Acta del Mercat Únic II: dotze mesures prioritàries per a un nou creixement

d’octubre 03, 2012
Comunitat de la Comissió Europea. 
Aquest any és el vintè aniversari del mercat únic. Al llarg d’aquests vint anys s’ha aconseguit molt. Per als consumidors europeus, el mercat únic significa més possibilitats de triar a preus més baixos. Ha donat als ciutadans el dret de viatjar lliurement i d’instal•lar-se i treballar allà on vulguin. Als joves els ha obert l’oportunitat d’estudiar a l’estranger, i més de dos milions i mig d’estudiants l’han aprofitat en els darrers 25 anys. Als 23 milions d’empreses de la UE els ha permès d’accedir a 500 milions de consumidors i ha generat inversió estrangera. El missatge és clar i els fets ho demostren: un mercat únic fort, profund i integrat impulsa el creixement, crea feina i ofereix als ciutadans europeus unes oportunitats que no existien fa vint anys.
Ara bé, la realització del mercat únic és un exercici permanent i un element central del programa europeu de creixement per afrontar la crisi econòmica actual. Per això, la Comissió Europea ha aprovat avui l’Acta de Mercat Únic II, que presenta dotze mesures clau perquè siguin adoptades ràpidament per les institucions de la UE. Les mesures se centren en quatre grans factors de creixement, ocupació i confiança: a) les xarxes integrades; b) la mobilitat transfronterera de ciutadans i empreses; c) l’economia digital, i d) les mesures de reforç de la cohesió i els beneficis per als consumidors.
El comissari de Mercat Interior i Serveis, Michel Barnier, ha declarat que “el mercat únic pot fer més pels ciutadans i les empreses d’Europa. L’Acta del Mercat Únic II és una crida que se’ns fa a nosaltres, responsables polítics, per posar-nos a la feina, centrar-nos i obtenir resultats. Estic convençut que les dotze mesures que presentem avui obtindran el grau de compromís polític que mereixen. És l’oportunitat que tenim d’aprofitar el nostre actiu més valuós, el mercat únic, perquè la nostra economia social de mercat torni a prosperar i a ser competitiva”.
L’Acta del Mercat Únic II segueix els passos d’una primera sèrie de mesures presentades per la Comissió –l’Acta del Mercat Únic I (IP/11/469)– i obre un nou capítol en el procés cap a una integració millor i més aprofundida del mercat únic.
La nova Acta assenyala el vintè aniversari del mercat únic de la UE i precedeix la Setmana del Mercat Únic, que tindrà lloc del 15 al 20 d’octubre de 2012. Durant aquesta setmana, amb el lema “Junts per un nou creixement”, tot un repertori d’actes arreu de la UE donarà als representants polítics i als ciutadans l’oportunitat de parlar dels resultats i dels reptes del mercat únic i de formular noves idees.
Context
L’Acta del Mercat Únic II presenta les mesures següents:
Xarxes de transport i energia. Unes xarxes de transport i energia eficaces i plenament integrades són l’espina dorsal del mercat únic. Cal complementar les oportunitats que ofereixen els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió amb un compromís ferm per la competència, la capacitat de triar i uns serveis de bona qualitat arreu de la UE. Perquè això sigui una realitat, l’Acta del Mercat Únic II inclou:
i) una mesura per liberalitzar la prestació de serveis nacionals de transport ferroviari de viatgers i impulsar així la competència dins la UE
ii) la millora del mercat únic del transport marítim
iii) mesures per agilitzar el cel únic europeu
iv) mesures per fer efectiva l’aplicació del Dret vigent de la UE en matèria de energia.
Mobilitat dels ciutadans i les empreses. La lliure circulació a través de les fronteres és la base del mercat únic i un dels fonaments de la Unió Europea, però encara persisteixen obstacles jurídics i pràctics a la mobilitat dels ciutadans, les activitats empresarials i el finançament d’inversions. Per això, en l’Acta del Mercat Únic II la Comissió proposa:
i) desenvolupar el portal EURES perquè esdevingui una eina real de col•locació i contractació transfrontereres
ii) introduir disposicions per mobilitzar fons d’inversió a llarg termini per a empreses privades i projectes a llarg termini
iii) modernitzar els procediments d’insolvència, per començar els transfronterers, i contribuir a un sistema que ofereixi segones oportunitats als empresaris en fallida.
Economia digital. La revolució de l’economia digital segueix sent una oportunitat que no es pot desaprofitar, pel pes econòmic que representa i els importants efectes indirectes, per exemple pel que fa a la productivitat i la resolució de reptes socials. Per contribuir a la realització del mercat únic digital d’aquí a 2015, la Comissió proposa:
i) fomentar el comerç electrònic a la UE fent que els serveis de pagament siguin més fàcils d’utilitzar, més fiables i més competitius
ii) abordar el problema dels costos d’enginyeria civil en les connexions de banda ampla d’alta velocitat, causa fonamental de la manca d’inversions
iii) fer que en els procediments de contractació pública esdevingui normal la facturació electrònica, que és un factor d’estalvi demostrat.
Emprenedoria social, cohesió i confiança dels consumidors. L’èxit del mercat únic també és conseqüència de la participació econòmica i social que pot generar. Els consumidors necessiten tenir confiança i tots els ciutadans, de qualsevol lloc de la UE, han de tenir la possibilitat d’aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat únic. La Comissió vol assolir aquest objectiu fent servir instruments del mercat interior com ara:
i) millora de la seguretat dels productes i del compliment real de les normes
ii) mesures per garantir un ampli accés als comptes bancaris, unes comissions bancàries transparents i comparables i un canvi de comptes bancaris més fàcil.
Propers passos
•    Debat en línia a Google sobre el mercat únic, el proper 10 d’octubre.
•    Setmana del Mercat Únic, del 15 al 20 d’octubre de 2012.
•    La Comissió presentarà totes les propostes legislatives fonamentals de l’Acta del Mercat Únic II la primavera de 2013 i les no legislatives a finals de 2013.
•    El Parlament Europeu i el Consell hauran d’adoptar les propostes legislatives amb caràcter prioritari abans de la primavera de 2014.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars