La Comissió Europea proposa una inversió de 1.000 milions d'euros en superordinadors europeus de categoria mundial

de gener 12, 2018


La Comissió Europea ha presentat els seus plans per invertir en el desenvolupament d'una infraestructura de superordinadors europeus de categoria mundial en col·laboració amb els Estats membres

La nova estructura jurídica i de finançament que proposa la Comissió – l'empresa comuna EuroHPC- s'encarregarà d'adquirir, desenvolupar j desplegar arreu d'Europa una infraestructura informàtica d'alt rendiment (HPC) de categoria mundial.

També donarà suport a un programa de recerca i innovació per desenvolupar les tecnologies i les màquines (hardware), així com les aplicacions (software) que s'utilitzaran en aquests superordinadors.

Els superordinadors són necessaris per gestionar quantitats cada cop més ingents de dades i aporten beneficis a la societat en nombrosos àmbits, des de l'atenció sanitària i les energies renovables a la seguretat dels vehicles i la ciberseguretat.

Aquesta és una iniciativa clau per a la competitivitat i la independència de la UE en l'àmbit de l'economia de dades. Cada cop són més els científics i les empreses europees que tracten les seves dades fora de la UE perquè les seves necessitats no queden cobertes pel temps de computació disponible a la UE. Aquesta manca d'independència constitueix una amenaça per a la privacitat, la protecció i la propietat de les dades i el secret comercial, especialment en el cas de les aplicacions sensibles.


La contribució de la UE a EuroHPC pujarà a uns 486 milions d'euros en l'actual marc financer plurianual, als qual s'hi afegirà una suma similar aportada pels Estats membres i els països associats. En conjunt, d'aquí a 2020 està previst que s'inverteixin fons públics per un valor aproximat de 1.000 milions d'euros, i també s'hi sumaran contribucions dels socis privats de la iniciativa.

El vicepresident de la Comissió i responsable del Mercat Únic Digital, Andrus Ansip, ha destacat que "els superordinadors són el motor que impulsa l'economia digital.  És una carrera dura i la Unió està quedant enrere: cap dels nostres superordinadors figura entre els deu primers a escala mundial. Amb la iniciativa EuroHPC, d'aquí a 2020 volem oferir a les empreses i els investigadors europeus una capacitat de supercomputació de categoria mundial per tal que puguin desenvolupar tecnologies com ara la intel·ligència artificial i crear les aplicacions quotidianes del futur en sectors com els de la sanitat, la seguretat o l'enginyeria"

La comissària d'Economia i Societat Digitals, Mariya Gabriel, ha afegit que "els supercomputadors ja constitueixen la base d'innovacions i avenços significatius en molts àmbits que afecten directament la vida quotidiana dels ciutadans europeus. Poden ajudar-nos a desenvolupar una medicina personalitzada, a estalviar energia i a lluitar contra el canvi climàtic de manera més eficient. Una infraestructura de supercomputació europea perfeccionada té un gran potencial de creació de llocs de treball i constitueix un factor clau per digitalitzar la indústria i augmentar la competitivitat de l'economia europea".  

Beneficis de la supercomputació
La informàtica d'alt rendiment (HPC, per les sigles en anglès de High Performance Computering), per les és un instrument essencial per comprendre i afrontar grans reptes científics i socials, com ara la detecció precoç de malalties o el desenvolupament de noves teràpies basades en la medicina personalitzada i de precisió. La HPC també s'utilitza per prevenir i gestionar les catàstrofes naturals de gran magnitud, especialment per preveure  les trajectòries d'huracans o fer simulacions de terratrèmols. 

La infraestructura EuroHPC facilitarà a les empreses europees, i en especial a les pime, un accés millor als superordinadors per la creació de productes innovadors. L'ús de la informàtica d'alt rendiment té un impacte cada cop més gran en les indústries i les empreses pel fet que redueix significativament els cicles de concepció i producció, accelera el disseny de nous materials, minimitza els costes, augmenta l'eficiència dels recursos i escurça i optimitza el procés de presa de decisions. Per exemple, gràcies als superordinadors els cicles de producció d'automòbils es poden reduir de 60 a 24 mesos.

La informàtica d'alt rendiment també és essencial en l'àmbit de la seguretat i la defensa nacionals, per exemple a l'hora de desenvolupar tecnologies de xifrat complexes, rastrejar i contenir ciberatacs, efectuar anàlisis forenses eficients o en simulacions nuclears.

Una infraestructura adient per a les activitats de recerca i
La iniciativa que es presenta avui agruparà inversions amb l'objectiu d'establir una infraestructura avançada de superordinadors i macrodades europeus. L'empresa comuna EuroHPC adquirirà sistemes amb rendiment a preexaescala (cent mil bilions o 1017càlculs per segon) i donarà suport al desenvolupament de sistemes amb rendiment a  exaescala (un trilió o 1018 càlculs per segon) basats en tecnologia de la UE, per 2022-2023.
Les activitats de l'empresa comuna consistiran en:
  1. Adquisició i posada en funcionament de dues màquines de supercomputació de preexaescala de categoria mundial i un mínim de dues màquines de supercomputació de gama mitjana (amb capacitat per efectuar aproximadament 1016càlculs per segon), i facilitar i gestionar l'accés a aquests superordinadors a una amplia gamma d'usuaris públics i privats a partir de 2020.
  2. Programa de recerca i innovació sobre la HPC: donar suport al desenvolupament de la tecnologia de supercomputació europea, incloent-hi la primera generació de microprocessadors de baixa potència europeus, i el codisseny de màquines d'exaescala i promoure les aplicacions, el desenvolupament de capacitats i un major ús de la informàtica d'alt rendiment.
L'empresa comuna EuroHPC desenvoluparà les seves activitats al llarg de 2019-2026. La propietat i gestió conjunta de la infraestructura prevista estarà en mans dels seus membres, que en un primer moment seran els països signants de ladeclaració EuroHPC i membres privats del món acadèmic i la indústria. En qualsevol moment es podran afegir a aquestes activitats de cooperació d'altres participants, sempre que hi contribueixin financerament.

Context
Des de 2012, la Comissió impulsa iniciatives de la UE en aquest àmbit, entre les que hi figuren:
  • la Iniciativa Europea de Computació al Núvol, del 19 d'abril de 2016, en el marc de l'estratègia per la digitalització de la indústria europea, que apostava per la creació d'un ecosistema europeu de macrodades avançat, amb el suport d'una infraestructura de HPC, dades i xarxes de categoria mundial.
  • La declaració EuroHPC, signada el 23 de març de 2017 amb motiu del Dia Digital a Roma per set estats membres (França, Alemanya, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos, Portugal i Espanya), a la qual s'hi van adherir al llarg del 2017 Bèlgica, Eslovènia, Bulgària, Suïssa, Croàcia i Grècia. Aquests països van acordar crear una infraestructura paneruopea integrada de supercomputació a exaescala. S'ha convidat d'altres Estats membres i països associats a signar la declaració EuroHPC.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars