Europa crea un producte de pensions paneuropeu (plans de pensions)

de juny 30, 2017


La Comissió Europea ha comunicat la creació d'un nou producte per a plans de pensions. 
La proposta posarà en mans dels proveïdors de fons de pensions un seguit d’eines senzilles i innovadores que els permetran oferir un nou «producte paneuropeu de pensions individuals». Aquest nou tipus de pensió individual voluntària ha estat concebut per oferir als estalviadors productes més competitius i més opcions de tria a l’hora d’estalviar diners de cara a la jubilació.
El producte paneuropeu de pensions tindrà les mateixes característiques a tot arreu de la Unió. Podrà ser ofert per un ampli ventall de proveïdors com ara bancs, companyies d’assegurances, fons de pensions professionals, empreses d’inversió i gestors d’actius. Complementarà els mecanismes nacionals ja existents en matèria de pensions de jubilació sense substituir ni harmonitzar, però, els règims nacionals d’estalvi individual per a la jubilació. En la proposta que avui presentem la Comissió recomana també als estats membres que atorguin a aquest producte el mateix tracte fiscal que als productes nacionals similars ja existents perquè aquest nou producte paneuropeu pugui arrencar amb bon peu. A la llarga, també ajudarà a donar suport al pla de la Comissió per enllestir la unió de mercats de capitals orientant l’estalvi cap a inversions a llarg termini.
«El producte paneuropeu de pensions individuals és un pas important cap a l’enllestiment de la unió de mercats de capitals. Té un enorme potencial perquè oferirà als estalviadors de tota la Unió més possibilitats de tria a l’hora d’estalviar diners de cara a la jubilació. A més, servirà per fomentar la competència perquè els proveïdors podran proposar aquest producte fora dels seus mercats nacionals. Serà un producte de qualitat i, a més, estic convençut que també fomentarà la inversió a llarg termini en els mercats de capitals», ha declarat avui el vicepresident de la Comissió Europea responsable de l’Estabilitat Financera, els Serveis Financers i la Unió de Mercats de Capitals, Valdis Dombrovskis.
«La proposta que avui presentem és un altre exemple més dels beneficis que aportarà l’aplicació del pla d’acció de la Comissió per crear una unió de mercats de capitals que enllesteixi el mercat únic de capitals a la UE. Els productes paneuropeus de pensions individuals contribuiran a estimular la competència entre els proveïdors de fons de pensions i oferiran als consumidors més opcions de tria per invertir els seus estalvis. La unió de mercats de capitals és un element molt important del pla d’inversions per a Europa. La proposta que avui presentem també tindrà l’efecte —i me’n felicito— d’orientar l’estalvi cap a inversions a llarg termini i, per tant, contribuirà a aconseguir els objectius del pla europeu d’inversions per modernitzar infraestructures, fomentar el creixement i donar suport a la creació de llocs de treball», ha declarat avui també el vicepresident responsable d’Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen.
Principals avantatges
Actualment, el mercat europeu de l’estalvi individual està fragmentat i les seves característiques varien força d’un estat membre a l’altre. Les ofertes es concentren en un nombre limitat d’estats membres i són pràcticament inexistents a d’altres. Aquesta oferta tan irregular té el seu origen en la disparitat de normes arreu de la UE, la qual cosa frena el desenvolupament d’un gran mercat europeu competitiu de fons de pensió. El producte paneuropeu de pensions individuals permetrà als consumidors completar els seus plans de pensions voluntaris sense deixar de gaudir, però, d’un alt nivell de protecció:
·        Els estalviadors que triïn el producte paneuropeu tindran més opcions de triaentre els proveïdors i, per tant, es beneficiaran d’una més gran competència;
·        Els consumidors es beneficiaran d’uns requisits i d’unes normes en matèria d’informació i en matèria de distribució molt més estrictes, fins i tot a Internet; d’altra banda, els proveïdors hauran d’obtenir l’autorització de l’Autoritat europea d’assegurances i pensions de jubilació per poder proposar aquesta mena de producte paneuropeu;
·        El producte paneuropeu garantirà als estalviadors un alt nivell de protecció gràcies a una senzilla opció d’inversió per defecte, que sempre els permetrà recuperar el capital invertit;
·        Els estalviadors tindran dret a canviar de proveïdor cada cinc anys tant a nivell nacional, com a nivell de la UE amb un cost limitat;
·        El producte paneuropeu serà transferible d’un estat membre a l’altre, és a dir, que els estalviadors podran continuar aportant-hi quantitats encara que es traslladin a un altre estat membre.
El marc regulador que proposa la Comissió permetrà a un ampli ventall de proveïdors de tenir un paper en el mercat de l’estalvi individual:
·        Els proveïdors podran oferir el producte paneuropeu a més d’un estat membre; això els permetrà posar en comú els seus actius i fer economies d’escala;
·        Els proveïdors també podran oferir per Internet els seus productes a tots els consumidors de la UE;
·        Els proveïdors i els estalviadors que hagin triat aquest nou producte podran triar entre diverses opcions de rescat dels diners al final de la vida del producte;
·        Els proveïdors rebran un passaport europeu que els facilitarà la venda transfronterera.
La proposta de reglament del producte paneuropeu de pensions individuals va acompanyada d’una recomanació de la Comissió sobre bonificacions fiscals. La Comissió hi demana als estats membres que atorguin al producte paneuropeu de pensions individuals el mateix tracte fiscal que als productes nacionals similars que ja existeixen en els mercats nacionals encara que el producte paneuropeu no compleixi exactament tots els requisits nacionals en matèria de bonificació fiscal. Convidem, doncs, els estats membres a intercanviar les seves bones pràctiques tributàries per fomentar una adequada convergència fiscal a nivell europeu.
Rerefons
El producte paneuropeu de pensions individuals és una de les mesures clau anunciades en la revisió intermèdia, duta a terme ara fa un mes, de la unió de mercats de capitals. El nou producte paneuropeu ajudarà a enllestir la unió de mercats de capitals i crearà les condicions òptimes perquè el finançament pugui circular dels estalviadors a les empreses europees.
Actualment, només el 27 % dels europeus d’entre 25 i 59 anys han contractat un pla de pensions. El producte paneuropeu contribuirà a alliberar tot aquest enorme potencial latent i fomentarà les inversions en l’economia real.
La proposta de reglament que avui presentem es basa en les prop de 600 respostes rebudes arran de la consulta pública sobre l’estalvi individual feta per la Comissió el mes d’octubre del 2016. Moltes de les persones consultades han declarat que l’actual oferta de plans de pensions que hi ha a la Unió és insuficient. A més, la Comissió també ha tingut en compte un parell d’informes del 2014 i del 2016 fets per l’Autoritat europea d’assegurances i pensions de jubilació i un estudi fet per un contractista extern.
Ara la proposta que avui presentem s’enviarà al Parlament Europeu i al Consell perquè pugui ser aprovada i entrar en vigor vint dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars