Jocs online, un negoci creixent, motiu d’un pla d’acció de la Comissió Europea per als jocs a internet

d’octubre 23, 2012


Autor: Pan European Game Information

Els jocs online, amb un creixement anual de quasi el 15% i uns ingressos anuals que es calculen en 13.000 milions d’euros per a l’any 2015, estan entre les activitats de serveis que creixen més de pressa a la UE, i creixen paral•lelament als avanços de les tecnologies d’internet.

Les pàgines de jocs a internet proposen diferents jocs d’atzar, com ara apostes esportives, pòquer, casino i loteries. Hi ha 6,8 milions de consumidors que hi participen.  Però també hi ha milers de webs de joc no regulats, molts d’ells de fora la UE, als quals els consumidors poden accedir i que presenten riscos importants, per exemple de frau o de blanqueig de diners.

El joc online a la UE està regulat per normes nacionals diferents. Tot i que han de respectar les normes de la UE, els Estats membres poden restringir o limitar l'oferta de tots o d’una part dels jocs per tal de protegir l'interès general. Un nombre creixent d'Estats membres volen abordar els problemes que se’ls plantegen i estan revisant la normativa i les pràctiques nacionals. Però tots sols no poden resoldre adequadament els problemes regulatoris, socials i tècnics que es plantegen a la UE, especialment en el cas dels jocs que tenen una dimensió transfronterera.

Avui, la Comissió presenta un pla d'acció que inclou una sèrie d’iniciatives, per als dos anys vinents, destinades a aclarir la normativa dels jocs a internet i a fomentar la cooperació entre els Estats membres.
Michel Barnier, comissari de Mercat Interior i Serveis, ha declarat que “els consumidors i, de manera és general, tots els ciutadans han d’estar adequadament protegits. Cal impedir el blanqueig de diners i el frau. L’esport s'ha d'alliberar de partits manegats per culpa de les apostes i les normes nacionals han de respectar el Dret de la UE. Aquests són els objectius del pla d'acció que hem adoptat avui”.

Elements essencials de la comunicació
La Comissió no proposa una legislació de la UE sobre els jocs a internet, sinó un conjunt complet de mesures i uns principis comuns de protecció.
Els Estats membres, en principi, poden establir els objectius de les seves polítiques sobre el joc a internet, però l’adequació de les normatives nacionals al Tractat de Funcionament de la Unió Europea és una condició prèvia per a l’èxit de la política de la UE en la matèria. La Comissió crearà enguany un grup d'experts per facilitar l’intercanvi d’experiència en reglamentació entre els Estats membres. Això contribuirà a desenvolupar a la UE un sector dels jocs a internet ben regulat i més segur i a allunyar els consumidors dels webs no regulats.
El 75% dels ciutadans europeus de menys de 17 anys fan servir internet i, per això, cal protegir els infants i d’altres grups vulnerables. La Comissió fomenta la creació de millors eines de comprovació de l’edat i de filtres de contingut, així com la publicitat responsable i la sensibilització dels pares sobre els perills dels jocs d’atzar.
A més dels menors, cal protegir els ciutadans i les famílies que ja pateixen ludopaties o d’altres formes de trastorns relacionats amb el joc (entre el 0,5 i el 3% de la població), buscant mètodes eficaços de tractament i prevenció. Per això, cal comprendre millor les causes subjacents de l'addicció.
Un altre objectiu important és prevenir i dissuadir el frau i el blanqueig de diners que es fan a través dels jocs a internet. Com que la dimensió del problema és transnacional, els Estats membres no poden aplicar mesures eficaces contra el frau de manera individual. Per això, i per abordar el problema des de tots els angles, cal un plantejament que reuneixi la UE, els Estats membres i el sector.
Cal un alt grau de cooperació, en particular per mantenir la integritat de l’esport. Els partits manegats per apostes són contraris a l’esperit de l’esportivitat. Per lluitar contra aquestes pràctiques, la Comissió promourà un intercanvi d'informació més ràpid, mecanismes d’alerta i una cooperació nacional i internacional entre els interessats, els operadors i els reguladors, a més d’una millor formació i sensibilització del món de l'esport.
Concretament, la Comissió adoptarà tres recomanacions als Estats membres sobre: i) la protecció comuna dels consumidors, ii) la publicitat responsable dels jocs d’atzar, i iii) la prevenció i la lluita contra els partits manegats.
D’altres mesures preveuen, entre d’altres, el suport a l’avaluació comparativa i l’assaig d’eines de control parental, l’ampliació de l’àmbit d'aplicació de la Directiva contra el blanqueig de diners i la promoció de la cooperació internacional per prevenir l'arranjament de partits.
També s’insta els Estats membres a realitzar enquestes i recollir dades sobre els trastorns provocats pel joc, a promoure la formació dels juristes sobre el frau i el blanqueig de diners i a crear punts de contacte nacionals que reuneixin tots els interessats en la lluita contra els partits arreglats.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars