Eurobaròmetre de la tardor del 2016: La immigració i el terrorisme continuen sent els problemes més importants a què ha de fer front la UE

de desembre 22, 2016


 ·        Un 82% dels ciutadans a Espanya son favorables a una política de migració europea

Els europeus continuen pensant que la immigració i el terrorisme són els principals problemes a què ha de fer front actualment la UE i donen el seu més ferm suport a les prioritats polítiques de la Comissió Europea.
Tot i així, cal dir que des de l’última enquesta feta a la primavera del 2016 ha baixat una mica la importància que atorguen els europeus a la immigració i el terrorisme. El suport a les polítiques i a les prioritats de la Unió Europea continua sent important i fins i tot ha augmentat des de la primavera del 2016. Aquestes són les dues principals conclusions de l’últim Eurobaròmetre que s’ha publicat avui juntament amb l’enquesta especial sobre el futur d’Europa.

Immigració i terrorisme
Tot i haver baixat tres punts percentuals des de la primavera del 2016, la immigració continua sent el problema més important per a la majoria dels europeus (45 %) i el terrorisme el segon (32 %, -7), molt per davant de la situació econòmica (20 %, +1), l’estat de les finances públiques nacionals (17 %, +1) o la desocupació (16 %, +1). La immigració és una de les principals preocupacions a tots els estats membres tret d’Espanya i Portugal.
A nivell nacional els principals problemes són la desocupació (31 %, -2) i la immigració (26 %, -2). La situació econòmica es manté estable en el tercer lloc (19 %).


Suport a les prioritats polítiques de la Comissió Europea
En comparació amb l’enquesta de la primavera del 2016, actualment ha pujat el suport a les prioritats de la Comissió Europea:
-        pel que fa a la qüestió de la immigració, el 69 % dels europeus es declara a favor d’una política europea comuna en matèria d’immigració i el 61 % té una opinió positiva dels immigrants provinents d’altres estats membres de la UE i el 56 % una de negativa dels immigrants provinents de fora de la UE;
-        el 81 % dels europeus està a favor de la lliure circulació perquè els ciutadans de la UE puguin viure, treballar, estudiar i fer negocis arreu de la UE; a tots els estats membres la majoria dels enquestats es declara partidària de la lliure circulació;
-        el suport a l’euro ha pujat una mica: un 58 % a tota la Unió i un 70 % a la zona euro;
-        pel que fa a la inversió dins de la UE, el 56 % dels europeus està d’acord amb el fet que es faci servir diner públic per impulsar la inversió del sector privat arreu de la UE.
Continuant amb la tendència positiva que ja s’observava a l’enquesta de la primavera del 2016, laconfiança en la UE ha pujat fins al 36 % per davant del 33 % de l’enquesta anterior. També ha pujat la confiança en els parlaments i en els governs nacionals tot i que encara se situa per sota de la confiança en la UE.
El 38 % dels europeus té una imatge neutra de la UE, un percentatge que ha romàs inalterat des de la primavera del 2015. La imatge positiva de la UE ha pujat una mica i se situa en el 35 %, mentre que la negativa ha baixat i se situa en el 25 %.
Quatre de cada deu europeus considera que la UE té en compte la seva opinió, just per sota del màxim del 42 % que es va assolir a la primavera del 2014 i a la primavera del 2015.
El 67 % dels europeus se sent ciutadà de la UE.
El coneixement sobre el programa Erasmus ha augmentat força des del 2009: més de la meitat dels europeus ja n’han sentit parlar. A més, una gran majoria dels europeus (86 %) en té una imatge positiva. Encara que l’opinió varia força d’un país a l’altre, el programa Erasmus és percebut positivament per una àmplia majoria de la població a tots els estats membres.
El 69 % dels europeus considera que el Tractat de Roma és un esdeveniment positiu en la història d’Europa. És una opinió que comparteix la majoria dels ciutadans a tots els estats membres.

Enquesta sobre el futur d’Europa
El 66 % dels europeus considera que la Unió Europea es un espai d’estabilitat en un món força turbulent. A tots els estats membres la majoria dels enquestats comparteix aquest punt de vista.
El 60 % dels europeus pensa que el projecte europeu ofereix una perspectiva de futur per als joves europeus.
El 82 % dels europeus creu que l’economia de lliure mercat hauria d’anar acompanyada d’un alt nivell de protecció social.
Més de sis de cada deu europeus pensen que seria bo que es prenguessin més decisions a nivell europeu: vuit de cada deu creuen que aquest hauria de ser el cas de la «lluita contra el terrorisme» i del «foment de la democràcia i la pau» (el 80 %); més de set de cada deu pensen el mateix pel que fa a la «protecció del medi ambient» (el 77 %), la «promoció de la igualtat de tracte entre homes i dones» (el 73 %) o la «qüestió de la immigració provinent de fora de la UE» (el 71 %).
Rerefons
L’Eurobaròmetre de la tardor del 2016 s’ha confegit mitjançant 32 896 entrevistes presencials realitzades entre el 3 i el 16 de novembre del 2016 a ciutadans de tots els estats membres de la Unió Europea i dels països candidats.[1]
Entre el 24 de setembre i el 3 d’octubre del 2016 es va fer una enquesta especial sobre el futur d’Europa mitjançant 27 768 entrevistes presencials fetes a ciutadans de tots els estats membres de la UE.

[1] Els vint-i-vuit estats membres de la Unió Europea (UE), els cinc països candidats (antiga República iugoslava de Macedònia, Turquia, Montenegro, Sèrbia i Albània) i la comunitat turcoxipriota de la part del país no controlada pel Govern de la República de Xipre.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts

Entrades populars

Entrades populars