòmic d’alguns estats membres, la rendibilitat d’algunes entitats bancàries i la seva capacitat de concedir préstecs a les economies domèstiques i a les empreses. Val a dir que la principal responsabilitat a l’hora de reduir la ràtio de préstecs dubtosos és competència dels estats membres i dels bancs afectats, però, tot i així, en una unió monetària en què les economies dels estats membres estan tan interrelacionades i es poden contagiar l’una a l’altra, la UE té lògicament molt d’interès a reduir les ràtios de préstecs dubtosos que encara resten. La Comissió ha plantejat aquesta qüestió als estats membres afectats en el context de la coordinació de les polítiques econòmiques, és a dir, en el Semestre Europeu.
El mes de juliol del 2017 el Consell va aprovar l’esmentat pla d’acció per reduir la ràtio de préstecs dubtosos, un pla d’acció que insta les diverses institucions, Comissió Europea inclosa, a prendre les mesures més escaients per fer front als reptes que planteja a Europa la ràtio tan alta de préstecs dubtosos que encara existeix. A més, el Consell va decidir fer balanç de l’evolució dels préstecs dubtosos a la Unió sobre la base d’un informe que va demanar a la Comissió. Arran d’això, la Comissió va anunciar en la seva comunicació de l’11 d’octubre del 2017 sobre l’enllestiment de la unió bancària que prepararia un paquet de mesures per lluitar contra el problema dels préstecs dubtosos a Europa. A més a més, el 6 de desembre del 2017 la Comissió també va presentar un full de ruta amb mesures concretes per aprofundir encara més la unió econòmica i monetària europea.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars