Nou pla europeu per fer front a la restistencia als antimicrobians (resistència als antibiòtics)

de juny 30, 2017


La Comissió ha aprovat un nou pla d’acció, anomenat «Una sola salut», per fer front a la resistència als antimicrobians, una amenaça creixent que a la UE causa anualment 25 000 morts i 1 500 milions d’euros en pèrdues econòmiques.
Amb aquest pla d’acció es vol fer front a les resistències en medicina i en veterinària. A més, la Comissió ha aprovat unes directrius sobre l’ús prudent d’antimicrobians en medicina, que vénen a ser les primeres mesures concretes d’aquest pla d’acció.1
«La resistència als antimicrobians és una amenaça mundial creixent i, si no intensifiquem ara la nostra acció i el nostre compromís, pels volts del 2050 aquesta resistència podria causar més morts que el càncer. L’ambiciosa agenda que avui presentem se centra en actuacions en àmbits que tenen un gran valor afegit per als estats membres. Fomentant l’ús prudent dels antimicrobians en medicina i veterinària, intensificant la vigilància, millorant la recollida de dades i fomentant la recerca, el meu objectiu és fer de la UE una regió modèlica en bones pràctiques capaç de contribuir a establir una agenda mundial per lluitar contra la resistència als antimicrobians en un món que cada vegada està més interconnectat», ha declarat avui el comissari de Salut i Seguretat Alimentària, Vytenis Andriukaitis.
«La resistència als antimicrobians ja és la causant de la mort de milers de persones i representa una càrrega molt important per a la societat i per a la economia. És una amenaça a la qual cap país pot fer front tot sol. Necessitem fer un esforç de recerca autènticament europeu per salvar vides humanes i animals i protegir el medi ambient. Per això és tan important aquest pla d’acció anomenat «Una sola salut», que implica una millor coordinació de la recerca i de la col·laboració entre els estats membres i entre els sectors públic i privat d’Europa i de fora d’Europa», hi ha afegit el comissari de Recerca, Ciència i Innovació, Carlos Moedas.
Les directrius incloses en aquest pla d’acció fomenten l’ús prudent d’antimicrobians en humans i s’adrecen a tots els agents responsables de la seva administració: personal sanitari, infermeres incloses, farmacèutiques, administracions sanitàries i altres implicats en l’ús d’antimicrobians. Les directrius del pla d’acció complementen les mesures nacionals de prevenció i control de les infeccions.
A més, el pla d’acció inclou més de setanta-cinc mesures que giren a l’entorn de tres pilars:
Pilar 1: fer de la UE una «regió de bones pràctiques»
Necessitem dades probatòries de més bona qualitat, una millor coordinació i una millor vigilància per ajudar els estats membres a elaborar, aplicar i supervisar plans d’acció de lluita contra la resistència als antimicrobians en el marc del pla d’acció «Una sola salut» i d’acord amb el compromís adquirit a l’assemblea mundial de la salut celebrada el 2015. La Comissió pot aportar-hi dades factuals a través de les agències de la UE, actualitzar la legislació sobre el seguiment i la notificació dels casos de resistència als antimicrobians en animals, aliments i persones. També pot fomentar l’aprenentatge mutu, l’intercanvi d’idees innovadores i el consens científic i cofinançar activitats nacionals de lluita contra la resistència als antimicrobians. A més, la seva intenció és ampliar el pla d’acció incloent-hi els aspectes ambientals, que actualment són sens dubte un dels principals causants de l’aparició i propagació de la resistència als antimicrobians.
Pilar 2: fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació
L’objectiu de les mesures que giren a l’entorn del pilar de recerca és impulsar la recerca i incentivar encara més la innovació, fer polítiques amb una bona base científica, adoptar mesures jurídiques que ajudin a lluitar contra la resistència als antimicrobians i omplir les llacunes que encara tenim en els nostres coneixements, com ara les repercussions en el medi ambient de la resistència als antimicrobians. La Comissió treballarà en col·laboració amb els estats membres i amb les empreses del sector, pimes incloses, per fer front a la resistència de bacteris, fongs i paràsits als antimicrobians. A més, pararem una atenció especial a la llista prioritària de patògens establerta per l’OMS, a la tuberculosi, al VIH, a la malària i a les malalties infeccioses encara desateses.
El finançament i els programes de col·laboració se centraran en l’eficàcia de la vigilància i control de les infeccions, inclosos els nous mètodes de diagnòstic i la creació de nous tractaments i vacunes preventives. Les actuacions en aquests àmbits prioritaris contribuiran a millorar la salut pública i generaran beneficis econòmics i socials a tot Europa i fora d’ella.
Pilar 3: establir una agenda mundial
Els àmbits d’actuació han estat consensuats a nivell internacional i ara la UE treballarà per millorar el compromís i la col·laboració amb les organitzacions multilaterals i intensificarà la col·laboració amb els països en vies de desenvolupament més afectats. Com que la UE és un dels principals mercats de productes agrícoles, el seu paper pot ser molt important si aconsegueix escampar entre els seus socis comercials les normes i mesures que ha pres contra les resistències bacterianes. En matèria de recerca, la UE es basarà en les iniciatives a gran escala que ha dut a nivell internacional i que han tingut èxit, com ara lacol·laboració dels països europeus i dels països en vies desenvolupament en matèria d’assajos clínics o la iniciativa de programació conjunta. A més, continuarà creant xarxes de recerca contra la resistència als antimicrobians per fer conèixer les seves mesures arreu del món.
Rerefons
El nou pla d’acció es basa en un de primer, que ha estat vigent del 2011 al 2016, en les recomanacions d’una avaluació externa independent2 i en les opinions de les parts interessades obtingudes mitjançant una consulta pública,3 que han estat molt positives pel que fa a l’actuació de la Comissió, complementària de la dels estats membres; un 79 % coincideix a dir que l’actuació de la Comissió és molt útil.
Més informació:

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars