Europa aprova un nou fons de 5500 milions d'euros anuals per millorar la defensa de la UE

de juny 07, 2017La Comissió Europea està posant en marxa el fons europeu de defensa per ajudar els estats membres a gastar els diners dels contribuents de manera més eficient, reduir les duplicacions de la despesa militar i aconseguir una millor relació qualitat-preu en els contractes públics d’adquisició. Anunciat pel president Juncker en el seu discurs sobre l’estat de la Unió del setembre del 2016 i recolzat pel Consell Europeu el desembre del 2016, aquest nou fons servirà per coordinar, completar i ampliar les inversions nacionals en matèria de recerca i defensa, en el desenvolupament de prototipus i en l’adquisició de tecnologia i equipaments militars.
«Tots els europeus estan amoïnats per la seva seguretat i la dels seus fills. A més de col·laborar amb l’OTAN, ara hem de fer més i millor nosaltres mateixos. Hem de demostrar que podem passar a l’acció. El nou fons actuarà com a catalitzador per crear una sòlida indústria europea de defensa que desenvolupi tecnologies i equipaments d’avantguarda que siguin plenament interoperables, però són els estats membres els que continuaran liderant aquest procés, decidint el nivell de despesa i, en última instància, millorant la seva capacitat d’influència», ha declarat avui el vicepresident de la Comissió Europea responsable d’Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen.
«Europa ha de ser un proveïdor de seguretat. El nou fons permetrà impulsar la recerca comuna en matèria de defensa i el desenvolupament conjunt de capacitats defensives. Per tant, aquest nou fons serà fonamental per garantir l’autonomia estratègica i la competitivitat de la indústria europea de defensa, sobretot per a moltes pimes i empreses de mitjana capitalització que formen la cadena de subministrament de la defensa», ha afegit la comissària responsable de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes,Elżbieta Bieńkowska.
El fons europeu de defensa té dues vessants:
-       Recerca: la recerca ja està generant resultats; a partir del 2017 la UE atorgarà per primera vegada subvencions a la recerca comuna en tecnologies i productes de defensa innovadors, el finançament de les quals serà responsabilitat de la UE; els projectes que podran optar al finançament de la UE caldrà que se centrin en àmbits prioritaris prèviament negociats pels estats membres com ara el de l’electrònica, els metamaterials, el software encriptat o la robòtica; aquest projecte disposarà del finançament següent:
o   90 milions d’euros fins a final del 2019 i una partida específica de25 milions el 2017; precisament avui es publica una convocatòria de propostes per fabricar sistemes no tripulats en el sector naval i sistemes personals de defensa dels soldats; la signatura dels primers acords per atorgar subvencions està prevista per a final d’aquest any;
o   500 milions d’euros anuals a partir del 2020; d’altra banda, el 2018 la Comissió proposarà la creació d’un programa específic de recerca en matèria de defensa amb un pressupost anual estimat de 500 milions d’euros que farà de la UE un dels inversors més importants del continent en recerca en matèria de defensa.
-       Desenvolupament i compra: el nou fons crearà incentius perquè els estats membres col·laborin en el desenvolupament conjunt i en l’adquisició de tecnologia i equipaments militars a través del cofinançament provinent del pressupost de la UE i el suport pràctic de la Comissió; per exemple, per reduir costos els estats membres poden invertir de manera conjunta en el desenvolupament de la tecnologia dels drons o en les comunicacions per satèl·lit o en la compra d’helicòpters; només es finançaran els projectes basats en la col·laboració i un percentatge important del pressupost total es destinarà a projectes que impliquin la participació transfronterera de les pimes; la UE atorgarà el cofinançament següent:
o   500 milions d’euros el 2019 i el 2020 d’acord amb el programa específic de defensa i desenvolupament industrial que avui proposem;
o   1 000 milions d’euros anuals a partir del 2020; després, es crearà un programa més sòlid amb un pressupost anual previst de 1 000 milions d’euros; aquest programa tindrà un efecte palanca del finançament nacional amb un efecte multiplicador previst de cinc; per tant, a partir del 2020 aquest programa podria generar unes inversions totals en desenvolupament de capacitats de defensa de 5 000 milions d’euros anuals.
A més, es crearà un pla d’acció europeu de defensa molt ambiciós perquè la Unió Europea pugui protegir i defensar els seus ciutadans, que es completarà amb més eines, com ara el pla d’acció sobre l’estratègia global de la UE en matèria de seguretat i defensa, que recull les noves ambicions de la Unió i n’explica la manera d’atènyer els objectius, o l’aplicació del contingut de la declaració conjunta de la UE i de l’OTAN, signada pel president del Consell Europeu, el president de la Comissió Europea i el secretari general de l’OTAN.
Amb el suport del Parlament Europeu i dels estats membres, el fons europeu de defensa pot convertir-se en el motor que doni una empenta al desenvolupament de la política europea de seguretat i defensa de la Unió que esperen els ciutadans.
De cara al futur i arran del Llibre blanc de la Comissió sobre el futur de Europa, la Comissió també publica avui un document de reflexió per engegar un debat públic sobre la manera en què la UE-27 podria desenvolupar d’aquí al 2025 la seva defensa.
Rerefons
En les seves orientacions polítiques del mes de juny del 2014 el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, considerava que la seguretat dels ciutadans europeus era prioritària. En el seu discurs sobre l’estat de la Unió del 2016 el president Juncker va anunciar la creació del fons europeu de defensa.
Hi ha importants arguments econòmics a favor d’una més gran col·laboració en despesa militar entre els estats membres de la UE. La falta de col·laboració entre els estats membres en l’àmbit de la defensa i la seguretat malbarata anualment entre 25 000 milions i 100 000 milions d’euros. Més del 80 % dels contractes i el 90 % de la recerca i la tecnologia es gestiona a nivell nacional. L’adquisició conjunta de material militar estalviaria fins a un 30 % l’any.
La fragmentació nacional de les polítiques de defensa genera una duplicació innecessària i minva la capacitat de desplegament de les forces de defensa. A la UE hi ha 178 tipus diferents de sistemes d’armes, que cal que comparem amb els trenta que hi ha a Estats Units. A més, tenim disset tipus de carros de combat diferents i als Estats Units només n’hi ha un. A la UE hi ha més productors d’helicòpters que no pas governs en poden comprar.
El 30 de novembre del 2016 la Comissió va presentar un pla d’acció europeu de defensa, on explicava com la creació d’un fons europeu de defensa i d’altres mesures d’aquesta mena podien ajudar els estats membres a fer una despesa més eficient en capacitats de defensa comuna, millorar la seguretat dels europeus i fomentar una base industrial competitiva i innovadora. La iniciativa va ser molt ben acollida pels dirigents de la UE en els Consells Europeus de desembre del 2016 i març del 2017 i, per tant, la Comissió en va rebre el mandat de presentar les propostes que avui fem públiques.


You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars